คำว่า place ในภาษาอังกฤษ หมายความว่าอะไรได้บ้าง (1)

place ในภาษาอังกฤษ

คำว่า place ในภาษาอังกฤษ หมายความว่าอะไรได้บ้าง (1)

คำในภาษาอังกฤษหลายๆคำ มีหลายความหมายและเป็นชนิดของคำได้หลายประเภท เช่นคำที่นำเสนอในวันนี้คือคำว่า place  ซึ่งคำว่า place ในรูปแบบของคำนาม (noun) จะเป็นที่คุ้นเคยมากกว่า แปลว่า  สถานที่  ตำแหน่ง  บริเวณ   ตัวอย่างประโยค เช่น

 • There is no place like home.
  ไม่มีสถานที่ไหนเหมือนบ้านของเรา
 • It is the place where I was born.
  มันเป็นสถานที่ที่ฉันเกิด

Place ก็อาจจะมีความหมายกลายๆว่า บ้านของคุณก็ได้  เช่น

 • Is it ok if I would like to come to visit your place soon?
  จะโอเคมั้ยถ้าฉันจะขอไปบ้านเธอเร็วๆนี้

บางครั้งเราก็จะใช้ place ร่วมกับคำบอกลำดับที่  เช่นในสำนวน  in the first place (ตั้งแต่แรก,ประการแรก), in the second place (ประการที่สอง)   เช่น

 • I should have told you in the first place.
  ฉันน่าจะบอกคุณตั้งแต่แรก
 • In the first place, I’m so busy and in the second place I don’t really want to go.
  ประการแรกเลย ฉันยุ่งมาก และประการที่สองฉันไม่ได้อยากไปจริงๆหรอก

Place ยังนำมาใช้ในการบอกลำดับที่อีกด้วย  เช่น first place, second place, third place, etc.  เช่น

 • He took first place in marathon competition.
  เขาได้ที่หนึ่งจากการแข่งวิ่งมาราธอน
 • She finished in 3rd place in Grand Prix racing league 2010.
  เธอได้ที่ 3 ในรายการแข่งวิ่งกรังปรีส์ 2010

นอกจากเป็นคำนาม  place ยังเป็นกริยาได้ด้วย   แปลว่า  วาง  เช่น

 • I want to place the box on the cabinet but I can’t because the cabinet is too high.
  ฉันอยากจะวางกล่องนี้ไว้บนตู้แต่ทำไม่ได้เพราะตู้มันสูงเกิน

Place ยังเอามาใช้ในสำนวน take place แปลว่า เกิดขึ้น  เช่น

 • The meeting will be taken place at our headquarter in Vienna.
  การประชุมจะมีขึ้นที่สำนักงานใหญ่ของเราในกรุงเวียนนา

และ place มักใช้กับคำว่า order    คือ  place an order  หมายถึง  สั่งซื้อ    เช่น

 • I’d like to place an order for the following list.
  ฉันอยากจะสั้งซื้อตามรายการต่อไปนี้

สำหรับในตอนนี้ก็ได้เห็นแล้วว่า place เป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยาและมีหลายความหมาย ติดตามในตอนหน้านะคะสำหรับสำนวนที่ใช้คำว่า place ที่น่าสนใจและน่านำไปใช้