คำที่มักใช้สับสน : Success Vs Succeed

คำที่มักใช้สับสน Success Vs Succeed

Success Vs Succeed

ศัพท์บางคำก็พาเราสับสนและมักใช้ผิดกันบ่อย มาเช็คความเข้าใจของเรากันหน่อยดีกว่ามั๊ยคะ ^^

คำว่า success ตัวแรกแปลว่า “ความสำเร็จ” เป็นคำนาม (Noun) ค่ะ เวลาใช้ในประโยคก็ให้ใช้อย่างคำนามนะคะ เช่น

 • His parents are proud of his success.
  พ่อแม่ของเขาภาคภูมิใจในความสำเร็จของเขา
 • The film “Pee Mak Pra Kanong” was a huge success.
  ภาพยนตร์เรื่อง “พี่มาก พระโขง” ประสบความสำเร็จอย่างมหาศาล

แต่คำว่า succeed เป็นคำกริยา (verb) ค่ะ แปลว่า “ทำสำเร็จ, ประสบความสำเร็จ” ค่ะ เช่น

 • He succeeds.
  เขาประสบความสำเร็จ

** ประสบความสำเร็จเรื่องอะไรก็ให้ใช้บุพบท (preposition) in นะคะ เช่น

 • They succeeded in their first attempt.
  พวกเขาประสบความสำเร็จในความพยายามครั้งแรก
 • He succeeds in his work.
  เขาประสบความสำเร็จในการทำงาน

…อย่าลืมติดตามกันได้ในเพจ English 360 องศา