สำนวน “Don’t judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant.”

สำนวน “Don’t judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant.”

Idiom of The Day (สำนวนที่น่าสนใจในวันนี้) คือ

  • “Don’t judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant.”
    “อย่าประเมินวันในแต่ละวันของคุณด้วยกับผลิตผลที่คุณเก็บเกี่ยวได้ แต่ให้เราวัดจากเมล็ดพันธ์ที่เราได้ปลูกมันลงไปต่างหาก”

คำศัพท์ที่น่าสนใจในประโยคนี้มีอะไรกันบ้างมาดูกัน…

  • คำแรกคำว่า “judge” ในประโยคนี้เป็นคำกริยาแปลว่า “ตัดสินหรือประเมิน คาดคะเน” ในที่นี้ขอเลือกใช้คำว่าประเมินแล้วกันนะ
  • คำถัดมาคือคำว่า “harvest” หมายถึง “ผลผลิตหรือการเก็บเกี่ยว” ก็ได้ ในประโยคนี้เป็นคำนาม เพื่อให้ตรงกับบริบทของประโยคข้างต้นก็ขอแปลว่าผลผลิตแล้วกันค่ะ harvest ก็เป็นคำกริยาได้นะ แปลคล้ายๆกันว่า เก็บเกี่ยว นั่นแหละ
  • ส่วนคำว่า “reap” ถัดมาเป็นคำกริยาหมายถึง เก็บเกี่ยว และอีกคำที่น่าสนใจก็คือ “plant” ที่อยู่ท้ายประโยคเลยทำหน้าที่เป็นคำกริยาอีกเช่นกันแปลว่า “เพาะปลูก”

หากว่าใครแปลได้สละสลวยกว่าสำนวนที่แปลด้านบนแล้วล่ะก็ คอมเม้นมาแบ่งปันกันได้เลยค่ะ ^^

…ติดตามได้ในเพจ English 360 องศา