Category Archives: ศัพท์ภาษาอังกฤษ

ศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับร่างกาย [Body Parts Vocabulary]

ศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับร่างกาย

ศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับร่างกาย (Body Parts Vocabulary)

ส่วนหัวศรีษะ

 • Head ศรีษะ
 • Hair เส้นผม
 • Brain สมอง
 • Skull หัวกะโหลก

ส่วนใบหน้า

ศัพท์ภาษาอังกฤษบนใบหน้า

 • Face หน้า,ใบหน้า
 • Cheek แก้ม
 • Temporal bone กระดูกขมับ
 • Mastoid ขมับ
 • Chin คาง
 • Dimple ลักยิ้ม
 • Beard หนวดเครา
 • Forehead หน้าผาก

ส่วนตา

 • Eye ตา
 • Eyebrow คิ้ว
 • Eyelash ขนตา
 • Optical nerve ประสาทตา
 • Eye ball ลูกตา
 • Eyelid หนังตา

ส่วนหู Continue reading

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับอินเทอร์เน็ต [English Vocabulary for Internet]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับอินเทอร์เน็ต

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับอินเทอร์เน็ต

 • open source คือ ซอร์ฟแวร์ที่เปิดเผยโค้ดของโปรแกรม ทำให้สามารถแก้ไข ดัดแปลงได้
 • developer คือ ผู้พัฒนาโปรแกรม
 • platform คือ รูปแบบการให้บริการข้อมูลของคอมพิวเตอร์หรือมือถือผ่านทางซอร์ฟแวร์
 • LAMP stack คือ ซอร์ฟแวร์บนเซอร์เวอร์ 4ตัว ที่ทำงานร่วมกัน คือ
  L (Linux) หรือระบบปฎิบัติการ (OS)
  A (Apache)
  M (MySQL)
  P (PHP)
 • Linux คือ ระบบปฏิบัติการฟรีโอเพ่นซอร์ส
 • Apache (Apache HTTP Server) คือซอฟต์แวร์สำหรับเปิดให้บริการเซิร์ฟเวอร์บนโพรโทคอล HTTP
 • MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System)
  โดยใช้ภาษา SQL
 • PHP คือ ภาษาคอมพิวเตอร์โอเพนซอร์สฟรีภาษาหนึ่ง (PHP Hypertext Preprocessor)
 • infrastructure
 • cloud computing คือการที่เราใช้ซอฟต์แวร์, ระบบ, และทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์
  ของผู้ให้บริการ ผ่านอินเทอร์เน็ต
 • bandwidth คือ ปริมาณการรับและส่งข้อมูล (Data-Transfer) ของอินเทอร์เน็ต
 • HTML คือ ภาษาที่ใช้ในการเขียนเพื่อแสดงผลเว็บบนหน้าจอ (Hypertext Markup Language)
 • XML ( Extensible Markup Language)
 • JavaScript คือ ภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต
 • AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) เป็นเทคนิควิธีการพัฒนาเว็บแอพพลิคเคชัน
  ให้มีความสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้ดีขึ้น
 • API (Application Programming Interface) คือ การเชื่อมต่อจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่ง
  เพื่อให้ซอฟต์แวร์ภายนอกเข้าถึงและอัพเดทข้อมูลนั้นๆได้
 • object-oriented
 • app (application)
 • TTL (Time to live) คือ ระยะเวลาที่อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลไว้ (caching) ก่อนที่จะลบทิ้ง
 • CDN (content delivery network) คือ กลุ่มเซิร์ฟเวอร์ที่กระจายตามภูมิศาสตร์
  ซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อจัดส่งเนื้อหาทางอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็ว
 • DNS (Domain Name System) คือ การเก็บข้อมูลชื่อเว็บไซต์(domain name) และที่อยู่ (IP Address)
  ที่เคยใช้งานมาแล้ว เพื่อที่จะได้ไม่ต้องสอบถามกับ DNS Server เมื่อต้องใช้เว็บไซต์ในครั้งถัดไป
 • Purge ในระบบ cash คือ การลบข้อมูลออกจากแคชโดย
  ไม่ต้องรอเวลาหมดอายุของแคชที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับนก [Bird Vocabulary]

ศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับนก

ศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ นก (Bird Vocabulary)

 • canary นกคิรีบูน
  canary
  canary
 • cockatoo นกกระตั้ว
  cockatoo นกกระตั้ว
  cockatoo นกกระตั้ว
 • crane นกกระเรียน (เวลาบินหัวและคอจะเหยียดไปข้างหน้าเหมือนนกกระสา (Storks) แต่มีขนาดที่ใหญ่กว่า)
 • ostrich นกกระจอกเทศ
 • crow อีกา
 • cuckoo นกคุกคู
  cuckoo นกคุกคู
  cuckoo นกคุกคู
 • dove นกพิราบ
 • eagle นกอินทรี
 • flamingo นกฟลามิงโก้
 • gull นกนางนวล
 • hawk เหยี่ยว
 • heron นกกระสา ,นกยาง (เวลาบินคอจะงอเป็นรูปตัวเอส)
 • hill myna นกขุนทอง
 • hornbill นกเงือก
 • hummingbird นกฮัมมิงเบิร์ด
  hummingbird นกฮัมมิงเบิร์ด
  hummingbird นกฮัมมิงเบิร์ด
 • kingfisher นกกระเต็น
  kingfisher
  kingfisher
 • magpie นกกางเขน
  magpie นกกางเขน
  magpie นกกางเขน
 • openbill นกปากห่าง
  openbill นกปากห่าง
  openbill นกปากห่าง
 • owl  นกเค้าแมว
 • parrot นกแก้ว
 • peacock นกยูงตัวผู้
 • peahen นกยูงตัวเมีย
 • penguin นกเพนกวิน
 • pelican นกกระทุง
 • pelican นกกระทุง
  pelican นกกระทุง
 • pheasant  ไก่ฟ้า
  pheasant  ไก่ฟ้า
  pheasant  ไก่ฟ้า
 • pigeon นกพิราบ
 • quail นกกระทา
 • robin นกกางเขน
  robin นกกางเขน
  robin นกกางเขน
 • seagull นกนางนวล
 • sparrow นกกระจอก
 • stork นกกระสา (เวลาบินหัวและคอเหยียดไปข้างหน้า)
 • swallow นกนางแอ่น
 • swan หงส์
 • woodpecker นกหัวขวาน
  woodpecker นกหัวขวาน
  woodpecker นกหัวขวาน
 • vulture นกแร้ง
 • phoebe นกเล็ก
  phoebe นกเล็ก
  phoebe นกเล็ก

ศัพท์รอบรั้วโรงเรียนภาษาอังกฤษ [School Vocabulary]

ศัพท์รอบรั้วโรงเรียนภาษาอังกฤษ

ศัพท์รอบรั้วโรงเรียนภาษาอังกฤษ [School Vocabulary]

