Category Archives: ศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำย่อในภาษาอังกฤษที่ใช้แชทกัน [Chat Abbreviations]

คำย่อในภาษาอังกฤษที่ใช้แชทกัน
 • ?4U = I have a question for you. = ฉันมีคำถามที่ต้องการถาม
 • ^^ = Read line above = อ่านแถวด้านบน
 • 121 = one-to-one = หนึ่งต่อหนึ่ง
 • 2 = to
 • 2mrw = tomorrow = พรุ่งนี้
 • 4 = for = สำหรับ
 • AFK = away from keyboard = ไม่อยู่ที่แป้นพิมพ์
 • AKA = also known as = มีฉายาว่า…
 • A/S/L = age/sex/location = อายุ/เพศ/สถานที่
 • AYT = Are you there? = คุณอยู่ที่นั่นหรือเปล่า
 • AFAIK = as far as I know = เท่าที่เคยรู้มา
 • AFB = Away from keyboard = ไปทำธุระแป๊บ..นึง
 • ASAP = As soon as possible = เร็วสุดเท่าที่เร็วได้
 • ASL? หรือ A/S/L – Age Sex Location = ถามอายุ เพศ แล้วก็ที่อยู่นั่นเอง
 • ATM = At the moment = ในตอนนี้
 • BBS = Be Back Soon = จะรีบกลับมา
 • B4 = Before = ก่อน
 • BC = Because = เพราะว่า
 • BF = Boy Friend = แฟน(ผู้ชาย)
 • BOTOH = But on the other hand = แต่ในทางกลับกัน
 • BR = Best Regards = ขอแสดงความนับถือ
 • BRB = Be right back = เดี๋ยวกลับมา
 • BTDT = Been there, done that = ไปมาแล้วทำเรียบร้อยแล้ว
 • BTW = By the way = อีกอย่างหนึ่งนะ (ลืมบออกไป)
 • BC หรือ B/C หรือ Bcoz หรือ coz – Because = เพราะว่า
 • B2W = back to work = กลับไปทำงานต่อ
 • BBL = Be back later
 • BBS = Be back soon
 • BFF = best friend(s) forever
 • CU หรือ Cya = See You / See Ya (แล้วเจอกันนะ ไรประมาณนี้มั้ง ไว้ใช้แทน Bye Bye~*)
 • CUL = See you later = แล้วเจอกัน
 • CMB = Call me back
 • CMIIW = Correct me if I’m wrong
 • CUZ/COS = because
 • CWYL = Chat with you later
 • DL หรือ D/L = Download หรือ Downloading (คำแปลก็ทับศัพท์เอา~)
 • DC = disconnected = หยุดการเชื่อมต่อแล้ว
 • DIY = Do it yourself = ทำด้วยตัวเอง
 • DM = Direct Message
 • EG = Evil Grin (ยิ้มแบบปีศาจเจ้าเล่ห์~ *w* ประมาณนี้มั้ง)
 • EZ = Easy = ง่าย
 • FAQ = Frequently asked questions = คำถามที่ถามกันบ่อยๆ
 • FTS (หยาบ) = F_ck that Sh_t!! (ไม่ต้องมีคำบรรยายใด ๆ สักคำให้ลึกซึ้ง~)
 • FYI = For your information = ข้อมูลที่ควรทราบ
 • F2F = face-to-face
 • FB = Facebook
 • FYEO = for your eyes only
 • GG = good game

Continue reading

คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการขนส่ง [Transport Vocabulary]

Transport Vocabulary

transport vocabulary by https://www.english-4kids.com/

คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการขนส่ง

 • driver คนขับรถ
 • bus terminals สถานีขนส่ง
 • station สถานี ==> The next station is… สถานีต่อไปคือ…
 • railway station สถานีรถไฟ
 • mass transit ขนส่งมวลชน
 • express way ทางด่วน
 • special express ด่วนพิเศษ
 • high-speed train/high-speed rail รถไฟความเร็วสูง
 • highway ทางหลวง
 • all the way ตลอดทาง
 • to catch/to take โดยสาร…
 • bus รถประจําทาง ==> to take/catch a bus ขึ้นรถประทาง หรือ โดยสารรถประจำทาง, by bus โดยรถเมล์
 • bus stop ป้ายรถเมล์
 • bus No. รถประจำทางสาย…
 • the next stop ป้ายถัดไป

