ว่าด้วยเรื่องของ by

ว่าด้วยเรื่องของ by

# ว่าด้วยเรื่องของ by

stand by
I will stand by you forever.

บางคนบอกคำนี้ง่ายจะตาย by เรียนมาตั้งแต่ประถม แต่ถามจริง เวลาเจอในบางประโยค คุณเคยใช้ความหมายที่เคยรู้แล้วแปลออกมาทะแม่งๆมั๊ย นั่นเป็นเพราะ by มันไม่ได้แปลว่า “โดย” อย่างเดียวไงล่ะ

1.  มาดูความหมายเบสิคๆก่อน by แปลว่า โดย… หรือ ด้วยวิธี… ใช้บอกวิธีการเดินทาง หรือทำสิ่งนั้นด้วยวิธีไหน หรือทำด้วยอะไร เช่น

 • I return home by bus.
  ฉันกลับบ้านโดยรถบัส
 • English is still taught by traditional method.
  เรายังสอนภาษาอังกฤษด้วยวิธีเดิมๆกันอยู่
 • These shoes are made by hand.
  รองเท้านี้ทำด้วยมือ

2.  by แปลว่า ใกล้

 • I live by the river.
  ฉันอาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำ
 • I sat by him in the meeting yesterday.
  ฉันนั่งข้างๆเขาตอนประชุมเมื่อวาน

3.  by แปลว่า ก่อน

 • The report must be handed in by Friday.
  คุณต้องส่งรายงานก่อนวันศุกร์นี้ (ก่อนหรือภายในวันศุกร์ก็ยังได้ แต่วันเสาร์นี่ไม่ได้แน่นอน)
 • I’ll be there by 10 a.m.
  ฉันจะไปถึงก่อน 10 โมง

…อย่าลืมติดตามกันได้ในเพจ English 360 องศา