 • adult school โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่
 • auditorium ห้องประชุม
 • blackboard    กระดานดำ
 • bleachers อัฒจันทร์กลางแจ้ง
 • cafeteria / canteen โรงอาหาร
 • classroom = ห้องเรียน
 • college วิทยาลัย
 • counselor อาจารย์แนะแนว
 • changing room    ห้องเปลี่ยนเสื้อ
 • certificate    ใบรับรอง
 • chalk   ชอล์ก
 • class  ชั้นเรียน
 • course    หลักสูตร
 • classroom    ห้องเรียน
 • computer คอมพิวเตอร์
 • computer room    ห้องคอมพิวเตอร์
 • curriculum    หลักสูตรของโรงเรียน
 • degree    ระดับ,ชั้น
 • desk    โต๊ะ
 • elementary school โรงเรียนประถม
 • exam (examination)    การสอบ
 • exam results    ผลการสอบ
 • exercise book สมุดแบบฝึกหัด
 • fail an exam  สอบตก
 • field สนาม
 • grade  เกรด
 • graduate  สำเร็จการศึกษา
 • gym    โรงยิม
 • high school โรงเรียนมัธยม
 • homework  การบ้าน
 • janitor ภารโรง
 • junior high school โรงเรียนมัธยมต้น
 • lecture  การบรรยาย
 • lecturer  ผู้บรรยาย, อาจารย์ผู้สอน
 • lesson  บทเรียน
 • library  ห้องสมุด
 • library card บัตรห้องสมุด
 • lunch-box กล่องอาหารกลางวัน
 • nursery school    อนุบาล
 • mark  คะแนน
 • Masters student  นักศึกษาปริญญาโท
 • paper ข้อสอบ
 • pass an exam    สอบผ่าน
 • pen   ปากกา
 • pencil   ดินสอ
 • Pencil sharpener กบเหลาดินสอ
 • PhD student นักศึกษาปริญญาเอก
 • playground   สนามเด็กเล่น
 • primary school   ประถมศึกษา
 • principal อาจารย์ใหญ่
 • private school    โรงเรียนเอกชน
 • professor    ศาสตราจารย์
 • pupil  นักเรียน
 • qualification  วุฒิการศึกษา
 • register    การลงทะเบียน
 • restroom / toilet ห้องน้ำ
 • revise    ทบทวน
 • rubber  ยางลบ
 • ruler ไม้บรรทัด
 • student  นักเรียน
 • subject    วิชาเรียน
 • school    โรงเรียน
 • school dinners    อาหารเย็นของโรงเรียน
 • state school    โรงเรียนรัฐบาล
 • study  เรียน
 • student loan    เงินกู้สำหรับนักศึกษา
 • secondary school   มัธยมศึกษา
 • teacher    คุณครู
 • term    ภาคเรียน
 • textbook ตำราเรียน
 • timetable ตารางเรียน
 • tuition fee   ค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • university    มหาวิทยาลัย
 • undergraduate    นักศึกษาระดับปริญญาตรี
 • whiteboard   ไวท์บอร์ด

วิชา (Subjects)

 • Algebra วิชาพีชคณิต
 • Art วิชาศิลปะ
 • Biology วิชาชีววิทยา
 • Calculus วิชาแคลคูลัส
 • Chemistry วิชาเคมี
 • Computer science วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • Economics วิชาเศรษฐศาสตร์
 • English วิชาภาษาอังกฤษ
 • Geometry วิชาเรขาคณิต
 • Geography วิชาภูมิศาสตร์
 • History วิชาประวัติศาสตร์
 • Literature วิชาอักษรศาสตร์
 • Mathematics วิชาคณิตศาสตร์
 • Physical Education (PE) วิชาพลศึกษา
 • Physics วิชาฟิสิกส์
 • Science วิทยาศาสตร์
 • Social studies วิชาสังคมศาสตร์

ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ-อเมริกัน [British English VS American English]

ศัพท์ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ-อเมริกัน

ศัพท์ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ-อเมริกัน

***มือถือให้ดูหน้าจอในแนวนอนค่ะ

ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ ภาษาอังกฤษแบบอเมริกันคำแปล
aerial (radio/TV)antennaเสาอากาศ
American footballfootballฟุตบอล
articulated lorrytrailer truck/semi trailerรถพ่วง
aubergineeggplantมะเขือยาว
autumnfallฤดูใบไม้ร่วง
bank holidaylegal holidayวันหยุดตามกฎหมาย
bank notebillธนบัตร
baphamburger bunแฮมเบอร์เกอร์
bat (ping pong)paddleไม้ตีปิงปอง
bathbathtubอ่างอาบน้ำ
bath (v.)batheอาบน้ำ
bathroombathroom/restroom/washroomห้องน้ำ
big dipperroller coasterรถไฟเหาะ
billcheck (restaurant)เก็บเงิน (ร้านอาหาร)
biscuit (sweet)cookieคุกกี้
bonnet (car)hoodกระโปรงหน้ารถ
book (v.)make reservationจองห้องพัก
boot (car)trunkกระโปรงหลังรถ
bootlace/shoelaceshoestringเชือกผูกรองเท้า
bracessuspendersสายเอี้ยม,สายโยงกางเกง
briefs/underpantsshorts/jockey shortsกางเกงขาสั้น
bureau de changecurrency exchangeแลกเปลี่ยนเงินตรา
car parkparking lotลานจอดรถ
catapultslingshotหนังสติ๊ก
chairman (business)presidentประธาน
chemist’s shoppharmacy/drugstoreร้านขายยา
chipsFrench friesมันฝรั่งทอด
cinemamovie house/theaterโรงภาพยนตร์
clothes pegclothes pinไม้หนีบผ้า
cookerstoveเตา
director (company)managerผู้จัดการ
drain (indoors)sewer pipeท่อระบายน้ำ
drawing pinthumb tackเป๊ก
dressing-gownbathrobeเสื้อคลุมอาบน้ำ
dustbin/bingarbage can/trash canถังขยะ
dynamogeneratorเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
filmmovieภาพยนต์, หนัง
first floorsecond floorอาคารชั้นที่สอง
flexelectric cord/wireสายไฟ
football/soccersoccerฟุตบอล
fortnighttwo weeksสองสัปดาห์, รายปักษ์
foyerlobby/foyerล็อบบี้, ห้องโถง
full stop (punctuation)periodมหัพภาค, เครื่องหมายจุด
gangwayaisleทางเดิน
gaoljailเรือนจำ
gardenyardสวน
gear levergear shiftคันเกียร์
giddydizzyเวียนศรีษะ
give a bell(to phone)give a buzzโทรหา
goose pimplesgoose bumpsขนลุก
greenfingersgreen thumbคนที่ปลูกต้นไม้เก่ง(สำนวน)
grill (v.)broilปิ้งย่าง
hire purchaseinstallment planผ่อนชำระ/เช่าชื่อ
holidayvacationวันหยุด
hoover (n.)vacuum cleanerเครื่องดูดฝุ่น
ironmongerhardware storeร้านฮาร์ดแวร์
labeltagป้ายราคา
lavatory/toilet/w.c./loojohn/bathroom/washroomห้องน้ำ
liftelevatorลิฟต์
lorrytruckรถบรรทุก
number platelicense plateป้ายทะเบียนรถ
parcelpackageบรรจุภัณฑ์
pavement/footpathsidewalkทางเท้า
petrolgas/gasolineน้ำมันเชื้อเพลิง
pillar box/letter boxmail boxกล่องจดหมาย
plaster/elastoplastbandaidพลาสเตอร์
postmailไปรษณีย์
postal codezip codeรหัสไปรษณีย์
postmanmailman/postmanบุรุษไปรษณีย์
queue (n.)lineแถว
queue (v.)stand in line/line upเข้าแถว
ring up/phonecall/phoneโทร
rubbereraserยางลบ
saloon carsedanรถซีดาน
sellotapescotch tapeสก๊อตเทป
single ticketone way ticketตั๋วเที่ยวเดียว
state schoolpublic schoolโรงเรียนของรัฐ
sweet corncornข้าวโพด
telephone boxphone boothตู้โทรศัพท์
time-tablescheduleตารางเวลา
tincanกระป๋อง
torchflashlightไฟฉาย

การใช้ Preposition หรือ คำบุพบท ในภาษาอังกฤษ [Preprosition In English]

Preprosition

บุพบท (Preposition) คือ คำเชื่อระหว่างกริยา, นาม, สรรพนาม หรือ คำอื่นใด เพื่อบอกสถานที่, เวลา, ทิศทาง และอื่นๆ