Continue reading

ศัพท์ภาษาอังกฤษ : หลากหลายความหมายกับคำว่า “RUN”

หลากหลายความหมายกับคำว่า “RUN”

How to use the word “run” in English (LearnAmericanEnglishOnline.com)

 • run = go fast
 • run = to be working
 • run = try to get elected (elected ผู้ได้รับเลือก)

ศัพท์ที่เกี่ยวกับ RUN

  • A horse can run fast. (go fast)
  • This is a photocopier. It’s not running right now. (to be working)
  • …water runs… (to be working)
  • …a computer runs… (to be working)
  • …a car runs… (to be working)

Barack Obama ran for President of the U.S. and he was elected! (try to get elected)

run กับกริยา3ช่องของ run/ran/run (กริยาช่อง3 เรียกว่า past participle) Continue reading

ศัพท์ภาษาอังกฤษ : ข้อแตกต่างระหว่าง “want” & “need”

ข้อแตกต่างระหว่าง want, need

English Vocabulary – The difference between “want” & “need” (https://www.engvid.com/)

ศัพท์น่ารู้
want = desire-สิ่งที่ปรารถนา เช่น beer, milk
need = necessity-สิ่งจำเป็น(ที่ขาดไม่ได้) เช่น water, food

How to use the word “need” in English (LearnAmericanEnglishOnline.com)

บทเรียนเพิ่มเติมจาก https://www.oknation.net/blog/print.php?id=426262

Need สามารถเป็นได้ทั้งกริยาปกติ (Ordinary verb) และกริยาช่วย (Helping verb) ถ้าเป็นกริยาปกติ (Ordinary verb) มี 2 ความหมาย Continue reading

ศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานที่ [Place] และการใช้ Go

ศัพท์สถานที่ [Place] และการใช้ Go

การใช้ Go (https://www.engvid.com)

เราจะเลือกใช้โครงสร้างแบบไหน?

 • I’m going…
 • I’m going to…
 • I’m going to a….
 • I’m going to the….

ประโยคสนทนาเบื้องต้น

 • คุณต้องการที่จะไปที่ไหน? --> Where do you want to go? / Where do you wanna go? (wanna วอน-หนะ มักใช้ในภาษาพูดมาจาก want to)
 • คุณอยากจะไปที่ไหน(ประโยคนี้ให้ความรู้สึกที่สุภาพมากกว่า) --> Where would you like to go?
 • ผมต้องการที่จะไป… --> I want to go to…
 • ผมต้องการที่จะไปโรงพยาบาล --> I want to go to the hospital. / I wanna go to the hospital.
 • ผมต้องการที่จะไปที่ร้านอาหาร --> I want to go to a restaurant. / I wanna go to a restaurant.

ประโยคในรูปแบบอื่น
คุณจำเป็นที่จะไปที่ไหน --> Where do you need to go?

 • ผมจำเป็นต้องไปธนาคาร --> I need to go bank. / I needa go bank. (needa นีด-ดะ มักใช้ในภาษาพูดมาจาก need to)
 • ผมจำเป็นต้องไปที่ทำการไปรษณีย์ --> I need to go to the post office.
 • คุณจำเป็นต้องไปโรงเรียน --> You need to go to school.

