ภาษาอังกฤษ “ซื้อของ” (Shopping/Buying things)

ภาษาอังกฤษ "ซื้อของ" Shopping

ภาษาอังกฤษ “ซื้อของ” (Shopping/Buying things)

เวลาทำการ (Opening Hours)

 • What time do you open, please? เปิดกี่โมงครับ
 • What time do you close, please? ปิดกี่โมงครับ
 • Are you open all day? เปิดทั้งวันไหมครับ
 • Are you open on Sundays? เปิดวันอาทิตย์ไหมครับ

การต้อนรับ

 • May I help you? มีอะไรให้ช่วยไหมครับ  ***อย่าลืมเสียง p
 • May I help you with anything?  มีอะไรให้ช่วยไหมครับ
 • May I assist you? มีอะไรให้ช่วยไหมครับ  (help=assist)
 • May I assist you with anything? มีอะไรให้ช่วยไหมครับ  (assist v. ช่วยเหลือ)
 • Do you need any help? คุณต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมครับ
 • Can I help you? มีอะไรให้ช่วยไหมครับ
 • Can I help you at all? มีอะไรให้ช่วยไหมครับ
 • Can I help you with anything? มีอะไรให้ช่วยไหมครับ
 • Do you need any help? มีอะไรให้ช่วยไหมครับ
 • Do you require any help? ต้องการความช่วยเหลือไหมครับ
 • Do you need any assistance? คุณต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมครับ  (assistance n. ความช่วยเหลือ)
 • What are you looking for?   คุณกำลังมองหาอะไรอยู่ครับ
 • What can I do for you?  มีอะไรให้ช่วยไหมครับ
 • Which one do you need?  คุณต้องการอันไหนครับ
 • I will be with you in a moment. รอสักครู่นะครับ
 • Sorry to have kept you waiting.   ขอโทษที่ให้รอครับ

เพียงแค่ดูสินค้า

 • I’m just browsing. ฉันเพียงแค่ดูๆ เท่านั้น
 • I’m just looking.  ฉันเพียงแค่ดูๆ เท่านั้น
  If you need any help, just let me know.  หากมีอะไรให้ช่วย บอกฉันได้นะครับ
 • I’ll let you know if I need anything. ฉันจะบอกคุณ หากฉันต้องการอะไรครับ

การถามหาสินค้า

 • Do you have any .(สินค้าที่ต้องการ)..?    คุณพอจะมี … บ้างไหมครับ
 • Do you sell ..(สินค้าที่ต้องการ)..?    คุณมี … ขายไหมครับ
 • Could you tell me where the ..(สินค้าที่ต้องการ).. is?    ไม่ทราบว่า…อยู่ตรงไหนครับ
 • I’m looking for ..(สินค้าที่ต้องการ)..    ฉันกำลังหา ..
 • I’m looking for a white T-shirt.  ฉันกำลังหาเสื้อยืดสีขาว
 • Can I see the white T-shirt.  ฉันขอดูเสื้อยืดสีขาวหน่อยครับ
 • Where can I get toothpaste? ยาสีฟันอยู่ที่ไหนครับ

เอาชิ้นนี้

 • I’ll take it.  หรือ I’ll take this.   ฉันเอาอันนี้
 • I’ll take this one. ฉันเอาอันนี้
 • I’ll take that one. ฉันเอาอันนั้น
 • I’ll take the right one. ฉันเอาอันที่อยู่ทางขวามือ
 • I’ll take the small one. ฉันเอาอันเล็ก

เอาชิ้นอื่น

 • Do you have any other colors? คุณมีสี่อื่นไหมครับ
 • Do you have this in red? คุณมีแบบนี้สีแดงไหม
 • Do you have this in a smaler size? คุณมีแบบที่เล็กกว่านี้ไหม
 • Do you have this in a larger size? คุณมีแบบที่ใหญ่กว่านี้ไหม
 • Do you have this jacket in a smaller size?  คุณมีแจ็คเก็ตที่ตัวเล็กกว่านี้ไหม

การถามราคา

 • How much? ราคาเท่าไหร่
 • How much is it? (ฮาวมัช ชิสสิท) ราคาเท่าไหร่
 • How much does this cost? ของสิ่งนี้ราคาเท่าไหร่  (ในประโยคนี้ cost เป็นคำกริยา)
 • What’s the cost? ราคาเท่าไหร่  ; It costs 500 Baht.
 • What’s the price? ราคาเท่าไหร่
 • What’s the damage?  ค่าเสียหายเท่าไหร่, ต้องจ่ายเงินเท่าไหร่
 • How much will this set me back?  ผมต้องเสียงเงินเท่าไหร่
 • This mobile set me back 15,000 Baht. ผมซื้อโทรศัพท์นี้ในราคาหมื่นห้าพันบาท