เช่น

 • above  อยู่เหนือ (ลอยอยู่ด้านบน)
 • across  ข้าม(สิ่งใดสิ่งหนึ่ง)
 • after หลัง
 • against พิงกับ
 • along ไปตาม
 • among  อยู่ท่ามกลางสิ่งของหลายๆสิ่ง
 • around/round รอบๆ
 • as ในฐานะ
 • at อยู่ที่, ที่
 • away from  ห่างออกไปจาก
 • between อยู่ระหว่างสิ่งของ 2 สิ่ง
 • before ก่อน
 • below อยู่ต่ำลงมาจากบางสิ่ง
 • behind อยู่ด้านหลัง
 • by/next to/beside  ข้างๆ
 • beyond  ที่เหนือกว่า
 • down ลง(จากที่สูง)
 • during  ในระหว่างเวลาใดๆ
 • from จาก
 • off  ลงจาก, ลงมา
 • opposite ตรงข้ามกับ
 • on  อยู่บน
 • onto ขึ้นไป
 • out of  ออกจาก
 • outside ข้างนอก
 • for สำหรับ, เพื่อ
 • in อยู่ใน
 • in front of อยู่ด้านหน้า
 • inside ข้างใน
 • into ไปยัง
 • near  ใกล้กับ
 • past ผ่าน
 • to ไปยัง
 • through ทะลุผ่าน
 • throughout  ตั้งแต่ต้นจนจบ, โดยตลอด
 • toward ตรงไปยัง
 • up ขึ้น(จากที่ต่ำ)
 • under อยู่ใต้
 • upon  บน
 • with กับ, ด้วย
 • within ภายในกำหนดเวลา, ภายในระยะทาง
 • without  ปราศจาก

ศัพท์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ [English Math Vocabulary]

ศัพท์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ

ศัพท์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ [English Math Vocabulary]

 • Abacus  ลูกคิด
 • Add  บวก
 • Addition  การบวก
 • Algebra พีชคณิต
 • Arithmetic   เลขคณิต
 • Average  ค่าเฉลี่ย
 • Calculate  คำนวน
 • Calculation การคำนวณ
 • Combine รวมเป็น
 • Decimal  ทศนิยม
 • Decrease  ลดลง
 • Divide   หาร
 • Division การหาร
 • Equal   เท่ากับ
 • Fraction  เศษส่วน
  • Half  1/2
  • One third   1/3
  • One quarter  1/4
  • Three quarters  3/4
  • Equivalent fractions เศษส่วนที่เท่ากัน
  • Partial fraction เศษส่วนย่อย
  • Common fraction  เศษส่วนร่วม
  • Fraction continued เศษส่วนต่อเนื่อง
  • Decimal fraction เศษส่วนทศนิยม
 • Geometry เรขาคณิต
 • Increase   เพิ่มขึ้น
 • Minus  ลบ
 • Multiply  คูณ
 • Multiplication   การคูณ
 • Multiplication table   ตารางสูตรคูณ
 • Percent   ร้อยละ
 • Ratio  อัตราส่วน
 • Shapes รูปร่าง
  • Circle วงกลม
  • Cone  กรวย
  • Cube  ลูกบาศก์
  • Hexagon หกเหลี่ยม
  • Oval วงรี
  • Pentagon ห้าเหลี่ยม
  • Pyramid ปิรามิด
  • Trapezoid สี่เหลี่ยมคางหมู
  • Rectangle สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  • Sphere รูปทรงกลม
  • Square สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
  • Triangle สามเหลี่ยม
 • Square root   สแควร์รูท
 • Subtraction  การลบ
 • Subtract  ลบ
 • Width ความกว้าง
 • Length ความยาว
 • Height ความสูง

สีต่างๆ ในภาษาอังกฤษ [colors]

สีในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างบทสนทนาเบื้องต้น

 • What color is your house? บ้านคุณสีอะไร
 • What color is your car? รถคุณสีอะไร
 • My car is white.  รถผมสีขาว
 • I ran a red light. ฉันขับรถฝ่าไฟแดง
 • What colour do you like?  คุณชอบสีอะไร
 • What’s your favorite color? คุณชื่นชอบสีอะไร
 • My favorite colour is red. สีที่ผมชื่อชอบคือสีแดง
 • I like green.  ผมชอบสีเขียว
 • What color of clothing do you usually wear?  ปกติคุณชอบใส่เสื้อผ้าสีอะไร
 • Does the color fade away?  สีตกไหมครับ

ศัพท์ที่น่าสนใจ

 • add some color to your life เติมสีสันให้ชีวิตของคุณ
 • navy blue สีน้ำเงินเข้ม
 • blueprint พิมพ์เขียว
 • out of the blue ไม่ได้คาดคิด
 • blue-collar worker คนใช้แรงงาน
 • brown สีน้ำตาล
 • brown bread ขนมปังโฮลวีต
 • brown rice/whole grain rice ข้าวกล้อง
 • brown sugar น้ำตาลทรายแดง
 • color-blind ตาบอดสี (He is color-blind. เขาตาบอดสี)
 • Light color สีอ่อน
 • Dark color สีเข้ม, สีแก่
 • faded adj. สีตก
 • Color Faded on Clothing สีตกใส่เสื้อผ้า
 • maroon  สีเลือดหมู, แดงเลือดหมู
 • black สีดำ
 • blackmail การข่มขู่เอาเงิน
 • black eye ตาฟกช้ำดำเขียว
 • blacklist บัญชีดำ, รายชื่อคนทำผิด
 • black market ตลาดมือ
 • black market tickets ตั๋วผี
 • black sheep แกะดำ, คนผ่าเหล่า
 • black out ไฟดับ
 • black magic ไสยศาสตร์
 • grey สีเทา, gray
 • grey hair ผมหงอก
 • grey market ตลาดสีเทา (ตลาดที่ขายสินค้าแบบไม่เป็นทางการ)
 • grey area พื้นที่สีเทา(ไม่ชัดเจน)
 • red eyes ตาแดง
 • see red โกรธ, โมโห
 • in the red เป็นหนี้
 • red packet อั่งเปา
 • red line เส้นแด(รถยนต์)
 • red hot สินค้าขายดี
 • redneck คนที่มาจากบ้านนอก
 • catch someone red-handed จับได้คาหนั้งคาเขา
 • red-light district ย่านโคมแดง, ย่านสาวขายบริการ
 • red meat เนื้อวัว, เนื้อหมู, เนื้อลูกแกะ
 • red-faced  อายจนหน้าแดง
 • red card ใบแดง
 • red wine ไวน์แดง
 • run a red light ขับรถฝ่าไฟแดง
 • show someone’s  true colors แสดงธาตุแท้
 • blue adj. สีฟ้า เศร้าโศก
 • once in a blue moon นานๆครั้ง
 • You look blue. เธอดูเศร้า
 • white-collar worker คนที่ทำงานในออฟฟิศ
 • green with envy อิจฉา
 • greens ผักสีเขียว (You have to eat your greens. คุณต้องกินผักสีเขียว)
 • green sward  สนามหญ้าสีเขียว (พื้นที่ๆปกคลุมด้วยหญ้าสีเขียว)
 • greenskeeper ผู้ดูแลสนามกอล์ฟ
 • green world โลกสีเขียว
 • greenhouse effect ภาระเรือนกระจก
 • get the green light ได้ไฟเขียว (ได้รับอนุญาติ)
 • white flag ธงขาว
 • raise the white flag ยกธงขาว (ยอมแพ้)
 • tell a white lie โกหกเพื่อรักษาน้ำใจ (โกหกสีขาว)
 • whitewash ล้างความผิด
 • white knight อัศวินขี่ม้าขาว
 • whiteout pen, a correction pen ปากกาลบคำผิด
 • pinky n. นิ้วก้อย
 • pinky swear n.  การให้คำสัญญาโดยการเกี่ยวนิ้วก้อยกัน
 • see the world in pink กำลังมีความรัก
 • shocking pink สีชมพูแบบเข้มๆgreens ผักสีเขียวorange ส้มpurple/violet สีม่วง
 • platinum  สีแพลทินัม
 • gold สีทอง
 • gold foil ทองคำเปลว
 • gold shop ร้านทอง
 • goldsmith ช่างทอง
 • gold mine เหมืองทองคำ
 • gold bars ทองคำแท่ง
 • gold chain / gold necklace สร้อยคอทองคำ
 • goldfish  ปลาทอง
 • gold rush การตื่นขุดทอง
 • gold digger นักขุดทอง, ผู้หญิงที่หลอกผู้ชายเพื่อโกยเงิน
 • golden rule กฎเหล็ก
 • a golden opportunity. มันเป็นโอกาสทอง
 • a heart of gold คนใจบุญ
 • silver เงิน
 • bronze ทองแดง
 • yellow pages n. สมุดโทรศัพท์โฆษณาสินค้า
 • yellow card ใบเหลือง
 • yellow fever ไข้เหลือง