ข้อแตกต่างระหว่าง “want” & “need”

ศัพท์ที่เกี่ยวกับสถานที่ Continue reading

ศัพท์กริยา3ช่อง [Tense]

ศัพท์กริยา3ช่อง (tense)

ศัพท์กริยา 3 ช่องที่ใช้บ่อย
คลิปที่1

คลิปที่2

*** คำกริยาบางตัวสามารถเป็นได้ทั้ง regular verbs(คำกริยาที่ผันด้วยการเติมed) และ irregular verbs(คำกริยาที่ผันโดยไม่ได้เติมed)

กริยาช่องที่ 1(ปัจจุบัน)กริยาช่องที่ 2(อดีต)กริยาช่องที่ 3(สิ่งที่ได้ทำแล้ว)ความหมาย
awakeawokeawokenตื่น
bewas, werebeenเป็น,อยู่,คือ
bearborebornทน
beatbeatbeatenตี
becomebecamebecomeกลายเป็น
beginbeganbegunเริ่ม
bendbentbentหัก, งอ
besetbesetbesetโอบล้อมรอบด้าน
betbetbetพนัน
bidbid/badebid/biddenประมูล
bindboundboundผูกติดกัน
bitebitbittenกัด
bleedbledbledเลือดออก
blowblewblownเป่า

Continue reading

บทสนทนาภาษาอังกฤษที่สนามบิน [At the Airport]

บทสนทนาภาษาอังกฤษที่สนามบิน (At the Airport)

บทสนทนาภาษาอังกฤษที่สนามบิน

ตัวอย่างประโยคสนทนา (Learning English At The Airport)

What is your destination? จุดหมายปลายทางของคุณคือที่ไหน
What is your destination? จุดหมายปลายทางของคุณคือที่ไหน
 • When will you be leaving? คุณจะออกเดินทางเมื่อไหร่
 • When are you leaving? คุณออกเดินทางเมื่อไหร่
 • When are you arriving? คุณจะมาถึงเมื่อไหร่
 • What’s the flight number?  เที่ยวบินหมายเลขอะไร
 • How much does it cost to go to the airport? ไปสนามบินคิดราคาเท่าไรครับ
 • How long does it take to go to the airport? ไปสนามบินใช้เวลานานแค่ไหน
 • What time does the plane depart? เครื่องบินจะขึ้นบินเวลาเท่าไหร่
 • What is your destination? จุดหมายปลายทางของคุณคือที่ไหน
 • Where are you flying to?  คุณจะบินไปที่ไหนครับ
 • Would you like a window seat or an aisle seat?  คุณต้องการที่นั่งติดหน้าต่าง หรือติดทางเดินครับ
  window seat
  window seat
 • Do you have any luggage? คุณมีสัมภาระไหมครับ
 • Would you like to load your suitcase? คุณต้องการโหลดกระเป่าเดินทางไหมครับ
 • Your bag is overweight. กระเป๋าของคุณน้ำหนักเกินครับ
 • You have to pay an excess baggage charge. คุณต้องจ่ายค่ากระเป๋าน้ำหนักเกินครับ
 • Your bag is overweight, we have to fine you. กระเป๋าของคุณน้ำหนักเกิน เราต้องคิดค่าปรับคุณด้วยครับ
 • May I have your ticket and your passport,please? ขอดูตั๋วเครื่องบินและหนังสือเดินทางด้วย
 • Here you are.  นี่ครับ
 • Do you have anything in your pockets? คุณมีอะไรอยู่ในกระเป๋าเสื้อ กางเกงหรือเปล่าครับ
 • Please empty your pockets. กรุณาเอาสิ่งของออกจากกระเป่าด้วยครับ
 • Do you have any liquids in your bag? คุณมีอะไรที่เป็นของเหลวในกระเป๋าหรือไม่ครับ (เช่น โลชั่น, ยาสระผม ฯลฯ)
 • Please bring it out. กรุณาเอาออกมาด้วยครับ
 • Could you take off your belt,  please?    ช่วยปลดเข็มขัดหน่อยได้ไหมครับ
 • Please board the aircraft now. กรุณาขึ้นเครื่องได้ตอนนี้ครับ
 • Have a safe flight. ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ
 • Can I have a blanket please? ขอผ้าห่มสักผืนได้ไหมครับ
 • You have arrived safely at your destination. คุณได้มาถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย
 • Can I see your passport please? ขอดูหนังสือเดินทางของคุณหน่อยครับ
 • What’s the purpose of your visit ?  จุดประสงค์ของการมาคืออะไรค่ะ
 • What brings you here? คุณมาที่นี่ทำไม
 • Business or pleasure? มาทำงานหรือมาเที่่ยวครับ
 • I am a tourist. ผมเป็นนักท่องเที่ยวครับ
 • How long do you plan to stay ?  คุณคิดว่าจะอยู่นานแค่ไหนครับ
 • How long will you be staying? / How long will you stay? คุณจะอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่ครับ
 • Where will you be staying? / Where will you stay? คุณพักที่ไหนครับ
 • You have to pick up your luggage at belt no.1. คุณต้องไปรับสัมภาระของคุณที่สายพานหมายเลย1
 • Where is lost and found? แผนกของหายอยู่ที่ไหนครับ
 • Excuse me, where can I find a trolley? ขอโทษครับ ไม่ทราบว่าผมจะหารถเข็นได้จากที่ไหนครับ
 • Where can I get a trolley?     ฉันจะเอารถเข็นได้ที่ไหนครับ
 • Where can I keep my bags? / Where can I store my bags? ผมสามารถเก็บกระเป๋าได้ที่ไหนครับ
 • Would you like a cab? คุณต้องการแท๊กซี่ไหมครับ
 • How was your trip? ไปเที่ยวมาเป็นอย่างไรบ้าง
 • How was your flight? เที่ยวบินของคุณเป็นอย่างไรบ้าง

