คำที่มักใช้สับสน : Affect Vs Effect

คำที่มักใช้สับสน Affect Vs Effect

Affect Vs Effect

สองคำนี้เป็นคำที่ชวนสับสนเป็นอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้ ความหมายคล้ายกันแต่ที่ต่างก็คือหน้าที่ของคำ (อีกแล้ว) ซึง Affect จะใช้เป็นคำกริยาแปลว่า “ส่งผลกระทบ” และ Effect แปลว่า “ผลกระทบ” จะใช้เป็นคำนามค่ะ เช่น

 • This problem affects our relationship.
  ปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของเรา
 • The destruction of the ozone layer affects the environment.
  การทำลายชั้นโอโซนส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม
 • Your advice will have no effect on them.
  คำแนะนำของคุณจะไม่มีผลกระทบต่อพวกเขาเลย
 • The storm had an effect on their crops.
  พายุมีผลกระทบต่อพืชผลของพวกเขา

…อย่าลืมติดตามกันได้ในเพจ English 360 องศา