คำที่มักใช้สับสน : Advice Vs Advise

คำที่มักใช้สับสน Advice Vs Advise

Advice Vs Advise

สองคำนี้แปลคล้ายๆกันว่า “แนะนำ” แต่ต่างกันที่หน้าที่ของคำค่ะ Advice ทำหน้าที่เป็น คำนาม ส่วน Advise ทำหน้าที่เป็นคำกริยาค่ะ ดูตัวอย่างกันค่ะ

  • Thank you for your advice.
    ขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณ
  • I’m sure that he can advise you where to stay.
    ฉันแน่ใจว่าเขาจะให้คำแนะนำคุณได้ว่าจะไปพักที่ไหน

…อย่าลืมติดตามกันได้ในเพจ English 360 องศา