การเปลี่ยนเสียงในภาษาอังกฤษ (ตอนที 2)

การเปลี่ยนเสียง ในภาษาอังกฤษ (ตอนที 2)

การเปลี่ยนเสียงในภาษาอังกฤษ (ตอนที 2)

การเปลี่ยนเสียง ที่ได้กล่าวไว้แล้วในตอนที่ 1 คือการเชื่อมเสียง  ในตอนนี้จะพูดถึงการเปลี่ยนเสียงในอีก 3 ลักษณะ คือ

  1. ลักษณะของเสียงที่หายไป

ปกติฝรั่งจะออกเสียงพยัญชนะตัวท้ายหรือ final sound ชัด เช่นเสียง t หรือ s  แต่ในบางครั้งการพูดภาษาอังกฤษอาจจะต้องทำให้เสียงท้ายเหล่านี้หายไปเพื่อให้เกิดความกระชับและลื่นไหลเพราะถ้าออกเสียงท้ายให้ชัดเจนจะทำให้การพูดเกิดความไม่ต่อเนื่อง  เช่น

  • He’s coming nex(t) week.

ในประโยคนี้คำว่า next ปกติถ้าออกเสียงเดี่ยวๆจะต้องออกเสียง t ท้ายคำ แต่เนื่องจากมันอยู่กลางประโยค  เสียง t ตรงนี้เลยต้องหายไป

  • That is the wors(t) place I’ve ever been to.

เช่นเดียวกัน เสียง t ในคำว่า worst จะหายไป

  1. เสียงรวมกัน

กรณีเช่นนี้เกิดขึ้นเมื่อ เสียงท้ายของคำข้างหน้าเป็นเสียงเดียวกับเสียงพยัญชนะตัวแรกของคำที่ตามหลังมา  เราจะออกเสียงพยัญชนะนั้นแค่ครั้งเดียว เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของคำพูดและไม่สะดุด  เช่น

  • He’s a bit tired. เขาเหนื่อยเล็กน้อย

เสียง t ในคำว่า bit จะไปรวมกับเสียง t ในคำว่า tired  ดังนั้นจะออกเสียง t แค่ครั้งเดียว

  • He’s swimming in the pool.   เขากำลังว่ายน้ำในสระ

ในประโยคนี้เสียง s เราจะออกเสียงแค่ครั้งเดียว

  1. เสียงเปลี่ยน

ในกรณีนี้คือ เมื่อเสียงท้ายที่เป็นพยัญชนะของคำแรกไปเจอกับเสียงพยัญชนะในคำที่สอง  ทำให้เสียงท้ายของคำแรกมีการเปลี่ยนเสียงไป อาจจะกลายเป็นเสียงเดียวกับพยัญชนะตัวแรกของคำที่สอง  เช่น

  • He’s not a good girl. (goog girl)

ในประโยคนี้คำว่า good girl  เสียง d หายไปเปลี่ยนเป็นเสียง g แทน

  • I like speed boat.  (speeb boat)

เสียง d ในคำว่า speed จะเปลี่ยนเป็นเสียง b ในคำว่า boat แทน

ซึ่งในกรณีนี้มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคำในภาษาอังกฤษ  และหลายคนก็อาจจะออกเสียงชัดตามคำเดิมของมันไม่ได้มีการเปลี่ยนเสียงใดๆ เพียงแต่มันเป็นลักษณะของเสียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในการออกเสียง  ที่เราต้องเรียนรู้เรื่องเหล่านี้เพื่อให้การฟังภาษาอังกฤษของเรานั้นง่ายขึ้น

และเข้าใจที่มาที่ไปของการออกเสียงที่ไม่ได้เป็นไปตามสิ่งที่เราได้เรียนมาในห้องเรียน  เพราะภาษาเป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดและบางครั้งก็เปลี่ยนไปตามคนที่ใช้งาน  ดังนั้นเราจึงมีภาษาอังกฤษในหลายๆสำเนียง  วิธีการที่จะพัฒนาทักษะในการฟังของเรา คือการฝึกฟังบ่อยๆ แล้วสังเกตลักษณะการพูดของเค้า และจับความเร็ว และจังหวะในการพูดของเจ้าของภาษาให้ได้  แล้วเลียนแบบเค้าอย่างเข้าใจเพื่อให้เราใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