Category Archives: ศัพท์ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ ที่โรงแรม (At the hotel)

ภาษาอังกฤษ ที่โรงแรม

ตัวอย่างประโยคสนทนา

 • Where is the hotel? โรงแรมอยู่ที่ไหนครับ
 • Which hotel are you staying at? คุณพักที่โรงแรมไหน
 •  How do I go to the hotel? ฉันจะไปโรงแรมได้อย่างไร
 • How long does it take to go to the…(ชื่อโรงแรม)..? ไป.(ชื่อโรงแรม)..ใช้เวลานานเค่ไหนครับ
 • I want to book a room. ผมต้องการจองห้องพักครับ
 • Do you have any rooms?  มีห้องว่างไหมครับ
 • Do you have a room available? คุณมีห้องพักว่างสักห้องไหมครับ
 • Are there any rooms available? มีห้องว่างไหมครับ
 • What kind of room do you want? คุณต้องการห้องแบบไหนครับ
 • Which day would you like to check in? คุณต้องการเข้าพักวันไหนครับ
 • Could I see the room? ผมขอดูห้องพักหน่อยได้ไหมครับ
 • I’m sorry,  we’re full up.  ขอโทษครับ ห้องพักเต็มแล้ว
 • I would like to make a reservation. ผมต้องการจองห้องพักครับ
 • I would like to reserve  a room for two. ผมต้องการจองห้องพักสำหรับสองท่านครับ
 • How much does the room cost per night? ค่าห้องพักคืนละเท่าไหร่ครับ
 • How much does it cost per night?  ค่าห้องพักคืนละเท่าไหร่ครับ
 • What is the price per night? ค่าห้องพักคืนละเท่าไหร่ครับ
 • What are the room rates? อัตราค่าห้องพักคิดอย่างไรครับ
 • Is the breakfast included? ราคานี้รวมอาหารเช้าด้วยไหมครับ
 • The breakfast is excluded.  ไม่รวมอาหารเช้าครับ
 • What floor is the room on? ห้องพักอยู่ชั้นไหนครับ
 • Have you got anything cheaper?   คุณมีราคาที่ถูกกว่านี้ไหม
 • OK, I’ll take it. ตกลง ผมเอาห้องนี้ครับ
 • Do you have a reservation?     คุณจองห้องล่วงหน้าไว้หรือเปล่า
 • I made a reservation through your website. ผมจองผ่านเว็บไซต์ของโรงแรม
 • I need a room for two. ผมต้องการห้องพักสำหรับสองท่านครับ
 • I would like to postpone the check-out date. ผมต้องการเลื่อนสันเช็คเอ้าออกไปครับ
 • May I have your name, Sir?    ขอทราบชื่อของคุณด้วยครับ
 • Do you have any luggage?     คุณมีสัมภาระไหมครับ
 • Please wake me up at 6 am. กรุณาปลุกผมตอนเช้า 6 โมงด้วยครับ
 • Where do we have breakfast?     เราจะทานอาหารเช้าได้ที่ไหนครับ
 • I’ve lost my room key.  ฉันทำกุญแจห้องหาย
 • Are there any laundry facilities?     ที่นี่มีบริการซักรีดไหมครับ
 • What time do I need to check out?     ฉันต้องเช็คเอ้าออกตอนกี่โมงครับ
 • When is the check-out time?   ต้องเช็คเอ้าออกตอนกี่โมงครับ
 • I’d like to check out, please.  ผมต้องการเช็คเอ้าครับ
 • My room number is …xxx…     ห้องของฉันเบอร์ …xxx…
 • Where is the toilet? ห้องน้ำอยู่ที่ไหนครับ
 • My room’s not been made up     ห้องของฉันยังไม่ได้ทำความสะอาด
 • Could you please change the sheets?   รบกวนช่วยเปลี่ยนผ้าปูที่นอนได้ไหมครับ
 • Could you please call me a taxi?     กรุณาเรียกแท็กซี่ให้หน่อยได้ไหมครับ

