คำย่อในภาษาอังกฤษ แบบไม่เป็นทางการ (Informal Contractions)

คำย่อในภาษาอังกฤษ แบบไม่เป็นทางการ
How ya doin'?
How ya doin’?

การพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน บ่อยครั้งที่ชาวต่างชาติมักจะพูดคำย่อที่ไม่เป็นทางการ หรือเป็นภาษาพูดในการพูดคุยกัน เพื่อให้คำพูดนั้นดูสั้นลง และกระทัดรัด หากเราไม่รู้จักคำย่อเหล่านี้เราก็อาจจะไม่เข้าใจสิ่งที่ชาวต่างชาติต้องการสื่อสาร  วันนี้เรามารู้จักคำย่อต่างๆ เหล่านี้กันครับ

ตัวอย่างคลิปวีดีโอ How Native Speakers Use Gonna, Wanna & Gotta จาก https://reallifeglobal.com/

ตัวอย่างคำพูดย่อ

 • you = ya (ยา) ==> How ya doin’? (How are you doing?)
 • am not/are not/is not = ain’t (เอ๊นทฺ) ==> I ain’t sure.
 • will not = won’t (โว็ทฺ)
 • do not = dona (โด็นา)
 • don’t you = dontcha
 • its = tis (ทิซฺ)
 • has not/have not = ain’t (เอ๊นทฺ) ==> I ain’t done it.
 • give me = gimme (กิมมี) ==>  Can you gimme a hand?
 • come on = cmon (คะมอน)
 • don’t know = dunno (ดะโน)
 • let me = lemme (เล๊มมี) ==> Lemme go!
 • out of = outta (เอ๊าท์ดะ)
 • could have = coulda (คู๊ลดะ)
 • should have = shoulda (ชู๊ดดะ)

 • would have = woulda  (วู๊ดดะ)
 • might have = mighta (ไม๊ดะ)
 • must have = musta (มัสฺตะ)
 • some more = s’more (สฺมอร์)
 • going to =  gonna  (ก๊อนนา, เก๊อนา) ==> What you gonna do?
 • (have) got to = gotta  (ก๊อทดะ) ==> I gotta go now. / I gotta run.
 • got a = gotta (ก๊อทดะ)  ==> Have you gotta car? / He’s gotta be kidding. (He has gotta be kidding.)
 • has to = hasta (แอ๊สตะ)
 • have to   = hafta (ฮ๊าฟตะ) ==> I hafta do my home work.
 • had to = hadta (แฮ๊ดตะ)
 • used to = useta (ยู๊สตะ) ==> He useta smoke, but he quit.
 • want to  = wanna (ว๊อนนา) ==> I wanna go home. / I wanna go to the movies.
  *** รูปย่อ wanna ไม่สามารถใช้กับประธานที่อยู่ในรูป He/She/It ได้ เนื่องจากต้องเติม s ที่คำกริยาช่อง1
 • want a = wanna (ว๊านนา) ==>  I wanna coffee.
 • sort of = sorta (ซอร์ทตะ) ==> What sorta clothes do you like to put on?
 • lots of  = lotsa (ล๊อทซ็อฟฺ, ล๊อทสะ) ==>There were lotsa  people at the party.
  lots of (ล๊อทซ็อฟฺ, ล๊อทสะ) = a lot of (อะล๊อทท็อฟ)
 • did you = didja (ดิดจะ) ==> Didja know?
 • could you = couldja (คู๊ดจะ) ==> Couldja  tell me what time it is?
 • would you = wouldja (วู๊ดจะ) ==> Wouldja  like something else?
 • how did you = howdja (ฮาวจะ)
 • what do you = whadaya (วะดะยา)
 • where did you = wheredja (แวจะ)
 • what did you = whadja (วอทจะ) ==> Whadja Say?
 • kind of = kinda (คายดะ)
 • she would have = sheda (ชีดะ)
 • he would have = heda (ฮีดะ)
 • we would have = weda (วีดะ)
 • I would have = Ida (ไอดะ)
 • they would have = theyda (เธดะ)
 • you would have = youda (ยูดะ)
 • what you = whatcha (ว๊อทชะ)
 • what are you = whatcha (ว๊อทชะ) ==> Whatcha going to do?,   Whatcha gonna do?
 • what have you = whatcha (ว๊อทชะ)  ==>  Whatcha got there?

ฝึกฟังเสียงและอ่านเพิ่มเติมตามลิงค์นี้ครับ  How English is Really Spoken: Colloquial Contractions (Wanna, Gotta, Gonna)