สีต่างๆ ในภาษาอังกฤษ [colors]

 แถบสีภาษาอังกฤษภาษาไทย
Whiteสีขาว
blackสีดำ
grayสีเทา
khakiสีกากี
light blueสีฟ้า
blueสีน้ำเงิน
greenสีเขียว
light greenสีเขียวอ่อน
redสีแดง
pinkสีชมพู
orangeสีส้ม
yellowสีเหลือง
brownสีน้ำตาล
purpleสีม่วง
goldสีทอง
silverสีเงิน

 

 

คำในภาษาอังกฤษที่มักออกเสียงผิด (Incorrect Speech)

คำในภาษาอังกฤษที่มักออกเสียงผิด

สาเหตุหนึ่งที่เราฟังฝรั่งพูดภาษาอังกฤษไม่ออก หรือเราไม่สามารถสื่อสารให้เขาได้เข้าใจในสิ่งที่เราพูดนั้น มักเกิดจากการออกเสียงคำในภาษาอังกฤษที่ผิดกัน และเมื่อเราเข้าใจการออกเสียงที่ผิดๆ ทุกครั้งที่เราอ่านหนังสือหรือพูดเราก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำคำที่ผิดเหล่านี้ให้มากยิ่งขึ้น ก็ยิ่งเลวร้ายไปกันใหญ่ ดังนั้นสิ่งเร่งด่วนที่เราควรทำก็คือ เรียนรู้คำในภาษาอังกฤษที่เราออกเสียงผิดกัน และทำความคุ้นเคยกับเสียงใหม่ให้ถูกต้องเสียก่อน ไม่เช่นนั้นภาษาอังกฤษของเราคงไม่สามารถพัฒนาไปได้