ศัพท์เกี่ยวกับสนามบิน

สัญญลักษณ์ที่สนามบิน
สัญลักษณ์ที่สนามบิน

Continue reading

ศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพ (occupation)

ศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพ

ตัวอย่างบทนสนทนาเบื้องต้นเกี่ยวกับอาชีพ

Asking About Occupations, What is your Job?

*** ไม่ควรถามถึงอาชีพด้วยประโยคคำถามนี้ What is your Job? เนื่องจากถามตรงเกินไปและแลดูไม่สุภาพ แต่ควรถามว่า

 • คุณมีอาชีพอะไร --> What do you do?
 • ฉันเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ --> I’m an engilsh teacher.
 • คุณมีอาชีพอะไร/คุณทำอะไรสำหรับการยังชีพ --> What do you do for a living?
 • ฉันร้องเพลงสำหรับการยังชีพ --> I sing for a living.

เราอาจจะตอบว่าเราทำงานที่ไหน เช่น

 • ผมทำงานที่โรงพยาบาล --> I work at a hospital.

แต่หากเราทำงานในบริษัทยักษ์ใหญ่ที่รู้จักกันดี เราอาจพูดได้ว่า

 • ฉันทำงานกับไมโครซอฟร์ --> I work for Microsoft.
 • ผมทำงานที่นิวยอร์กไทม์ส --> I work for The New York Times.

คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ

 • ลูกจ้าง, พนักงาน employee
 • ผู้ออกแบบเวบไซต์ web designer
 • ผู้จัดการ manager
 • เลขานุการ secretary
 • พนักงานบัญชี accountant
 • นักหนังสือพิมพ์ journalist
 • พนักงานโรงงาน factory worker
 • ผู้ตรวจสอบ auditor

Continue reading

ศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวกับชิ้นส่วนรถยนต์ หรืออะไหล่รถยนต์ [Auto parts]

ศัพท์ภาษาอังกฤษชิ้นส่วนรถยนต์

ศัพท์ภาษาอังกฤษ ชิ้นส่วนรถยนต์ อะไหล่ ชิ้นส่วนยานยนต์ [Auto parts]