ลดราคา

 • We have a sale today. วันนี้เราลดราคา (sale n. การลดราคา)
 • This promotion ends tomorrow. การส่งเสริมการขายนี้จะหมดในวันพรุ่งนี้
 • It’s on sale. / This is on sale.  (on sale สินค้านั้นลดราคาอยู่)
 • It’s on sale at 99 Baht. สินค้านี้ลดราคาเหลือเก้าสิบเก้าบาท
 • We have a sale on…  เราลดราคา…อยู่ เช่น We have a sale on Levi Jeans. เราลดราคายีนส์ลีวายส์อยู่
 • Can you discount the price?  ลดราคาหน่อยได้ไหม (discount ลดราคา)
 • Can you give me a discount. ลดราคาหน่อยได้ไหม
 • Can you lower the price? ลดราคาหน่อยได้ไหม
 • I can give you a discount. ฉันลดราคาให้คุณได้
 • There’s a 50 per cent discount on all clothes. มีส่วนลด50เปอร์เซ็นต์สำหรับเสื้อผ้าทุกชนิด
 • 50 per cent discount /  There’s a 50 per cent discount. ลดราคา50เปอร์เซ็นต์
 • I can give you a 50 per cent discount. ฉันลดราคาให้คุณ50เปอร์เซ็นต์
 • Everything is marked down 50 per cent. ทุกอย่างลดราคา 50เปอร์เซ็นต์
 • If you buy one, the second one has a 50 per cent discount. ถ้าคุณซื้อ1ชิ้น ชิ้นต่อไปจะลด 50เปอร์เซ็นต์
 • This is a special price. อันนี้เป็นราคาพิเศษ (special price ราคาพิเศษ)
 • I can give you a special price. ฉันให้คุณในราคาพิเศษ
 • We have a special offer for you. เรามีข้อเสนอพิเศษให้คุณ (Special offer ข้อเสนอพิเศษ)
 • 20 per cent off. ลดราคา 20 เปอร์เซ็นต์
 • 20% off  ลดราคา 20 เปอร์เซ็นต์
 • This shirt is 20 percent off. เสื้อตัวนี้ลด20เปอร์เซ็นต์
 • Can you reduce this for me?  คุณลดราคาให้ฉันได้ไหม (reduce v. ลด)
 • I can reduce the price by 10 per cent. ฉันลดราคาได้ 10เปอร์เซ็นต์
 • I can drop the price another 15 per cent. ฉันลดราคาลงได้อีก15เปอร์เซ็นต์ (drop the price ลดราคาลง)
 • I can’t drop the price any more.  ฉันไม่สามารถลดราคาได้มากกว่านี้อีก

ราคาโอเคมั๊ย แพงไปหรือเปล่า

 • That’s reasonable.  ราคาสมเหตุสมผล  (reasonable adj. ราคาสมเหตุสมผล)
 • I don’t think that’s a reasonable price.  ฉันคิดว่าราคาไม่ราคาสมเหตุสมผล
 • That’s an acceptable price.  ราคายอมรับได้  (acceptable แอ่เซ็บดะโบว  ยอมรับได้)
 • That price is okay. ราคามันโอเคนะ  ***คำนี้ฝรั่งใช้มากที่สุด
 • It’s not expensive. มันไม่แพง
 • That’s expensive. ราคาแพง
 • That’s too much. ราคาแพงเกินไป (too much มากเกินไป หรือ แพงเกินไป)
 • That’s way too much.  โอ้โห ราคาแพงเกินไป
 • I love this watch, but it’s too costly. ฉันชอบนาฬิกาเรือนนี้แต่ว่ามันแพงเกินไป (costly adj. แพง)
 • I love this dress, but it’s too pricey. (pricey adj.  แพงเกินไป)
 • Wow! That’s so cheap! ราคาถูกจัง (cheap adj. ราคาถูก, คุณภาพต่ำ)
 • Have you got anything cheaper?    มีที่ถูกกว่านี้ไหม?
 • These clothes look cheap. เสื้อผ้าพวกนี้คุณภาพต่ำ
 • These clothes are inexpensive.  เสื้อผ้าพวกนี้ราคาถูก (inexpensive ราคาถูก)
 • These clothes are a bargain.  เสื้อผ้าพวกนี้ถูกจังเลย (bargain การต่อรองราคา, ราคาถูก)
 • Do you have any cheaper ones?    คุณมีชิ้นที่ราคาถูกกว่านี้ไหม