*** คำอ่านภาษาไทยในวงเล็บที่ให้ไว้ เป็นเพียงแนวทางในการออกเสียงเท่านั้น

 • a lot of คนอเมริกันจะพูดเป็น alotta อะล่อดะ
 • aboard adv. (อะโบ็อรฺดฺ) /əˈbôrd/ อยู่บนเรือหรือเครื่องบิน
 • abroad adv. (อะบรฺอดฺ) /əˈbrôd/ อยู่ต่างประเทศ
 • advance (แอะแฝ๊นสฺ) /ədˈvans/
 • advertisement (แอ๊ดเฝอรไทซเมินทฺ) /ˈadvərˌtīzmənt/ โฆษณา
 • afford v. (อะฝอรฺดฺ) /əˈfôrd/ สามารถจ่ายได้
 • aisle (อายโย็ล) /īl/ ทางเดินระหว่างเก้าอี้
 • asleep (อะสลีพ) /əˈslēp/ นอนหลับ
 • almond (อาเมินด) /ˈä(l)mənd,ˈa(l)-/  อัลมอนด์
 • anti (แอ๊นทิ) /ˈanˌtī/ การต่อต้าน
 • arch อ๊าชช /ärCH/   ซุ้มประตูโค้ง
 • archive (อ๊าร์คลายฝฺ) บันทึกข้อมูลสถานที่, บันทึกประวัติศาสตร์
 • aspirin (แอ๊ซผลิน) /ˈasp(ə)rin/  แอสไพริน
 • auditor (ออดิเทอร์, ออดิเดอร์) /ˈôditər/ ผู้สอบบัญชี
 • bad (แบ๊ดฺ, แบ๊เดอะ) /bad/ ผู้ชายไม่ดี
 • bag (แบ๊กฺ, แบ๊เกอะ) /bag/ กระเป๋า ***ต้องลากเสียงลงต่ำ
 • bargain (บ๊ารเกิน) /ˈbärgən/ การต่อราคา
 • basketball (แบ๊สกิทบอลฺ) /ˈbaskitˌbôl/ บาสเก็ตบอล
 • batman  (แบ็ทฺแมน) /ˈbatmən/ มนุษย์ค้างคาว
 • beard (เบียรดฺ) /bi(ə)rd/ เครา
 • belonging(s) adj. (บีลองงิง)  ของมีค่า
 • berry (แบ๊รี) /ˈberē/ เบอร์รี่
 • better (เบ็ทเทอร์, เบ็ทเดอร) /ˈbetər/  ดีกว่า
 • bikini (บิคี้นี) /biˈkēnē/ ชุดว่ายน้ำสองชิ้น
 • bilingual (ไบลิงกวล) คนที่พูดได้สองภาษา
 • biology (ไบเอาะเลอจี) /bīˈäləjē/ ชีววิทยา
 • bitten (บิ้ทเทิ่น) กัด
  I was bitten by a mosquito. ฉันถูกยุงกัด
 • blow (โบลว์) /blō/ เป่า
 • blew (บลูว์) /blo͞o/ เป่า
 • board (โบ็อรฺดฺ) /bôrd/
 • bottle (บ๊อเทิล, บ๊อโด็ล) /ˈbätl/ ขวด
 • breath (เบร็ธฺ) /breTH/ ลมหายใจ
 • Britain (บริเทิน) เกาะอังกฤษ
 • bucket (บ๊ะเข็ทฺ) /ˈbəkit/ ถังน้ำ
 • buffet (บุฝเฝ่ย/บะเฝ่ย) กินแบบไม่อั้น
 • burglar (เบ๊อรฺเกลอรฺ) /ˈbərglər/ โจรย่องเบา
 • business (บิ๊ซฺเนสฺ) /ˈbiznis/ ธุรกิจ
 • busy (บิ๊ซี) /ˈbizē/ ยุ่ง
 • cactus (แค๊กเติสฺ) /ˈkaktəs/ ตะบองเพชร
 • calm (ค๊าม) /kä(l)m/  สงบสติอารมณ์
 • calendar (แค๊เลินเดอร์) /ˈkaləndər/ ปฎิทิน
 • camel (แค๊เมลฺ) /ˈkaməl/ อูฐ
 • canal (เคอะแน็ล) /kəˈnal/ คลอง
 • canteen (แคนที๊น) /kanˈtēn/ โรงอาหาร
 • Cantonese Language (แค็นเทินนีส แลนเกวจ) ภาษากวางตุ้ง
 • captain (แค๊พเทิน) /ˈkaptən/ หัวหน้า
 • card (ค๊ารดฺ) /kärd/ บัตร
 • card (คาร์ดฺ) บัตร ; keycard (คีย์คาร์ดฺ) บัตรกุญแจ
 • carton (ค๊ารฺเทิน, ค๊ารฺเดิน) /ˈkärtn/ กล่อง
  – carton box กล่องกระดาษ
 • cartoon (คารฺทู๊น) /kärˈto͞on/ การ์ตูน
 • caravan (แค๊เรอแวน /ˈkarəˌvan/คณะเดินทาง
 • career (เคอะเรี๊ยรฺ) /kəˈri(ə)r/ อาชีพ
 • casino (คะซี๊โน) /kəˈsēnō/ คาสิโน (บ่อนการพนัน)
 • catch (แค็ช) caught (คอทฺ) caught (คอทฺ) จับ
 • capacity (คะพ๊าซิทิ) /kəˈpasitē/ ความจุ
 • captain (แค็พเทิ่น) /ˈkaptən/ กัปตัน
 • ceiling (ซี๊ลิง) /ˈsēliNG/ เพดาน
 • cement (ซีเม้นทฺ) ปูนซีเมนต์
 • central (เซ็นเทริลฺ) ศูนย์กลาง
 • chaos n. (เค-ออส) ความยุ่งเหยิง
 • chaotic adj. (เค-ออดิด) ยุ่งเหยิง
 • child (ชายโอ็ลฺดฺ) /CHīld/ เด็ก
 • chance (แช๊นซ) โอกาส
 • channel (แช๊นนอลฺ) /ˈCHanl/ ช่อง
 • chaos (เคออส) ความยุ่งเหยิง
 • cheese (ชีสส์) เนยแข็ง
 • chocolate (ช็อคเคลิทฺ) ช็อคโกแลต
 • chore n. (โชเออรฺ) /CHôr/ งานบ้าน
 • christian (คริสเชิน) /ˈkrisCHən/ คริสเตียน
 • christ (ไครสฺทฺ) พระเยซูคริสต์
 • colony (ค๊อเลอนี) /ˈkälənē/ อาณานิคม
 • colon n. (โค๊เลิน) /ˈkōlən/ ลำไส้ใหญ่, เครื่องหมายโคลอน
 • comb (โคม) /kōm/ หวี
 • comfort (คั๊มเฟอรทฺ) /ˈkəmfərt/ ความสะดวกสบาย
 • comfortable adj. (คั๊มฝ-ทะเบิล) /ˈkəmftərbəl/ สบาย
 • commercial adj. (เคิมเม๊อรเชียลฺ)  /kəˈmərSHəl/ เชิงพาณิชย์
 • comment v. (ค๊อมเมิทฺ) /ˈkämˌent/ วิจารณ์
 • common (ค้อมเมิน) /ˈkämən/ ธรรมดา
 • company n. (คั๊มเผอนี) /ˈkəmpənē/ บริษัท
 • comparable adj. (ค๊อมเผอเรอเบิล) /ˈkämp(ə)rəbəl/ อาจเปรียบเทียบได้
 • computer (คอมผิ้วเดอร์) คอมพิวเตอร์ (คำที่ไม่ได้เน้นตัว t สามารถเปลี่ยนเป็นเสีย d ได้)
 • communicate v. (เคิมมิ้วนิเคท) /kəˈmyo͞onəˌkāt/ ติดต่อสื่อสาร
 • condom (ค๊อนเดิม) /ˈkändəm/ ถุงยางอนามัย
 • consult v. (เคินเซ๊าทฺ) /kənˈsəlt/ ให้คำปรึกษา
 • cook (เคอคฺ) /ko͝ok/ กุ๊ก
 • cooperate (โคอ๊อพเผอรเรทฺ) /kōˈäpəˌrāt/ ความร่วมมือ
 • cork n. (ค๊อลคฺ) /kôrk/ จุกไม้ก๊อก
 • cosmetic (คาซฺเม๊ทิค, คาซฺเม๊ดิด) /käzˈmetik/ เครื่องสำอาง
 • chew (ชู) /CHo͞o/ เคี้ยว
 • crab (แคร็บฺ) /krab/ ปู
 • crap (แคร็พฺ) /krap/ อุจจาระ
 • cruise (ครูซฺ) /kro͞oz/ การล่องเรือ
  diner cruise ล่องเรือรับประทานหาร
 • cure v. (เคี้ยวเออร) /kyo͝or/ รักษาโรค
 • cushion v. (คู้เชิน) /ˈko͝oSHən/ ปูเบาะ
 • chocolate (ช็อคเคลิท) /ˈCHäk(ə)lit/ ช็อคโกแลต
 • cleanse v. (เคลนซฺ) /klenz/ ทำความสะอาด
 • cleansing (เคลนซิ่ง) ทำความสะอาด
 • colonel (เค๊อโน็ล) /ˈkərnl/ พันเอก
 • colony (ค๊อลเลอนี) /ˈkälənē/ อาณานิคม, เมืองขึ้น
 • company (คั๊มผะนี) /ˈkəmpənē/ บริษัท
 • comdom (ค๊อนเดิม) /ˈkändəm/ ถุงยางอนามัย
 • confirm  (เคินเฟริ๊ม) /kənˈfərm/ ยืนยัน
 • confess (เคินเฟ๊ซฺ) /kənˈfes/ สารภาพ
 • consult v. (เคินเซ็ลทฺ) /kənˈsəlt/ ปรึกษา
 • couch (เค๊าชฺ) /kouCH/ โซฟา
 • coup (คู) /ko͞o/ รัฐประหาร ; ไม่มีเสียง p
 • cousin (คั๊ทเซิน) /ˈkəzən/ ลูกพี่ลูกน้อง
 • cover (คั๊ทเวอร์) /ˈkəvər/ คลุม
 • criminal (คริมิโน็ลฺ) /ˈkrimənl/ อาชญากร
 • cruise (ครูซฺ) /kro͞oz/ การแล่นเรือเที่ยว
 • cupboard (คั๊บเบิดฺ) /ˈkəbərd/ ตู้เก็บของ
