กลิ่น (Smell)

Smell กลิ่นตัว

กลิ่น ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

 • scent กลิ่นที่เป็นธรรมชาติในตัวมันเอง → กลิ่นสัตว์(animal scent), กลิ่นดอกไม้(flower scent), กลิ่นหอม(pleasing scent)
 • smell  n. กลิ่น, การดมกลิ่น
  • What’s that smell? นั่นกลิ่นอะไร?
  • What’s smell so bad? กลิ่นอะไรเหม็นมาก
  • That’s smells so bad. นั่นเหม็นมาก
  • A dog is very good at smell. สุนัขมีการดมกลิ่นที่ดีมาก
  • What’s your favourite smell? กลิ่นอะไรเป็นกลิ่นโปรดของคุณ
 • smell v. (smell/selled/smelt,smelled)  ได้กลิ่น, ดมกลิ่น
  • Come and smell these flowers! มาดมกลิ่นดอกไม้นี้หน่อย
  • Can you smell something bad? คุณได้กลิ่นอะไรเหม็นๆไหม
  • Can you smell something burning? ได้กลิ่นไหม้ไหม
  • I smell it too. ฉันก็ได้กลิ่นเหมือนกัน
  • I smell the cigarette. ฉันได้กลิ่นบุหรี่
  • That cake smells good. เค้กหอมมาก
 • smelly adj. มีกลิ่นเหม็น
  • smelly shoes รองเท้าเหม็น
  • smelly feet เท้าเหม็น
 • You smell really good. คุณกลิ่นหอมมาก
 • You smell so good, what are you wearing? คุณกลิ่นหอมมาก คุณใส่น้ำหอมอะไรหรือ
 • body odour กลิ่นตัว (ย่อว่า B.O.)
 • I don’t have bad B.O. ฉันมีกลิ่นตัวไม่แรง
 • I forgot to put on deodorant this morning. เมื่อเช้าฉันลืมทาโรลออน (deodorant โรลออน)
 • His perfume smells very good. น้ำหอมที่เขาใช้กลิ่นหอมมาก
 • Are you wearing cologne/perfume? คุณฉีดน้ำหอมมาหรือเปล่า? (cologne น้ำหอมผูชาย perfume น้ำหอมผู้หญิง)
 • That’s gross! น่าขยะแขยง
 • That’s reeks. เหม็นมาก
 • Her breath reeked of garlic. ลมหายใจเธอเหม็นกระเทียมมาก
 • That’s putrid. กลิ่นเหม็นเน่า
  • What’s that putrid smell? กลิ่นเหม็นเน่าอะไร?
 • That’s disgusting? นั่นน่าขยะแขยง
 • That’s nasty? น่าขยะแขยง
 • bad smell เหม็น → What foods smell bad, but taste good?
  bad smell
  bad smell
 • nasty adj. เหม็น → What are some foods that smell nasty, but taste good?
 • reek v. ส่งกลิ่นเหม็น (emit a strong unpleasant odour; smell or stink)
 • stink v.ส่งกลิ่นเหม็น (stink/stank,stunk/stunk)
 • What stinks? เหม็นอะไร?
 • That dead dog stinks.
 • That stinks. กลิ่นเหม็นมาก
 • That’s stinky. เหม็นมากกลิ่นเหม็น
 • fishy smell กลิ่นคาว, สิ่งที่ไม่ชอบมาพากล(to seem suspicious)
 • fragrance (เฟร้กกรึ่นซ) n. กลิ่นหอม
 • sweet smell กลิ่นหอม → a sweet smell of roses กลิ่นหอมของดอกกุหลาบ
 • aroma n. กลิ่นหอม
 • bad breath กลิ่นปาก → What causes bad breath?
  bad breath กลิ่นปาก
  bad breath กลิ่นปาก

สำนวนเกี่ยวกับกลิ่น

 • Smell a rat สำนวนที่หมายถึงรู้สึกได้ถึงความผิดปกติอะไรบางอย่าง