ศัพท์และวลีที่ควรรู้

 • Air conditioning     เครื่องปรับอากาศ
 • Additional เพิ่มเติม
 • Arcade ร้านค้า
 • Banquet Hall ห้องจัดเลี้ยง
 • Ballboy คนรับกระเป๋า
 • Blanket ผ้าห่ม

Continue reading

ภาษาอังกฤษ ที่โรงพยาบาล (At the Hospital)

ภาษาอังกฤษ ที่โรงพยาบาล
At the Hospital
At the Hospital

ตัวอย่างประโยคสนทนาเบื้องต้น

 • Do you have an appointment with Doctor? คุณได้นัดคุณหมอไว้ไหมครับ
 • Have you any  problem? คุณเป็นอะไรหรือครับ
 • What ‘s the matter ?  เป็นอะไรครับ
 • Please wait in the waiting room and I’ll Call you the moment the doctor is free. กรุณารอที่ห้องรอตรวจ เพื่อรอคุณหมอเรียก
 • Let me feel your pulse and check your fever. ขอตรวจดูชีพจรและเช็คไข้หน่อยครับ
 • Let me take your temperature. ขอวัดอุณหภูมิร่างกายหน่อย
 • Your temperature is 40.5 degrees °C.
 • I  feel headache and shivering.  ฉันรู้สึกปวดหัว และหนาวสั่น
 • I couldn’t sleep as well. ฉันนอนไม่หลับเลย
 • My child is running a fever. ลูกชายผมเป็นไข้
 • How long has he had a fever?  เขาเป็นไข้นานเท่าไรแล้วครับ
 • I am afraid he is sick. ฉันกลัวว่าเขาจะเป็นไข้
 • I have a cold. เป็นหวัด
 • I’ve got a headache. ฉันปวดศรีษะ
 • I have a terrible headache. ฉันปวดศีรษะมาก
 • I’ve got high temperature. ฉันมีไข้สูง, ฉันตัวร้อน
 • I have a fever.  ฉันมีไข้
 • You have a fever. คุณมีไข้

Continue reading

ภาษาอังกฤษ ที่ร้านขายยา At the pharmacy

ที่ร้านขายยา

ภาษาอังกฤษ ที่ร้านขายยา At the pharmacy

บทสนทนาทั่วไป

 • I’m sick. / I have a temperature. /  I have a fever.  ฉันไม่สบาย
 • I feel like throwing up. ฉันรู้สึกจะอาเจียน
 • Where is the pharmacy? ร้านขายยาอยู่ที่ไหน
 • I have a headache. ฉันปวดหัว
 • I have a toothache. ฉันปวดฟัน
 • I have a sore throat. ฉันเจ็บคอ
 • I have a backache. ฉันปวดหลัง
 • I have a stomachache. ฉันปวดท้อง
 • I have an upset stomach.  ฉันปวดท้อง (อาจจะไม่สบาย)
 • Do you have diarrhea? คุณท้องเสียหรือเปล่า
 • I have diarrhea. ฉันท้องเสีย
 • I have serious diarrhea. ฉันท้องเสียรุนแรง
 • I am constipated.  ฉันมีอาการท้องผูก  ; constipated เป็น adj.
 • I have an infection. ฉันติดเชื้อ
 • I have an eye infection. ฉันตาแดง
 • I am dizzy. / I feel dizzy.  ฉันเวียนหัว
 • I can’t sleep. ฉันนอนไม่หลับ
 • I have allergies. ฉันเป็นโรคภูมิแพ้
 • I have asthma. ฉันเป็นหอบ
 • I have a bruise. ฉันมีรอยฟกช้ำ
 • I have the flu. ฉันเป็นไข้หวัด
 • I have a cold. ฉันเป็นหวัด
 • I have caught a cold. ฉันเป็นหวัด (to catch a cold เป็นหวัด)
 • May I have cold medicine? ฉันขอยาแก้หวัดหน่อย
 • I have a bad cough. ฉันไอมาก
 • I have a dry cough. ฉันไอแห้ง
 • I have a runny nose. ฉันน้ำมูกไหล
 • I have a stuffy nose. ผมคัดจมูกหายใจไม่ออก
 • I have a toothache. ฉันปวดฟัน
 • Do you have a medicine similar to this one? คุณมียาเหมือนแบบนี้ไหม
 • You look pale. คุณดูซีดเซียว
 • I’m going to take a sick day. / I’m going to take a sick leave.  ลาป่วย
 • I have high blood pressure. ฉันเป็นความดันโลหิตสูง
 • I want to get a vaccine. ฉันขอฉีดวัคซีนหน่อย

