การใช้ verb + preposition / phrasal verb

verb + preposition or phrasal verb

# verb + preposition / phrasal verb

ขอพูดในกรณีของ verb + preposition ก่อนนะคะ
ในภาษาอังกฤษ คำกริยา (verb) บางตัวต้องตามด้วยคำบุพบท (preposition) ที่ใช้เฉพาะกับกริยาตัวนั้นๆ ซึ่งคนไทยมักจะไม่ค่อยสังเกตเห็น เช่น

คำว่า wait ต้องใช้คู่กับบุพบท for

  • I’m waiting for next class.
    ฉันกำลังรอเรียนคาบต่อไป

หรือ apply + for เช่น

  • I would like to apply for the position of manager.
    ผมอยากจะสมัครงานในตำแหน่งผู้จัดการ

** แต่ก็มี verb บางตัวที่ต่อด้วย preposition แล้วจะให้ความหมายที่ต่างออกไปจากความหมายเดิมเลย เช่น
look + after = ดูแล

  • I’ll look after the children while you go shopping.
    ฉันจะดูแลเด็กๆให้ตอนที่เธอไปชอปปิ้ง

โดยที่ verb + preposition (หรือบางทีอาจจะเป็น verb + adverb) ในลักษณะนี้จะเรียกว่า “phrasal verb”
ซึ่งการเดาคำศัพท์จากความหมายเดิมของกริยานั้นอาจจะทำได้ยาก เพราะความหมายจะเปลี่ยนไปจากเดิม ต้องอาศัยการจดจำและการทำความคุ้นเคยกับคำนั้นๆ

** จะเอาชนะ phrasal verb ได้ก็ต้องอ่านบ่อยๆ และถ้านำไปใช้บ่อยๆ ด้วยจะยิ่งดีขึ้นไปอีกนะคะ ^^

…อย่าลืมติดตามกันได้ในเพจ English 360 องศา