สำนวนน่ารู้ : cross your mind

cross your mind

# สำนวนน่ารู้ : cross your mind

cross your mind หมายถึง นึกถึง, คิด, แว่บเข้ามาในหัว
your สามารถแทนที่ได้ด้วย my, his, her หรือคำแสดงความเป็นเจ้าของอื่นๆก็ได้นะคะ

ถ้ามีอะไรมา “cross your mind” นั่นหมายความว่า คุณคิดถึงมัน นึกถึงมันหรืออยู่ๆมันก็แว่บเข้ามาในสมองยังไงล่ะคะ ^^
ลองดูตัวอย่างประโยคนะคะ

 • I never cross my mind that he will be fired.
  ฉันไม่เคยมีความคิดเลยว่าเขาจะถูกไล่ออก
 • I wonder if I ever cross your mind.
  ฉันสงสัยว่าคุณจะนึกถึงฉันบ้างไหม
 • The idea about living here never cross my mind.
  ความคิดที่จะอาศัยอยู่ที่นี่ไม่เคยแว่บเข้ามาในหัวฉันเลย

*** ส่งท้ายกันด้วยประโยคนี้ค่ะ

 • I never cross my mind that I love you, but I do.
  ฉันไม่เคยมีความคิดเลยว่าจะรักคุณ แต่ฉันก็รักคุณ ^^

…อย่าลืมติดตามกันได้ในเพจ English 360 องศา