สำนวนที่น่าสนใจ

 • I have butterflies in my stomach. ท้องไส้ปั่นป่วน
 • My stomach is growling.  ท้องร้อง

ศัพท์ที่น่าสนใจ

 • Chemist’s shop /  Pharmacy / Drugstore  ร้านขายยา
 • Ache ปวด
 • After meals หลังอาหาร
 • Antacid ยาลดกรด
 • Bandage ผ้าพันแผล
 • Band aid พลาสเตอร์ยา
 • Before meals ก่อนอาหาร
 • Bird flu , Avian flu ไข้หวัดนก
 • Cotton wool  สำลี

Continue reading

ที่สถานีรถไฟ At the Train Station

At the Train Station

ศัพท์ภาษาอังกฤษที่สถานีรถไฟ At the Train Station

 • Arrival time เวลาเข้า
 • Conductor พนักงานขับรถไฟ
 • Cancelled ยกเลิกการเดินทาง
 • Carriage โบกี้รถไฟ
 • Delayed   ล่าช้า
 • Departure time  เวลาออก
 • Dining car ตู้เสบียง
 • First class  ชั้นหนึ่ง
  • Second class ชั้นสอง
 • Get on the train ขึ้นรถไฟ
  • The passenger is getting on the train. ผู้โดยสารกำลังขึ้นรถไฟ
 • Get off the train ลงรถไฟ
  • The passenger is getting off the train. ผู้โดยสารกำลังลงรถไฟ
 • Line ##  สายที่ ##
 • Luggage กระเป๋าเดินทาง
  • Luggage rack ชั้นวางกระเป๋า
 • Mind the gap  โปรดระวังช่องว่าง
 • On time   ตรงเวลา
 • Passenger  ผู้โดยสาร
 • Platform ชานชาลา
 • Railway ทางรถไฟ
  • Railway station  สถานีรถไฟ
 • Seat   ที่นั่ง
  • Seat number  เลขที่นั่ง
  • Aisle seat ที่นั่งติดทางเดิน
  • Window seat ที่นั่งติดหน้าต่าง
  • Is this seat taken? ที่นั่งตรงนี้มีคนนั่งหรือยัง
  • Is this seat free?  ที่นี่งตรงนี้ว่างไหม
  •  Do you mind if I sit here?  คุณรังเกียจไหมถ้าฉันจะนั่งตรงนี้
 • sleeper train  รถไฟตู้นอน
 • Timetable ตารางเวลา
Mind the gap
Text sign on floor between train and platform “Mind the gap” with white color and high angle view.
 • Ticket ตั๋ว
  • Train ticket ตั๋วรถไฟ
  • Ticket machine เครื่องขายตั๋วอัตโนมัติ
  • Reserved ticket  ตั๋วที่จองไว้
  • Ticket checker คนตรวจตั๋ว
  • Ticket office  สำนักงานขายตั๋ว
  • Where’s the ticket office? ห้องขายตั๋วอยู่ที่ไหน
  • Single ticket ตั๋วเที่ยวเดียว
  • Return ticket ตั๋วไปกลับ
  • Tickets, please.  ขอตรวจตั๋วด้วยครับ
  • I’ve lost my ticket.  ฉันทำตั๋วหาย
 • Train รถไฟ
  • Train station สถานีรถไฟ
  • Track, Train tracks, Railway track  รางรถไฟ
  • Missed the train ตกรถไฟ, ขึ้นรถไฟไม่ทัน
  • To catch a train   ขึ้นรถไฟ
  • Train fare  ค่าโดยสารรถไฟ
  • Regular train รถไฟธรรมดา
  • Express train รถไฟด่วน
  • On the train.  บนรถไฟ
  • Which train goes to …?  รถไฟขบวนไหนไป …
  • Goods train รถไฟบรรทุกสินค้า
 • Tunnel อุโมงค์
  • Train Tunnel อุโมงค์รถไฟ
 • Underground, Subway   รถไฟใต้ดิน

