สำนวนน่ารู้ : have something in common

สำนวน have something in common

# สำนวนน่ารู้ : have something in common

ปกติแล้วเราจะรู้จักคำว่า common ที่แปลว่า ธรรมดาหรือทั่วไป เช่น ในประโยคต่อไปนี้ค่ะ

 • It’s quite common to see him in weird clothes.
  มันเป็นเรื่องปกติ ที่จะเห็นเขาใส่เสื้อผ้าประหลาดๆ

แต่สำนวน have something in common นั้นจะแปลว่า “มีอะไรคล้ายกัน” เช่น

 • You and I really have nothing in common.
  เธอกับฉันไม่มีอะไรเหมือนกันเลยจริงๆ
 • She has a lot of things in common with me.
  เธอมีอะไรหลายๆอย่างคล้ายกับฉัน
 • This town hardly has something in common with my hometown.
  เมืองนี้ แทบจะไม่มีอะไรเหมือนบ้านเกิดผมเลย

…อย่าลืมติดตามกันได้ในเพจ English 360 องศา