คำว่า place ในภาษาอังกฤษ หมายความว่าอะไรได้บ้าง (2)

place ในภาษาอังกฤษ

คำว่า place ในภาษาอังกฤษ หมายความว่าอะไรได้บ้าง (2)

          ในตอนนี้เราจะมาพูดถึงสำนวนที่ใช้คำว่า place กันค่ะ  ซึ่งมีอยู่หลายสำนวนที่น่าสนใจทีเดียว  เริ่มจากสำนวนแรก  out of place   หมายถึง  ไม่เข้าที่เข้าทาง  ไม่เข้ากับ  แปลกๆ  เช่น

I don’t know the theme of the party, so my dress looked out of place in the party.  (ฉันไม่รู้ธีมงานปาร์ตี้มาก่อน ชุดเดรสฉันเลยดูไม่เข้ากับงานเท่าไหร่)

อีกสำนวนหนึ่งที่น่าสนใจคือ  in someone’s place   หมายถึง  การที่เราตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับใครคนหนึ่ง เช่น

 • I don’t know what I will do if I’m in his place.
  ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะทำอย่างไรถ้าเป็นเขา
 • Don’t judge me if you aren’t in my place.
  อย่าตัดสินฉันถ้าเธอไม่ได้ลองมาเป็นฉัน

สำนวน in place  แปลว่า  เข้าที่  หรืออยู่ในที่   เช่น    

 • Everything is in place now.
  ทุกอย่างถูกจัดวางเข้าที่เรียบร้อยแล้ว

แต่ถ้าเป็น in place of จะหมายถึง แทน   แทนที่  เช่น

 • Manee went to the party in place of her father.
  มานี้ไปงานปาร์ตี้แทนพ่อของเธอ
 • We’ll deal with domestic company in place of international company.
  เราจะติดต่อธุรกิจกับบริษัทในประเทศแทนบริษัทต่างประเทศ

In place of จะใช้กับการแทนที่คนหรือสิ่งของก็ได้   ในสำนวนที่แปลว่า “แทนที่”  เราอาจจะใช้   take one’s place ก็ได้  ซึ่งในที่นี้หมายถึง  แทนที่ที่เป็นคน  เช่น

 • Nobody can take your place. You are the best.
  ไม่มีใครมาแทนที่คุณได้  คุณดีที่สุดแล้ว

all over the place  หมายถึง  ทั่วทุกหนทุกแห่ง   เช่น

 • Please clean your room. Your things are all over the place!
  ทำความสะอาดห้องด้วย  ของของคุณวางอยู่เกลื่อนเต็มไปหมดเลย

ในสำนวนว่า place someone ยังหมายถึง  จำใครคนหนึ่งได้   ไม่ได้แปลว่า  วางใครคนหนึ่งหรือแทนใครนะคะ   เช่น

 • He looks familiar, but I can’t place him.
  เขาดูคุ้นๆนะ แต่ฉันจำเขาไม่ได้

เยอะมากๆเลยนะคะ สำหรับสำนวนที่ใช้คำว่า place ซึ่งบางคำก็เจอแสนจะบ่อย  ลองนำไปใช้ดูนะคะ^^