สำนวนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ตอนที่1 (Idioms & Slangs of the day)

สำนวนภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน

มีคำกล่าวไว้ว่า การเรียนรู้สำนวนมากๆ ทำให้เราพูดภาษาอังกฤษได้เร็วกว่าการท่องศัพท์หลายเท่าตัวนัก และยังทำให้เราได้เรียนรู้รูปแบบประโยคภาษาอังกฤษอีกมากมายเลยทีเดียว!

 • a big mouth. ปากมาก/ปากโป้ง เช่น he’s got such a big mouth.
 • a great deal (of something)/a good deal (of something). จำนวนมาก(a large amount of something) เช่น It takes a great deal of bravery to stand up to your enemies, but a great deal more to stand up to your friends. มันต้องกล้ามากที่จะยืนหยัดต่อหน้าศัตรู แต่ต้องกล้ามากกว่าที่จะยืนหยัดต่อหน้ามิตรของคุณ- dumbledore
 • a piece of cake. ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก เช่น It’s a piece of cake. มันง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก
 • after all  อย่างไรก็ตาม (in spite of any indications)
 • awesome! ยอดเยี่ยม!, You’re awesome! คุณเยี่ยมมาก
 • all over the place. ทั่วทุกที่, ทุกหนทุกแห่ง
 • around the corner.  ใกล้แล้วจะถึงแล้ว  (going to happen very soon) เช่น ASEAn integration is around the corner. การรวมตัวกันของประชาคมอาเซียนนั้นใกล้เข้ามาแล้ว
 • be a drag on sb/sth น่าเบื่อกับใครบางคนหรือบางสิ่งบางอย่าง
 • big shot ก็ใช้เรียกคนสำคัญ คนดัง หรือคนรวย  เช่น Are you a big shot?
 • bite your tongue ระงับคำพูดที่อยากพูดเอาไว้ (กัดลิ้นไว้อย่าพูดออกมา) เช่น I had to bite my tongue and accept his explanation
 • bring it on! เอามาเลย
 • count me in! ฉันร่วมด้วย/ขอแจมด้วยคน
 • don’t get me wrong! อย่าเข้าใจฉันผิดนะ
 • don’t have a cow!/don’t freak out! อย่าอาละวาดนะ, อย่าสติแตก
 • do you have beef with me? คุณมีปัณหากับฉันเหรอ
 • dream on! ฝันลมๆแล้งๆ ต่อไป
 • get over it! ทำใจเหอะ
 • hang in there! อย่ายอมแพ้ ยืนหยัดต่อไป
 • hang up คำนี้มีหลายความหมาย เช่น 1.เครื่องจักรหรือคอมพิวเตอร์หยุดการทำงาน 2.วางหูโทรศัพท์หลังจบการสนทนา 3.วางหูโทรศัพท์ใส่ he hung up on me! 4.ยุติการติดต่อหรือเลิกบางสิ่งบางอย่าง
 • I really enjoyed it. ฉันสนุกมาก
 • I don’t care! ฉันไม่สน!
 • I’m visualizing it right now. ตอนนี้ฉันกำลังนึกภาพอยู่
 • I don’t like this kind of stuff. ฉันไม่ค่อยชอบเรื่องแบบนี้นะ
 • I’m craving coffee. ฉันอยากดื่มกาแฟมากๆ
 • into yourself หลงตัวเอง
 • It ‘s up to you. แล้วแต่คุณ
 • It’s been driving me nuts. ฉันจะบ้าตายแล้ว
 • It is none of your business. นี่ไม่ใช่ธุระอะไรของคุณ
 • jump on the bandwagon. ทำตามกระแส
 • let’s get back to the point. กลับเข้าสู่ประเด็นกันดีกว่า
 • let’s go catch a flick! เราไปดูหนังกันเถอะ
 • let’s get some food!/let’s get some grub! เราไปหาอะไรกินกันเถอะ
 • mellow out!/ calm down! ใจเย็นๆ
 • no big deal! เรื่องเล็กน้อย/ไม่ใช่เรื่องใหญ่ เช่น don’t worry. It’s no big deal. อย่ากังวลไปเลย มันเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย
 • no sweat! เรื่องเล็กน้อย/ไม่ใช่เรื่องใหญ่ (no difficulty; no problem)
 • nobody’s perfect! ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ
 • once in a blue moon/Every once in a while นานๆ ที
 • peace / peace out  ไว้เจอกัน, goodbye
 • to lash out  อาละวาด
 • slipped my mind. ฉันลืมสนิทเลย เช่น Sorry I forgot about your birthday. It totally slipped my mind.
 • she’s upset with you. เธอน้อยใจกับคุณ
 • she’s a fox! หล่อนเป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่
 • show someone’s true color.  เผยตัวตนที่เเท้จริง
 • so what! แล้วงัยล่ะ (Used to express contempt or lack of interest.)
 • take a deep breath. หายใจลึกๆ เช่น take a deep breath! If you can control your breath, then you can control your mind.
 • talk behind one’s back. นินทาลับหลัง เช่น don’t talk about people behind their back. อย่าพูดนินทาลับหลังคนอื่น
 • that sounds interesting. ฟังดูน่าสนใจ
 • think about it. ลองคิดดู
 • think twice ลองคิดดูอีกครั้ง ==> think twice before you act once.ลองคิดดูอีกครั้งก่อนจะลงมือทำสิ่งใด
 • tie the knot. แต่งงาน (to unite a couple in marriage)
 • toot your own horn. ขี้โม้, ยกหางตัวเอง(means to boast, to praise yourself.)
 • what(ever) goes around, comes around. กงกรรมกงเกวียน (the results of things that one has done will someday have an effect on the person who started the events.)
 • what are you up to? คุณทำอะไรอยู่
 • watch your mouth./Watch your tongue. ระวังปากหน่อย ระวังคำพูดหน่อย
 • we’ve gotta give it our all. พวกเราต้องพยายามอย่างเต็มที่
 • when push comes to shove. เมื่อถึงเวลาต้องพยายามทำอย่างสุดความสามารถ
 • you can say that again! ฉันเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง (I agree with you completely.)
 • young lady  สาวน้อย, เด็กน้อย (เป็นคำที่ผู้ใหญ่ใช้กับเด็กผู้หญิงในขณะที่โกรธ)

อ่านเพิ่มเติม สำนวน no sooner…than