ศัพท์ชิ้นส่วนรถยนต์

ศัพท์ชิ้นส่วนรถยนต์

 • เบรก brakes
 • เบรกหน้า front brakes</>
 • เบรกหลัง rear brakes
 • เบรกเอบีเอส ABS brakes/Anti-Lock brakes
 • ก้ามเบรก brake shoes
 • ผ้าดิสเบรก disk brake pads
 • กระปุกเกียร์ gear box
 • กระจกรถยนต์ car glass
 • กระจกมองข้าง wing mirror
 • กระจกหน้ารถ windscreen
 • กระจกด้านหลังรถ car rear windscreen
 • กระจกมองหลัง rear view mirror
 • กระจกประตูหน้า front door glass
 • กระจกประตูหลัง rear door glass
 • เกียร์ธรรมดา manual gear
 • เกียร์อัตโนมัติ automatic gear
 • คันเกียร์ gear stick
 • เข็มขัดนิรภัย seatbelt
 • คันเร่ง Accelerator
 • คลัตช์ clutch
 • จานคลัตช์/แผ่นคลัตช์ clutch disc
 • หวีคลัตช์ clutch cover
 • ลูกปืนคลัตช์ clutch bearing
 • ลูกปืน bearing
 • ลูกปืนล้อหน้า front wheel bearing
 • ลูกปืนดุมล้อหน้า front wheel hub bearing
 • เครื่องทำความร้อน heater
 • จานจ่าย distributor
 • สายคันเร่ง throttle cable
 • สายเบรกมือ handbrake cable
 • สายดึงฝากระโปรงหน้า front bonnet release cable
 • เสาอากาศรถยนต์ car Antenna
 • แอร์รถยนต์ vehicle air conditioning/auto air conditioning
 • ที่นั่งตอนหน้า front seat
 • ที่นั่งตอนหลัง back seat
 • ฝากระโปรงหลัง rear bonet
 • ฝากระโปรงหน้า car bonnet
 • แผงหน้าปัดรถยนต์ car dashboard
 • ไอเสีย exhaust
 • ท่อไอเสีย exhaust pipe
 • ที่นั่งตอนหลัง front seat
 • ที่นั่งผู้โดยสาร passenger seat
 • มาตรแสดงความเร็ว speedometer
 • หลังคา roof
 • พวงมาลัย steering wheel
 • หม้อน้ำรถยนต์ radiator/car radiator
 • มาตรวัดอุณหภูมิ temperature gauge
 • ล้อ wheel
 • หน้าต่าง window
 • ที่ปัดน้ำฝน windscreen wiper
 • มาตรวัดความเร็ว speed meter
 • มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ RPM meter
 • หลอดไฟรถยนต์ auto lamp
 • ไฟหน้า headlights
 • ไฟต่ำ low beam lights
 • ไฟสูง high beam lights
 • ไฟตัดหมอกหน้ารถ front fog light
 • ไฟหรี่ position light
 • ไฟข้าง side lights
 • ไฟส่องป้าย licence plate light
 • ไฟในห้องโดยสาร interior light
 • ไฟฉุกเฉิน hazard lights
 • ไฟเลี้ยว turning light
 • ไฟท้าย tail lamp
 • ไฟเบรก brake light
 • ไฟเบรกดวงที่3 the third brake light
 • ไฟถอย back-up light
 • ไฟตาแมว/ไฟแสดงการทำงาน Indicator Lamp
 • ไฟหน้าปัด dashboard light
 • starter signal ไฟสัญญาณสตาร์ท
 • ยางนอก tyre
 • แผ่นป้ายทะเบียนรถ number plate
 • แร็คหลังคา roof rack
 • เบรคมือ handbrake
 • เครื่องยนต์ engine
 • น้ำมันเครื่อง motor oil
 • น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ Synthetic motor oil
 • น้ำมันเบรก brake fluid
 • น้ำมันเกียร์ gear oil
 • น้ำมันเกียร์ออโต้ automatic transmission fluid
 • พวงมาลัยเพาวเวอร์ power steering
 • น้ำมันพวงมาลัยเพาวเวอร์ power steering fluid
 • ถังน้ำมัน fuel tank
 • ถังน้ำมันเบนซิน petrol tank
 • สายน้ำมัน/ท่อน้ำมัน fuel hose/fuel rubber hose
 • แป๊บทองแดง copper pipe line
 • หัวเทียน spark plug
 • สายหัวเทียน spark plug wire