 • custard (คัสเตริดฺ) /ˈkəstərd/ คัสตาร์ด
 • customer (คัสเตอเมอรฺ) /ˈkəstəmər/ ลูกค้า
 • cylinder (ซิเลินเดอรฺ) /ˈsiləndər/ กระบอกลูกสูบ
 • cyst (ซีสฺทฺ) /sist/ ซีสต์
  – chocolate cyst (ช็อคเคลิท ซีสฺทฺ) ช็อคโกแลตซีสต์
 • data n. (เด๊ทะ, ด๊าทะ) /ˈdatə,ˈdātə/ ข้อมูล
 • deal (เดียลฺ) /dēl/ จัดการ
 • date (เดทฺ) /dāt/ n. วันที่ , v. นัดพบ
 • dead adj. (เด๊ดฺ) /ded/ ได้ตาย
 • debt (เด็ทฺ) /det/ หนี้สิน
  I’m in debt. ผมเป็นหนี้
 • deluxe (ดิลักซฺ) /diˈləks/ หรูหรา
 • demand (ดิแมนดฺ) /diˈmand/ ความต้องการ
 • democracy (ดิเม๊าเคระซี) /diˈmäkrəsē/ ประชาธิปไตย
 • deny (ดีนายดฺ) ปฏิเสธ
 • deposit (ดีผ้อสิทฺ) เงินฝาก, ฝากเงิน, วางเงินมัดจำ
  pay a deposit จ่ายเงินค่ามัดจำ
 • desert (เดสเซิร์ทฺ) /dəˈzərt/ ทะเลทราย
 • dessert (ดีเซิร์ทฺ) /diˈzərt/ ของหวาน
 • desire v. (ดีซ๊ายเยอรฺ) /dəˈzī(ə)r/ ปรารถนา
  -ire คำที่ลงท้ายด้วย ire ออกเสียงว่า “ไอเยอรฺ”
 • determine (ดิเท๊อรมิน) /diˈtərmin/ กำหนด
 • diarrhea (ไดอะเรี๊ย)/ˌdīəˈrēə/ ท้องเสีย
 • different (ดิฝเฝ่นทฺ) /ˈdif(ə)rənt/ แตกต่างกัน
 • discovery (ดิซกัฝเวอรี) /disˈkəvərē/ การค้นพบ
 • dog (ดอกฺ) /dôg/ สุนัข
 • dock (ด๊อคฺ) /däk/ จอดเรือเทียบท่า
 • double adj. (ดับเบิ่ลฺ) /ˈdəbəl/ เป็นสองเท่า
 • doubt (เด๊าทฺ) /dout/ ความคิดในเชิงลบ, การไม่ไว้วางใจ
  – Get rid of your doubts!
  กำจัดความคิดในเชิงลบของตัวเองออกไป
  – I doubt it. ผมคิดว่าไม่นะ
 • dove (ดัฝฺ) /dəv/ นกพิราบ
 • dozen (ดัฝเซิน) /ˈdəzən/ โหล
 • draw (ดรอว์) วาดรูป,เสมอ ; drew (ดรูว์) วาดรูป,เสมอ
  Liverpool drew with Manchester United.
  ลิเวอร์พูลเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
 • driven (ดริเฝิน) /ˈdrivən/ ขับ
 • eclipse (อิ-คลิพซ) /iˈklips/ อุปราคา,เกิดคราส
 • economy (อิ-ค๊อนเนอมี) /iˈkänəmē/ เศรษฐกิจ
 • edit (เอ๊-ดิท) /ˈedit/ แก้ไข
 • editor (เอ๊-ดิเทอร์) /ˈeditər/ บรรณาธิการ
 • education (เอ็ดดุเค้เชิน) /ˌejəˈkāSHən/ การศึกษา
 • effect v. (อิ-เฟ็คท) /iˈfekt/ ทำให้เกิด
 • efficient adj. (อิ-ฟี้เชียนท) /iˈfiSHənt/ มีประสิทธิภาพ
 • effective adj. (อิ-เฟ๊กทิฝ) /iˈfektiv/ เกิดผล
 • effort n. (เอ๊ฟ-เฟริท) /ˈefərt/ ความพยายาม
 • elephant  (เอ๊ว-เล็อเฟ็นท) /ˈeləfənt/ ช้าง
 • error n. (เอ๊วเร่อ) /ˈerər/ ความผิดพลาด
 • evening (อีฝนิง) /ˈēvniNG/ ตอนเย็น
 • factory (แฟ๊ทอรี) โรงงาน
 • failure (เฟ๊ลเยอร์) ความล้มเหลว
 • fire (ไฟเยอร์)  ไฟ
 • flour (เฟลาเวอร์) แป้ง ***พ้องเสียงกับ flower ดอกไม้
 • fold v. (โฟลฺดฺ) พับ
 • foot (เฝอทฺ) /fo͝ot/ เท้า
 • fragile adj. (แฟร๊กไจล)  เปราะบาง
 • fuel (ฝิ๊วโอ็ลฺ) /ˈfyo͞oəl/ เชื้อเพลิง
 • funeral n. adj. (ฝิ๊วเนอโร็ล) /ˈfyo͞on(ə)rəl/ งานศพ
 • gadget n. (แก๊ดจิทฺ) /ˈgajit/ สิ่งประดิษฐ์
 • garment (กาเมริท) เสื้อผ้า
 • genre (จ๊อนหระ) /ˈZHänrə/ ประเภท(เพลง)
 • genuine (เจ๊นยูอิน) /ˈjenyo͞oin/ แท้
 • gesture (เจสเจอร์) /ˈjesCHər/ ท่าทาง
  – hand gestures ท่าทางมือ
 • gecko (เก๊ะโก็) /ˈgekō/ ตุ๊กแก, จิ้งจก
 • gibbon (กิ๊บเบิน) /ˈgibən/ ชะนี
 • giraffe (จิแรฝ) /jəˈraf/ ยีีราฟ
 • good (เกอดฺ) /go͝od/ ดี
 • gold (โกลฺดฺ) /gōld/ ทองคำ
 • gorgeous adj. (ก๊อเจิรดซฺ) /ˈgôrjəs/ สวยงาม
 • gospel (กั๊สเปิลฺ) /ˈgäspəl/ พระกิตติคุณ
 • gown (กาว-น) /goun/ เสื้อคลุมยาว
  – evening gown (อิฝนิง กาว-น) ชุดราตรีผู้หญิง
 • grow (โกร) /grō/ เติบโต ; grew (กรู) /gro͞o/ เติบโต
 • growl (กราวลฺ) /groul/ เสียงคำราม
  My stomach is growling. ท้องร้อง
 • half n. (แฮ็ฝ) /haf/ ครึ่ง
 • history (ฮิสฺตรี้) /ˈhist(ə)rē/ ประวัติศาสตร์
 • hire n. v. (ไฮเยอร์) /hīr/ ว่าจ้าง
 • hoist (ฮอยสฺทฺ) /hoist/ เครื่องยกของ
 • honest adj. (อ๊อเนิสฺทฺ) /ˈänist/ ซื่อสัตย์
 • honey (ฮั๊นนี) /ˈhənē/ น้ำผึ้ง
 • honour, honor (อ๊อเนอร์) /ˈänər/ เกียรติยศ, เกียรตินิยม
  (ไม่ออกเสียง h)
  – first honours เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
  – first class honours เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
 • hood (เฮอดฺ) /ho͝od/ ฝากระโปรงรถ
 • horizon (ฮอไร๊เซิน) /həˈrīzən/ เส้นขอบฟ้า
 • hostage (ฮอสเต็จฺ) /ˈhästij/ ตัวประกัน
 • hour (อาวเวอร์) /ou(ə)r/ ชั่วโมง (ไม่ออกเสียง h)
 • human (ฮิ๊วเมิน) /ˈ(h)yo͞omən/ มนุษย์
 • important (อิมพ๊อรเทินทฺ) /imˈpôrtnt/ สำคัญ
 • inspire v. (อินซป๊ายเออร์) /inˈspīr/ บันดาลใจ
 • inspiration n. (อินซเปอรเร๊เชิน) /ˌinspəˈrāSHən/ แรงบันดานใจ
 • insurance n. (อินเช๊อเรินซ) /inˈSHo͝orəns/ ประกันภัย
 • interest n. (อิ๊นเทรสฺทฺ) /ˈint(ə)rist/ ที่น่าสนใจ
 • instrument (อิ๊น-ซเทิรเมินท) /ˈinstrəmənt/ เครื่องดนตรี, อุปกรณ์ต่างๆ
 • international (อินเทอร์แน๊ชเชินเนิล) /ˌintərˈnaSHənl/ นานาชาติ, ระหว่างประเทศ
 • invitation n. (อินวิเท๊เชิน) /ˌinviˈtāSHən/ การเชื้อเชิญ
 • iron (ไอ๊เยิร์น) /ˈīərn/ n. เตารีด,เหล็กกล้า  v. รีดผ้า
 • island (ไอ๊เลินดฺ) /ˈīlənd/ เกาะ  (อักษร s ไม่ออกเสียง)
 • Jew (จู) /jo͞o/ ชาวยิว
 • juice (จูสฺ) /jo͞os/ น้ำผลไม้
 • kingdom (คิ๊งเดิม) /ˈkiNGdəm/ ราชอาณาจักร
 • label (เล๊เบิล) /ˈlābəl/ ฉลาก
 • lamb (แลมฺ) /lam/ เนื้อลูกแกะ
 • lamp (แล๊มพฺ) /lamp/ โคมไฟ
 • legal (ลี้เกิล) /ˈlēgəl/ ทางกฎหมาย
 • legend (เล๊เจินด) /ˈlejənd/ ตำนาน
 • leopard (เล๊เผลิด) /ˈlepərd/ เสือดาว
 • level (เล๊เฝิล) /ˈlevəl/ ระดับ
 • little adj. (ลิเทิล, ลิเดิล) /litl/ เล็กน้อย
 • live (ลายฝฺ) สด
 • live v. (ลิฝฺ) ใช้ชีวิต