อ่านเพิ่มเติม…คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการขนส่ง [Transport Vocabulary]

ที่ทำการไปรษณีย์ At the Post Office

ที่ทำการไปรษณีย์

ที่ทำการไปรษณีย์  At the Post Office

ศัพท์ที่ทำการไปรษณีย์

 • address ที่อยู่
  • addressee’s name ชื่อผู้รับ
  • What’s the addressee’s name? ผู้รับชื่ออะไร
  • Write in capital letters. เขียนด้วยอักษรตัวใหญ่
 • box กล่อง
  • mailbox,  postbox, letter box ตู้ไปรษณีย์
  • postal box กล่องไปรษณีย์
 • bubble wrap แผ่นกันกระแทก
  • Do you also have bubble wrap? คุณมีแผ่นกันกระแทกด้วยหรือเปล่า
 • card บัตร
  • New Year Card  ส.ค.ส.
  • postcard  ไปรษณียบัตร
 • code
  • zip code, postal code,  postcode รหัสไปรษณีย์
 • envelope ซองจดหมาย
  • to address an envelope จ่าหน้าซองจดหมาย
  • How to Address an Envelope? จ่าหน้าซองจดหมายอย่างไร
  • airmail envelope ซองจดหมายอากาศ
 • letter จดหมาย
  • letter paper กระดาษเขียนจดหมาย
  • to write a letter เขียนจดหมาย
  • to deliver a letter ส่งจดหมาย
  • to mail a letter ส่งจดหมาย
  • to receive a letter รับจดหมาย
 • mail n. ไปรษณีย์, จดหมาย
  • by mail ทางไปรษณีย์
  • airmail ไปรษณีย์อากาศ
  • mailbox,  postbox, letter box ตู้ไปรษณีย์
  • mail bag ถุงไปรษณี
  • registered mail ไปรษณีย์ลงทะเบียน
  • certified mail ไปรษณีย์ลงทะเบียน
  • registered mail ไปรษณีย์ลงทะเบียน
  • I’d like to send this via registered mail. ฉันต้องการส่งแบบลงทะเบียน
  • express mail จดหมายด่วนพิเศษ
  • standard mail จดหมายธรรมดา
  • electronic mail, email  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ , อีเมล์
  • voice mail ไปรษณีย์เสียง
  • ship mail, seamail ไปรษณีย์เรือ
  • spam mail, junk mail อีเมล์ขยะ
  • local mail จดหมายในประเทศ
  • foreign mail จดหมายต่างประเทศ

  Continue reading

ศัพท์ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์ (Computer Vocabulary)

