ศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานที่ [Place] และการใช้ Go

ศัพท์สถานที่ [Place] และการใช้ Go

การใช้ Go (https://www.engvid.com)

เราจะเลือกใช้โครงสร้างแบบไหน?

 • I’m going…
 • I’m going to…
 • I’m going to a….
 • I’m going to the….

ประโยคสนทนาเบื้องต้น

 • คุณต้องการที่จะไปที่ไหน? --> Where do you want to go? / Where do you wanna go? (wanna วอน-หนะ มักใช้ในภาษาพูดมาจาก want to)
 • คุณอยากจะไปที่ไหน(ประโยคนี้ให้ความรู้สึกที่สุภาพมากกว่า) --> Where would you like to go?
 • ผมต้องการที่จะไป… --> I want to go to…
 • ผมต้องการที่จะไปโรงพยาบาล --> I want to go to the hospital. / I wanna go to the hospital.
 • ผมต้องการที่จะไปที่ร้านอาหาร --> I want to go to a restaurant. / I wanna go to a restaurant.

ประโยคในรูปแบบอื่น
คุณจำเป็นที่จะไปที่ไหน --> Where do you need to go?

 • ผมจำเป็นต้องไปธนาคาร --> I need to go bank. / I needa go bank. (needa นีด-ดะ มักใช้ในภาษาพูดมาจาก need to)
 • ผมจำเป็นต้องไปที่ทำการไปรษณีย์ --> I need to go to the post office.
 • คุณจำเป็นต้องไปโรงเรียน --> You need to go to school.

ข้อแตกต่างระหว่าง “want” & “need”

ศัพท์ที่เกี่ยวกับสถานที่

 • ร้านอาหาร/ภัตตาคาร Restaurant
 • ร้านอาหารข้างทาง food stand
 • บาร์ Bar
 • ไปรษณีย์ Post office
 • ตลาด Market
 • ร้านเบเกอรี่ Bakery shop
 • ร้านหนังสือ Bookstore
 • ร้านขายยา Pharmacy
 • สวนสาธารณะ Park
 • โรงภาพยนตร์ Movie theater
 • ธนาคาร Bank
 • โรงพยาบาล Hospital
 • วัด Temple
 • โบสถ์ Church