 • lizard (ลิเซิรดฺ) /ˈlizərd/ กิ้งก่า
 • love v. (เลิฝฺ) /ləv/ รัก
 • lyrics (ลิ๊ริคฺ) /ˈlirik/ เนื้อเพลง
 • lizard (ลิเซิร์ด) /ˈlizərd/ จิ้งจก, ตุ๊กแก
  – monitor lizard (ม๊อนิเทอร์-ลิเซิร์ด) ตัวเงินตัวทอง
 • management (แม๊เน็จฺเม็นทฺ) /ˈmanijmənt/   การจัดการ
 • margarine (ม๊าร์เจอรเร็น) /ˈmärjərən/ เนยเทียม
 • mask (แม๊สฺคฺ) /mask/ หน้ากาก
 • medicine (เมะดิเซิน) /ˈmedisən/ ยา
 • medley (เม็ดลีย์) /ˈmedlē/ เพลงผสม
 • menu (เม็นยู) /ˈmenyo͞o/ เมนู
 • method (เมะเธิด) /ˈmeTHəd/ วิธีการ
 • mob (มอบฺ) /mäb/ ฝูงชนที่รวมตัวกัน
 • mobile v. (โมบายโอ็ล, โมโบ็ล) เคลื่อนที่
 • modern adj. (ม๊อดเดิน) /ˈmädərn/ ทันสมัย
 • modify v. (ม๊อดเด็อไฟ) /mädəˌfī/ เปลี่ยนแปลง
 • monarch (ม๊อ-เนิรค) /ˈmänərk/ พระมหากษัตริย์
 • monitor (ม๊อนิเทอร์) /ˈmänətər/ จอมอนิเตอร์
 • mop (ม็อพฺ) ถูพื้น
 • milk (มิ้วคฺ) /milk/ นม
 • nation n. (เน๊เชิน) /ˈnāSHən/ ประเทศชาติ
 • national n. (แน๊เชินแนลฺ) /ˈnaSHənəl/ ประชาชาติ
 • oil (ออยโย็ลฺ) /oil/ น้ำมัน
 • old adj. (โอลฺดฺ) /ōld/ แก่
 • only adj. โอ๊นลี /ˈōnlē/ แค่นั้น
 • opposite (อ๊อพเพอสิทฺ) /ˈäpəzit/ ตรงข้าม
 • orchard (อ๊อรฺเชิร์ดฺ) /ˈôrCHərd/ สวนผลไม้
 • pedicure n. (เพ๊ดิ-คเยอร์) /ˈpediˌkyo͝or/ การทำเล็บเท้า
 • piston (พิ๊สเทิน) /ˈpistn/ ลูกสูบ
 • politics (พ๊อลลิทิทซ) การเมือง
 • politician (พอลลิทิ๊เชิน) /ˌpäləˈtiSHən/ นักการเมือง
 • pure adj. (เผี้ยวเออร์) /pyo͝or/ บริสุทธิ์
 • quay (คีย์) // ท่าเรือโดยสาร
 • raider (เร๊เดอร์) /ˈrādər/ ผู้บุกรุก
 • random adj. (แร๊มเดิม) /ˈrandəm/ แบบสุ่ม
 • receipt (รีซี๊ทฺ) /riˈsēt/ ใบเสร็จรับเงิน (อย่างลืมเสียง t)
 • receive v. (รีซี๊ฝฺ) /riˈsēv/ ได้รับ
 • referral (รีเฝ๊อโร็ล) /riˈfərəl/ การอ้างอิง
 • rescue (เร๊ซกิว) /ˈreskyo͞o/ ช่วยเหลือ
 • restaurant (เรสตรอนท) ร้านอาหาร
 • retire (รีไท๊เออร์) /riˈtīr/ เกษียณ
 • rise (รายซฺ) /rīz/ ขึ้น ; sunrise พระอาทิตย์ขึ้น
 • ride (ไรด) /rīd/; rode (โรด) ridden (ริดเดิ่น) ขี่
 • ripe (ไร๊พฺ) /rīp/ ผลไม้สุก
 • sail v. (เซลโอ็ล) /sāl/  แล่นเรือ
 • sailing (เซ๊ลิง) /ˈsāliNG/ การล่องเรือ
 • salmon (แซเมิน) /samən/ ปลาแซลมอน
 • search v. (เซิรชฺ) /sərCH/ ค้นหา
 • season (ซี๊เซิน) /ˈsēzən/ n. ฤดู, v.ปรุงรส
 • secretary (เซ๊-คริเทอริ) /ˈsekriˌterē/ เลขานุการ
 • server (เซฟเฝอร) /ˈsərvər/ เซิร์ฟเวอร์
 • secure adj. (ซีคิ้วเออร์) /siˈkyo͝or/ ปลอดภัย
 • sew (โซว) /sō/ เย็บผ้า
 • sewing machine (โซววิง-มะชีน) จักรเย็บผ้า
 • sewer (ซู๊เวอร์) /ˈso͞oər/ ท่อระบายน้ำ
 • schedule (ซะเก็ตจูล) /ˈskejo͞ol/  กำหนดการ
 • singer (ซิ๊งเงอร์) /ˈsiNGər/ นักร้อง
 • singing (ซิ๊งงิง) ร้องเพลง
 • six (ซิกซฺ) /siks/ หก (เสียง x ท้ายคำมักจะลืมออกเสียง)
 • slave (ซะเลฝฺ) /slāv/ ทาส
 • smile n. (สมายโอ็ล) /smīl/ รอยยิ้ม
 • sour adj. (ซ๊าวเว่อร) /ˈsou(ə)r/ เปรี้ยว
 • standard (ซฺแตนเดิร์ด) /ˈstandərd/ มาตรฐาน
 • statue (สะแต๊ชู) /ˈstaCHo͞o/ รูปปั้น
 • status (สเตเทิส) /ˈstātəs/ สถานภาพ
 • stomach (สฺเติมเหมิคฺ)/ˈstəmək/ ท้อง
 • style n. (สตายโอ็ล) /stīl/ สไตล์
 • subtle (ซัทเทิล, ซัทเดิล) /ˈsətl/ บอบบาง
 • suite (สวีท) /swēt/ ห้องชุด
  Would you like a suite? คุณต้องการห้องชุดไหม
 • sunbathe (ซั๊นเบธฺ) /ˈsənˌbāT͟H/ อาบแดด
 • sword n. (ซอรดฺ) /sôrd/ ดาบ  (ตัว w ไม่ออกเสียง)
 • syringe (ซิรินจ) /səˈrinj/ เข็มฉีดยา
 • syrup (ซิรัพ) /ˈsirəp/ น้ำเชื่อม
 • teach (ทีช)  taught (ทอท) taught (ทอท) สอน
 • terror (เท้เรอ) ความหวาดกลัว
 • temperature (เท๊มเพอรเฉ่อร์) /ˈtemp(ə)rəCHər/  อุณหภูมิ
 • tire n. (ไทเยอร์) /tīr/ ยางรถ
 • tired adj. (ไทเยิร์ด) /tīrd/ เหนื่อย
 • title (ไท๊เทิล, ไท๊เดิล)  ชื่อเรื่อง
 • titanium (ไทเท๊เนียม) /tīˈtānēəm/ ไทเทเนียม
 • told v. (โทลฺดฺ) บอก
 • tomb (ทูมบ์) /to͞om/ สุสาน
 • ton (ทัน) /tən/ ตัน
 • tonic (ท๊อนิค) /ˈtänik/ ยาชูกำลัง
 • tough adj. (ทัฝ) /təf/ ยากลำบาก
 • trilogy n. (ทริเลอจี) /ˈtriləjē/ ละครหรือนวนิยาย3เรื่องต่อเนื่องกัน
 • trolley n. (เทราะลีย์) /ˈträlē/ รถเข็น
 • tuition n. (ทูวิเชิน) /t(y)o͞oˈiSHən/ ค่าเล่าเรียน
 • tourist (เท๊อริสฺทฺ) /ˈto͝orist/ นักท่องเที่ยว
 • terrorist (เท๊เรอริสฺทฺ) /ˈterərist/ ผู้ก่อการร้าย
 • upon (อะพ๊อน) /əˈpän,əˈpôn/ ข้างบน
 • vaccine (แฝ็คซีน) /vakˈsēn/ วัคซีน
 • vacuum (แฝ๊-คยูม) /ˈvakˌyo͞o(ə)m/ สูญญากาศ
  – I have to vaccum the carpet. ฉันต้องดูดฝุ่นพรม
 • valley (แฝ๊ล-ลี่) /ˈvalē/ หุบเขา
 • valet parking (แฝเลย์-พาร์คคิง) บริการรับฝากจอดรถ
 • value n. (แฝ๊ลยู) /ˈvalyo͞o/ มูลค่า
 • vegetable (เฝ๊จฺ-ทะเบิล) /ˈvejtəbəl/ ผัก
 • vehicle (เวี๊ยเคิล, เวี๊ยหิเคิล) /ˈvēəkəl,ˈvēˌhikəl/ ยานพาหนะ
 • vegetarian (เฝ็จจะ-เท้เรียน) คนที่ทานมังสวิรัติ
 • verify  (เฝ้เร็อฝาย) /ˈverəˌfī/ ตรวจสอบ
 • video (ฝี๊ดีโอ) /ˈvidēˌō/ วีดีโอ
 • visa (ฝี้ซา) /ˈvēzə/ วีซ่า
 • voice (ฝว๊อยสฺ) /vois/ เสียง
 • volleyball n. (ฝ๊อลลีย์บอลฺ) /ˈvälēˌbôl/ กีฬาวอลเลย์บอล
 • volume (ฝ๊อล-ยูม) /ˈvälyəm,-ˌyo͞om/ ปริมาณ
 • vote (โฝ๊ทฺ) /vōt/ เลือกตั้ง, ลงคะแนนเสียง
 • warp v. (ว็อรพ) /wôrp/ บิดเบี้ยว
 • warrant (ว๊อรึ่นทฺ) /ˈwôrənt/ รับรอง
 • water (ว๊อเทอร์, ว็อเดอร์) /ˈwôtər/ น้ำ
 • wire (ไวเออร์) /wīr/ สายไฟ
 • wizard (วิ๊เซิร์ด) /ˈwizərd/ พ่อมด
 • wood (เวอดฺ) /wo͝od/ ไม้
 • would (เวอดฺ) /wo͝od/ จะ
 • written (ริทเทิน) /ˈritn/ เขียน
 • yoga (โย๊เกอะ) /ˈyōgə/ โยคะ
  – do yoga เล่นโยคะ

