“open กับ closed” เปิดปิดทำการ

เคยสงสัยมั๊ย!!! ว่าทำไมป้ายที่แขวนหน้าร้านเพื่อบอกว่า เปิด/ปิดทำการ จึงใช้คำว่า “open กับ closed” ไม่ใช่ open กับ close…….

ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าในภาษาอังกฤษคำว่า “เปิดทำการหรือปิดทำการ” เป็นคำคุณศัพท์ (adjective)
คำว่า open เมื่อเป็นคำคุณศัพท์ก็แปลว่าเปิดได้ แต่สำหรับ close ที่หลายๆคนมักจะนำไปใช้ผิดกันนั้น ถ้าเป็นคำคุณศัพท์จะแปลว่า ใกล้ชิดหรือสนิท จึงนำมาใช้ในความหมายว่าปิดทำการไม่ได้ คำคุณศัพท์ที่แปลว่าปิดก็คือ closed ซึ่งหากจะพูดให้เต็มประโยคก็คือ

  • We are open. ร้านเราเปิดทำการ
  • We are closed. ร้านเราปิดทำการ

…ติดตามได้ในเพจ English 360 องศา