สำนวน “To put yourself in someone’s shoes””

สำนวน "To put yourself in someone's shoes"

สำนวน “To put yourself in someone’s shoes”

สำนวนนี้ไม่ได้บอกให้เราไปอยู่ในรองเท้าของใครนะ แต่เป็นการเปรียบเปรยว่าให้เราเอาใจเขามาใส่ใจเรา หากเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับเขา ตัวอย่างประโยคเช่น :

  • If you put yourself in his shoes, what will you do?
    “ถ้าหากคุณเจอแบบเขา คุณจะทำอย่างไร”
  • หรือ “You are not the only one who has missed the train, lots of people are in your shoes.”
    ” ไม่ใช่เธอคนเดียวที่ตกรถไฟ ยังมีอีกตั้งหลายคนที่เป็นเหมือนเธอนะ”

พอจะเข้าใจสำนวนนี้กันบ้างหรือยังจ๊ะ?
ลอง put yourself in someone’s shoes ดูนะ หรือ ลองให้คนอื่นมา put himself in your shoes ดูบ้างก็ได้นะจ๊ะ เราจะได้เข้าใจกันมากขึ้นเวลาที่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับเขาไง

…ติดตามได้ในเพจ English 360 องศา