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

Computer Vocabulary

 • Adwareแอปพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ที่แสดงโฆษณาป๊อปอัปที่เราไม่ต้องการบนคอมพิวเตอร์ของคุณขณะใช้งาน (A software application which displays unwanted pop-up advertisements on your computer while in use. Adware is often installed on your computer at the same   time as free software or shareware.)
 • Anti virus softwareโปรแกรมแอนตี้ไวรัส (A program that finds and removes viruses from a computer.)
 • Applicationแอปพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่เฉพาะเจาะจงตามที่ออกแบบมา (An application is any program designed to perform a specific function directly for  the user. Microsoft Word, Excel, Outlook or Adobe Photoshop are examples of  application programs.)
 • Backup – การสำรองข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในกรณีที่ข้อมูลจริงเกิดความเสียหาย (A copy of files from a computer’s hard disk, usually made on some external medium such as CD-ROM or flash drive. A backup is made in case the hard disk file(s) are erased or damaged.)
 • Bit, Bytes – bit หรือบิต คือข้อมูลเล็กที่สุดที่คอมพิวเตอร์ใช้ , byte หรือไบต์ คือกลุ่มของข้อมูลขนาด 8บิต (A bit is the smallest piece of information that computers use. For simplicity, a PC uses bits in groups of 8 called bytes (8 bits = 1 byte)).
 • Bluetoothบลูทูธ คือวิธีการสื่อสารของอุปกรณ์แบบไร้สายระยะใกล้ (A way of communicating wirelessly over short distances between electronic devices (for example computer and mobile telephone))
 • Boot, Boot up, Boot diskดิสก์สำหรับบูตเครื่อง (You boot (or boot up) your computer when you switch it on and wait while it prepares itself. Instructions for startup are given to the computer from the boot disk, which is usually the hard disk.)
 • Browserเบราว์เซอร์ คือเครื่องมือหรือโปรแกรมที่ใช้ดูข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต เช่น Internet Explorer, Firefox, Google Chrome เป็นต้น (A program or tool such as Internet Explorer ,Firefox or Mozilla that enables you to browse use it to view  or browse the Internet sites.)
 • Bug – บัก คือโปรแกรมที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานผิดเพี้ยนไปจากเดิม (A defect or fault in a computer program that prevents it from working correctly.)
  Bugs are caused by mistakes or errors made by the people who write the programme. Continue reading

ศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจำวัน

ศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2178 คำ ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

1abilityความสามารถ
2aboutเกี่ยวกับ
3aboveข้างต้น
4abroadในต่างประเทศ
5absenceการไม่อยู่
6absentไม่อยู่
7acceptยอมรับ
8acceptableยอมรับได้
9accidentอุบัติเหตุ
10accordanceความสอดคล้อง
11according toตามที่
12accountบัญชี
13acheปวดเมื่อย
14acidกรด
15acrossข้าม
16actการกระทำ
17actionการกระทำ
18activeกระตือรือร้น, กระฉับกระเฉง
19activityกิจกรรม
20actorนักแสดง
21actressนักแสดงหญิง
22actualที่เกิดขึ้นจริง
23addเพิ่ม
24additionการบวก,การเพิ่ม
25addressที่อยู่
26adjectiveคำคุณศัพท์
27admirationการชมเชย
28admireชม
29admitยอมรับ
30admittanceการอนุญาตให้เข้า
31adultผู้ใหญ่
32advancedก้าวหน้า
33advantageความได้เปรียบ
34adventureการผจญภัย
35adverbคำวิเศษณ์
36advertiseโฆษณา
37advertisementการโฆษณา
38adviceแนะนำ
39adviseคำแนะนำ
40affairเรื่อง
41affordสามารถซื้อได้
42afraidกลัว
43afterหลัง,หลังจาก
44afternoonตอนบ่าย
45afterwardsภายหลัง
46againอีกครั้ง
47againstต่อต้าน,พิง
48ageอายุ
49agoที่ผ่านมา
50agreeตกลง

Continue reading

รากศัพท์ในภาษาอังกฤษ [Root Words]

Root Words ในภาษาอังกฤษ

รากศัพท์ในภาษาอังกฤษ [Root Words]

รากศัพท์ [Root Words] คือคำที่มีความหมายในตัวมันเอง เมื่อนำไปเป็นส่วนประกอบในการสร้างคำศัพท์ใหม่ทำให้เราสามารถทราบถึงความหมายของคำศัพท์ใหม่ได้ง่ายขึ้น

