ความแตกต่างระหว่างคำว่า “House กับ Home”

“House กับ Home”

“House กับ Home” ต่างกันอย่างไร

House กับ Home
House กับ Home

คำว่า House ส่วนใหญ่แล้วจะให้ความหมายเชิงกายภาพคือหมายถึงตัวบ้านที่เป็นสิ่งปลูกสร้าง แต่คำว่า Home ก็แปลว่าบ้านเหมือนกันแต่จะให้ความหมายในเชิงของความรู้สึก ซึ่งอาจสื่อได้ถึงความรัก ความอบอุ่น ความสุขที่เกิดขึ้นภายในบ้านด้วย เหมือนเวลาที่เรารู้สึกคิดถึงบ้าน ภาษาอังกฤษใช้คำว่า “homesick” ซึงบอกความหมายเป็นนัยๆว่าเราไม่ได้คิดถึงบ้านที่เป็นตัวบ้านเพียงอย่าง เดียวแต่ยังคิดถึงความรักความอบอุ่นที่อยู่ในนั้นด้วย มีสุภาษิตหนึ่งได้อธิบายความหมายของสองคำนี้ไว้อย่างชัดเจนว่า

  • A house is made of “brick and stone”.
  • A home is made of “love” alone.

แปลได้ใจความว่า
house นั้นสร้างจากอิฐและหิน แต่ home นั้นสร้างมาจากความรักล้วนๆ……
เห็นมั๊ยคะ ฝรั่งเขาก็มีการแฝงความนัยในคำศัพท์เอาไว้เหมือนกัน

 

อ่านเพิ่มเติม มี home…ต้องไม่มี to

…ติดตามได้ในเพจ English 360 องศา