มีเงินพอซื้อไหม

 • Can you afford it?  คุณมีเงินพอที่จะซื้อไหม ; afford (อะฟอรดฺ) สามารถซื้อได้, จ่ายเงินได้
 • I can’t afford it. ราคาแพงไป ผมไม่สามารถซื้อได้

การบอกราคา

 • 20 Baht each.  อันละ 20 บาท
 • 3 for 20 Baht.  3อย่าง 20บาท
 • 40 Baht per kilogram. โลละ 40บาท
 • 20 Baht per 100 grams ขีดละ 50บาท ( 1ขีด = 100 grams)
 • 80 Baht per litre ; litre (ลิทเทอร) ลิตร
 • Clearance sale    ลดล้างสต๊อค
 • Closing down sale    ลดเพื่อเลิกกิจการ
 • Buy 1 get 1 free    ซื้อ 1 แถม 1
 • Half price  ครึ่งราคา
 • All items have been slashed!  สินค้าทุกชนิดลดราคาลงแบบถล่มทลาย

การต่อลองราคา

 • 500 Baht is too expensive! ห้าร้อยบาทแพงเกินไป
 • I’ll give you 300 Baht for it. สามร้อยบาทก็พอแล้ว
 • How about 400 Baht?  หรือ What about 400 Baht? ราคาสี่ร้อยบาทได้ไหม
 • Will you take 200 Baht for it?  ฉันจะซื้อในราคาสองร้อยบาท
 • I’m sorry, I cannot , I can’t go that low.  ขอโทษครับ เราขายในราคาต่ำขนาดนั้นไม่ได้
 • I won’t make a profit.  ฉันจะไม่ได้กำไรเลย
 • This is a special price for you. อันนี้เป็นราคาพิเศษแล้ว
 • That’s my best price. อันนี้เป็นราคาที่ดีที่สุดของเราแล้ว

ขายหมดแล้ว

 • I’m sorry. We’ve sold out.  ขอโทษครับ เราขายหมดแล้ว
 • I’m sorry. We are out of stock just now.  ขอโทษครับ  สินค้าเราพึ่งหมด

ต้องการอะไรอีกไหม

 • Would you like anything else?  หรือ Anything else?   คุณต้องการอะไรอีกไหม?

มีรับประกันสินค้าไหม

 • Does it have a warranty? มีประกันไหมครับ

การจัดส่ง

 • Do you deliver? คุณมีบริการส่งไหม?

การจ่ายเงิน

 • Is that everything? / Is that all? ครบแล้วใช่ไหมครับ, มีเท่านี้ใช่ไหมครับ
 • Yes, it is.  ครับ
 • 50 Baht, please. 120บาท ครับ
 • The total amount is 50 Baht. หรือ  The total is 50 Baht. หรือ That will be 50 Baht.   ทั้งหมดนั่น 120บาทครับ
 • Do you take credit cards?    คุณรับบัตรเครดิตไหม?
 • Can I pay by cheque?    ฉันจ่ายด้วยเช็คได้ไหม?
 • I’ll pay by card.    ฉันจะจ่ายด้วยบัตร
 • I’m sorry, we don’t accept credit cards. ขอโทษครับ เราไม่รับบัตรเครดิต
 • I’ll pay in cash.    ฉันจะจ่ายเป็นเงินสด
 • Can you change a 1,000 Baht note for me? แบงค์พัน มีทอนไหมครับ
 • Oh! I’m sorry. I can’t change that. Do you have anything smaller? ขอโทษครับ ผมไม่มีเงินทอน มีแบงค์ย่อยไหมครับ
 • Here’s your change. นี่เงินทอนของคุณครับ
 • Could I have a receipt, please?    ขอใบเสร็จด้วยได้ไหมครับ
 • Could I have a VAT receipt, please? ขอใบกำกับภาษีได้ไหมครับ
 • Would you like that in bag? หรือ  Would you like a bag for that?  จะใส่ถุงไหม
 • No, thanks. ไม่ครับ  ขอบคุณ

คำกล่าวลา

 • Thank you. Have a nice day.
 • Thank you. Come again soon!

อ่านต่อ…ซื้อเสื้อผ้า ภาษาอังกฤษ (Shopping for clothes)

Comments are closed.