ROOTMEANINGEXAMPLE WORDS
AmbiBoth
 • Ambidextrous – Use both hands well
 • Ambiguity – Double meaning, can be interpreted in more than one way
AquaWater
 • Aquarium – Artificial environment for water plants and animals
 • Aquatic – Plant or animal living in water
ArtSkill
 • Artistic – Natural skill in art
 • Artisan – Skilled manual work
AutoSelf
 • Automatic – Working by itself
 • Autonomous – Having self-government
BiTwo, Twice
 • Biannual – Occurring twice in a year
 • Bigamy – Being married twice
BioLife
 • Biology – Study of living things
 • Biohazard – Risk to living things
CardioHeart
 • Cardiology – Branch of medicine dealing with the heart
 • Cardiovascular – Pertaining to the heart and blood vessels
CentHundred
 • Centenary – Hundredth Anniversary
 • Centenarian – Person who is hundred or more years old
CertSure
 • Certificate – Document attesting a fact like birth, death, graduation, marriage etc
 • Certitude – Feeling of certainty
ChronoTime
 • Chronology – Study of events in the order of their occurrence
 • Chronograph – Instrument that records time with high accuracy
CounterContrary
 • Counter-intuitive – Contrary to intuition
 • Counter-productive – Having the opposite effect as intended
DeRemove
 • Detoxify – Remove the poisonous substances
 • Dethrone – Remove from the throne
DemPeople
 • Democracy – System of government elected by the people
 • Demography – Statistics of births, deaths, mortality etc. of people
DermSkin
 • Dermatologist – Doctor specialized in the study of skin disorders
 • Dermatitis – Inflammation of the skin
FlorFlower
 • Florist – Person who sells flowers
 • Floral – Decorated with flowers
GastroStomach
 • Gastritis – Inflammation of the stomach lining
 • Gastroenterologist – Doctor specialized in the study of stomach and intestinal disorders
GratPleasing
 • Gratify – Delight or please someone
 • Gratuity – Tip, token of appreciation
HepaLiver
 • Hepatitis – Inflammation of the liver
 • Hepatic – Relating to the liver
HeptSeven
 • Heptagon – Figure with seven sides
 • Heptathlon – Athletic event having seven events
HexSix
 • Hexagon – Figure with six sides
 • Hexavalent – Having a valency of six
InterBetween
 • Interconnect – Connect with each other
 • Interdepend – Depend on each other
IsoEqual
 • Isosceles – Triangle having two equal sides
 • Isobar – Line on map connecting points of equal barometer pressures
JudLaw
 • Judiciary – Collective of judges
 • Judgement – Decision of a court
KiloThousand
 • Kilogram – Thousand grams
 • Kilolitre – Thousand litres
LactoMilk
 • Lactic – Obtained from mil
 • Lactose – Sugar occurring in milk
MalBad
 • Malevolent – Wishing bad things on others
 • Malice – Intention to do evil
MortDeath
 • Mortuary – Place where dead bodies are kept until they are cremated or buried
 • Mortician – Undertaker
NarrTell
 • Narrate – To tell a story
 • Narrator – Person who tells a story.
NovNew
 • Novelty – Newness or originality
 • Novice – Beginner
OctEight
 • Octagon – Figure with eight sides
 • Octave – Stanza of eight lines
OcuEye
 • Ocular – Connected with the eyes
 • Oculist – Specialist in the medical treatment of eye disorders
OmniAll
 • Omnipresent – Present everywhere at the same time
 • Omnivorous – Eating all kinds of foods
OrthoStraight
 • Orthodontics – Dealing with straightening of teeth
 • Orthopaedics – Dealing with the straightening of bones
PanAll
 • Panorama – An all-around view
 • Pandemic – Prevalent all over a country or world
PedFoot
 • Pedicure – Treatment of the feet
 • Pedal – Foot operated lever
PolyMany
 • Polygon – Figure with many sides
 • Polygamy – Having more than one husband or wife at the same time
PsychMind
 • Psychiatry – Study of mental diseases
 • Psych – Prepare oneself mentally for a task
QuadFour
 • Quadruple – Increase four times
 • Quadrangle – Figure having four sides
QuinFive
 • Quintuple – Increase five times
 • Quintuplet – Five children born at the same time
SemiHalf
 • Semi-circle – Half of a circle
 • Semiaquatic – Animal living partly on land and partly in water
SeptSeven
 • Septuplet – Seven children born at the same time
 • Septuagenarian – People aged before 70 and 79
TransAcross
 • Transpacific – Across the Pacific Ocean
 • Transnational – Across national boundaries
TriThree
 • Triangle – Figure with three sides
 • Triathlon – Athletic event having three events
UniOne
 • Unitarian – People who believes God is one person
 • Unique – One of a kind
VinceConquer
 • Invincible – One who cannot be conquered
 • Convince – Persuade a person

