ภาษาอังกฤษ ที่โรงแรม (At the hotel)

ภาษาอังกฤษ ที่โรงแรม

ตัวอย่างประโยคสนทนา

 • Where is the hotel? โรงแรมอยู่ที่ไหนครับ
 • Which hotel are you staying at? คุณพักที่โรงแรมไหน
 •  How do I go to the hotel? ฉันจะไปโรงแรมได้อย่างไร
 • How long does it take to go to the…(ชื่อโรงแรม)..? ไป.(ชื่อโรงแรม)..ใช้เวลานานเค่ไหนครับ
 • I want to book a room. ผมต้องการจองห้องพักครับ
 • Do you have any rooms?  มีห้องว่างไหมครับ
 • Do you have a room available? คุณมีห้องพักว่างสักห้องไหมครับ
 • Are there any rooms available? มีห้องว่างไหมครับ
 • What kind of room do you want? คุณต้องการห้องแบบไหนครับ
 • Which day would you like to check in? คุณต้องการเข้าพักวันไหนครับ
 • Could I see the room? ผมขอดูห้องพักหน่อยได้ไหมครับ
 • I’m sorry,  we’re full up.  ขอโทษครับ ห้องพักเต็มแล้ว
 • I would like to make a reservation. ผมต้องการจองห้องพักครับ
 • I would like to reserve  a room for two. ผมต้องการจองห้องพักสำหรับสองท่านครับ
 • How much does the room cost per night? ค่าห้องพักคืนละเท่าไหร่ครับ
 • How much does it cost per night?  ค่าห้องพักคืนละเท่าไหร่ครับ
 • What is the price per night? ค่าห้องพักคืนละเท่าไหร่ครับ
 • What are the room rates? อัตราค่าห้องพักคิดอย่างไรครับ
 • Is the breakfast included? ราคานี้รวมอาหารเช้าด้วยไหมครับ
 • The breakfast is excluded.  ไม่รวมอาหารเช้าครับ
 • What floor is the room on? ห้องพักอยู่ชั้นไหนครับ
 • Have you got anything cheaper?   คุณมีราคาที่ถูกกว่านี้ไหม
 • OK, I’ll take it. ตกลง ผมเอาห้องนี้ครับ
 • Do you have a reservation?     คุณจองห้องล่วงหน้าไว้หรือเปล่า
 • I made a reservation through your website. ผมจองผ่านเว็บไซต์ของโรงแรม
 • I need a room for two. ผมต้องการห้องพักสำหรับสองท่านครับ
 • I would like to postpone the check-out date. ผมต้องการเลื่อนสันเช็คเอ้าออกไปครับ
 • May I have your name, Sir?    ขอทราบชื่อของคุณด้วยครับ
 • Do you have any luggage?     คุณมีสัมภาระไหมครับ
 • Please wake me up at 6 am. กรุณาปลุกผมตอนเช้า 6 โมงด้วยครับ
 • Where do we have breakfast?     เราจะทานอาหารเช้าได้ที่ไหนครับ
 • I’ve lost my room key.  ฉันทำกุญแจห้องหาย
 • Are there any laundry facilities?     ที่นี่มีบริการซักรีดไหมครับ
 • What time do I need to check out?     ฉันต้องเช็คเอ้าออกตอนกี่โมงครับ
 • When is the check-out time?   ต้องเช็คเอ้าออกตอนกี่โมงครับ
 • I’d like to check out, please.  ผมต้องการเช็คเอ้าครับ
 • My room number is …xxx…     ห้องของฉันเบอร์ …xxx…
 • Where is the toilet? ห้องน้ำอยู่ที่ไหนครับ
 • My room’s not been made up     ห้องของฉันยังไม่ได้ทำความสะอาด
 • Could you please change the sheets?   รบกวนช่วยเปลี่ยนผ้าปูที่นอนได้ไหมครับ
 • Could you please call me a taxi?     กรุณาเรียกแท็กซี่ให้หน่อยได้ไหมครับ

ศัพท์และวลีที่ควรรู้

 • Air conditioning     เครื่องปรับอากาศ
 • Additional เพิ่มเติม
 • Arcade ร้านค้า
 • Banquet Hall ห้องจัดเลี้ยง
 • Ballboy คนรับกระเป๋า
 • Blanket ผ้าห่ม

 • bathroom, Toilet ห้องน้ำ
  • heating     เครื่องทำความร้อน
  • toilet paper  กระดาษชำระ
  • shampoo     ยาสระผม
  • shower     ฝักบัว
  • bath / bath-tub อ่างอาบน้ำ
  • soap     สบู่
  • towel ผ้าขนหนู
 • Bed เตียง
 • Cashier  พนักงานเก็บเงิน
 • Check In ลงทะเบียนเข้าพัก
 • Check out คืนห้องพัก
 • Chef หัวหน้าพ่อครัว
 • Cloakroom สถานที่รับฝากของ
 • Coffee shop ร้านกาแฟ
 • Deposit เงินมัดจำ
 • Dining Room ห้องอาหาร
 • Do not disturb     ห้ามรบกวน
 • Doorman คนเฝ้าประตู
 • Elevator, Lift ลิฟท์โดยสาร
 • Fire Exit / Fire escape  ทางหนีไฟ
 • Front desk แผนกต้อนรับ
  • Front Desk Counter แผนกบริการส่วนหน้า
 • Guest ลูกค้า
 • High  Season ช่วงเวลาที่มีลูกค้ามาก
  • Low  Season  ช่วงเวลาที่มีลูกค้าน้อย
 • Housekeeper คนทำความสะอาด
 • In advance ล่วงหน้า
 • Include รวมเข้าไปด้วย
 • Information ประชาสัมพันธ์
 • Internet Service บริการอินเตอร์เน็ต
 • Internet access  การเข้าถึงอินเตอร์เน็ต
 • Laundry ซักรีดเสื้อผ้า
  • Laundry service บริการซักรีดเสื้อผ้า
 • Lift out of order     ลิฟท์ชำรุด
 • Lounge ห้องโถงนั่งเล่น
 • Lobby ห้องโถง
  • hotel lobby  ห้องโถงโรงแรม
 • Maid คนรับใช้หญิง
 • Manager ผู้จัดการ
 • Newspaper หนังสือพิมพ์
 • Payment การจ่ายเงิน
 • Pay the bill  จ่ายค่าห้อง
 • Please make up room     กรุณาทำความสะอาดห้อง
 • Postpone ยืดเวลาออกไป
 • Reception แผนกต้อนรับ
 • Restaurant ห้องอาหาร
 • Room
  • Room number เบอร์ห้องพัก
  • Room service บริการอาหารถึงห้องพัก
  • Room charge ค่าบริการห้อง
  • Single Room ห้องเตียงเดี่ยว
  • Double Room ห้องเตียงคู่
  • Suite Room ห้องชุด
 • Stay v. พัก
 • Telephone โทรศัพท์
  • Overseas call โทรศัพท์ระหว่างประเทศ
 • Valet คนรับรถ
 • Wake-up call   ปลุก
 • Waiter บริกรชาย, บ๋อย
 • Waitress บริกรหญิง
 • Walk-ins ลูกค้าขาจร