ชื่อเฉพาะ

 • England (อิงเลินดฺ) ประเทศอังกฤษ
 • Finland (ฝินเลินดฺ) ฟินแลนด์
 • Leonardฺ    เลียวนาร์ด
 • Hong Kong (ฮ่องคอง) ประเทศฮ่องกง
 • Illinois    อิลลินอย   (เสียง s ท้ายคำไม่ออกเสียง)
 • Iran (ไอ-ราน) /iˈran/ ประเทศอิหร่าน
 • Chevrolet  (เชฝโรเล)  เชฟโรเลต    (เสียง t ท้ายคำไม่ออกเสียง)
 • Harley Davidson (ฮาร์ลีย์ เดวิดเซิน) มอเตอร์ไซด์ฮาร์เลย์
 • Holland (ฮอลเลินด) ฮอลแลนด์
 • Houston   (ฮิวสตัน)  ฮูสตัน
 • Kodak    (โคแดก)    โกดัก    “โกดัก” เป็นคำไทย
 • London กรุงลอนดอน
 • Mercedez-Benz     เมอร์ซีเดส เบ๊นส
 • Oxford (อ๊าสเฟริด) /ˈäksfərd/ อ๊อกฟอร์ด
 • Harvard (ฮ๊าเวิรด)  ฮาร์วาร์ด
 • Scotland (สะก๊อทเลินด) สกอตแลนด์
 • Worcester (เว๊อรสฺเทอร์) /ˈwo͝ostər/ วูสเตอร์

 

หมายเหตุ

 • o͝o คือเสียงสระเออ
 • o͞o เสียงสระอู

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ : ห้องน้ำ [Talking about the bathroom]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ห้องน้ำ

ในกรณีที่เราขอตัวไปห้องน้ำ หรือ ขออนุญาติไปห้องน้ำ อาจพูดได้ว่า

 • May I go to the toilet? / May I use the toilet?
 • May I go to the bathroom? / May I use the bathroom?

แต่อาจจะใช้สำนวน May I be excused? ซึ่งน่าฟังกว่า มีความหมายเดียวกับ

 • May I leave this place, please?
 • May I leave to use the toilet?
 • Nature calls. May I be excused?
 • The student raised her hand and said, “Teacher, may I be excused?”

สำนวน number one ,number two

 • I’m going to number one.  ฉันจะไปถ่ายเบา
 • I’m going to number two. ฉันจะไปถ่ายหนัก

ปัสสาวะ, อุจาระ สำหรับเด็ก นิยมใช้คำว่า pee  และ poo (ภาษาพูด)

 • I need to pee. ฉันจะไปฉี่
 • I have to go pee.  ฉันต้องไปฉี่
 • I have to go pee pee. ฉันต้องไปฉิ้งฉ่อง
 • Do you want to pee?  เธออยากฉี่ไหม
 • I need to go poo. ฉันจะไปอึ (poo / pooh / poop)

นอกจากนี้ยังมีสแลงที่หมายถึงไปฉี่

 •  I have to take a leak. ฉันต้องไปฉี่
 • I need to go take a piss.  ฉันจะไปเยี่ยว (ค่อนข้างหยาบ)

สแลงที่หมายถึงห้องน้ำ

 • Where is the john? ห้องน้ำอยู่ไหน (อเมริกัน)

ในกรณีที่ต้องการถามหาห้องน้ำ

 • Where is the toilet ? / where’s the bathroom?  ห้องน้ำอยู่ไหน
 • Excuse me, where is the bathroom?   ขอโทษครับ ไม่ทราบห้องน้ำอยู่ไหนครับ
 • Could you tell me where the bathroom is please?  รบกวนช่วยบอกหน่อยครับ ห้องน้ำอยู่ที่ไหน
 • Could you tell me where the toilet is please?  รบกวนช่วยบอกหน่อยครับ ห้องน้ำอยู่ที่ไหน
 • Are there are any public toilets nearby please?  ใกล้ๆนี้มีห้องน้ำสาธารณะไหมครับ
 • Excuse me, may I use your bathroom?  ขอโทษครั ขอใช้ห้องน้ำของคุณหน่อยได้ไหมครับ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ : ห้องน้ำ [Bathroom Vocabulary]

 • toilet / bathroom / washroom /  restroom / water closet / lavatory   ห้องน้ำ
 • basin อ่างล้างหน้า
 • bath การอาบน้ำ
 • bath mat พรมห้องน้ำ
 • bath robe เสื้อคลุมอาบน้ำ
 • bath towel ผ้าขนหนูอาบน้ำ
 • bathtub อ่างอาบน้ำ
 • bidet สายฉีดก้น
 • brush แปรง
 • bubble bath ฟองอาบน้ำ
 • bubbles ฟอง, ฟองสบู่
 • cleaning ทำความสะอาด
 • cologne โคโลญจ์
 • cotton swabs คอตตอนบัด
 • comb หวี
 • cotton balls ก้อนสำลี Continue reading