Suffixes ในภาษาอังกฤษ

Suffixes ในภาษาอังกฤษ

Suffixes  คือคำที่ใส่ไว้ท้ายคำรากศัพท์เพื่อช่วยเปลี่ยนความหมายของคำรากศัพท์เดิม (เช่นเดียวกับ prefixes ที่เอาไว้เติมหน้าคำรากศัพท์)  ตารางด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างในการใช้ Suffixes

SuffixMeaningExamples
-able/-iblecapable ofportable, legible
-ac/-iclike/related tocardiac, Nordic
-acystate/quality of beingprivacy, legitimacy
-acious/-iciousfull ofgracious, malicious
-alrelated tological, philosophical
-ance/-encestate/quality of beingmaintenance, permanence
-domstate/quality of beingfreedom, kingdom
-eer/-er/-orperson whomountaineer, writer, counsellor
-escentbecoming, to beadolescent, fluorescent
-esquelike/reminiscent ofpicturesque, Kafkaesque
-fyto makemagnify, electrify
-iferouscontaining, yieldingvociferous, carboniferous
-isemake, becomecivilise, terrorise
-ishhaving qualities ofhellish, fiendish
-ismdoctrine, belief, practicefavouritism, communism
-istperson whochemist, florist
-itystate/quality of beingingenuity, oddity
-lesswithoutbrainless, endless
-mentstate/quality of being, result of action, processenjoyment, embankment, abridgement
-nessstate of beingthinness, loneliness
-oidlikecelluloid, ovoid
-osefull ofadipose, verbose
-osisconditionhypnosis, psychosis
-ousfull ofillustrious, nauseous
-shipposition heldfriendship, membership
-sion/-tionstate/quality of beingtorsion, transition
-tudestate/quality of beingfortitude, certitude
-ycharacterised byfunny, greedy

อ่านเพิ่มเติม Prefixes ในภาษาอังกฤษ

Prefixes ในภาษาอังกฤษ

Prefixes ในภาษาอังกฤษ

Prefixes ในภาษาอังกฤษ

Prefixes คือคำที่ใส่ไว้หน้าคำรากศัพท์เพื่อช่วยเปลี่ยนความหมายของคำรากศัพท์เดิม (เช่นเดียวกับ suffixes ที่เอาไว้เติมหลังคำรากศัพท์)  ตารางด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างในการใช้ Prefixes

Prefix

Meaning

Examples

-aOn/in/out/fromAway, aboard, arise, alight
-alallAlone, already
-bebyBelow, before
-byBe/on the sideBypass, byword
-forthroughforget, forgive
-forebeforeForecast, foresee
-gainagainstGainsay
-ininInside, income
-miswrongMislead, mistake
-overAbove/beyondoverflow, overcharge
-outoutOutside, outcome
-tothisToday, tonight
-unNot/to reverse an actionUnkind, untie
-underbelowUnderground, undersell
-withAgainst/backWithdraw, withhold
-welIn good conditionWelcome, welfare

อ่านเพิ่มเติม Suffixes ในภาษาอังกฤษ