สำนวน around the corner “ใกล้มาถึงแล้ว, จวนจะถึงแล้ว”

สำนวน around the corner

# สำนวน around the corner

สำนวนนี้ไม่ได้แปลว่า รอบๆมุมนะคะ แต่มันแปลว่า ใกล้ๆ ค่ะ
ถ้าเป็นสถานที่ก็คือ อยู่ใกล้ๆ ไม่ใกล้ไม่ไกล
แต่ถ้าหมายถึงเวลาจะแปลว่า ใกล้มาถึงแล้ว, จวนจะถึงแล้ว
เช่น

 • The holiday is around the corner.
  วันหยุดใกล้เข้ามาแล้ว
 • The library is just around the corner.
  ห้องสมุดอยู่ใกล้ๆนี่เอง
  The exam is right around the corner but my study isn’t half done.
  วันสอบใกล้จะถึงอยู่รอมร่อแล้ว ยังอ่านหนังสือไม่ถึงครึ่งเลย

** สำนวนง่ายๆ จำง่ายๆ ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ลองเอาไปใช้ดูค่ะ เริ่มวันนี้ เก่งวันนี้ ความสำเร็จอยู่ไม่ไกลค่ะ

 • Let’s start practicing English now. The success is just around the corner. ^^

…อย่าลืมติดตามกันได้ในเพจ English 360 องศา