วิธีเรียนภาษาอังกฤษด้วยวิธีโปรแกรมจิตใต้สำนึกตนเองด้วยความคิดเชิงบวก [Positive Affirmations]

วิธีเรียนภาษาอังกฤษด้วยวิธีโปรแกรมจิตใต้สำนึก

วิธีเรียนภาษาอังกฤษด้วยวิธีโปรแกรมจิตใต้สำนึกตนเองด้วยความคิดเชิงบวก หลายคนอาจจะสงสัยว่าโปรแกรมจิตอย่างไร ก็ทำได้ด้วยวิธีพูด คิด หรือบอกกับตัวเองบ่อยๆ หรือทุกๆวัน(self-talk)ด้วยความคิดเชิงบวกนั่นเอง จนกระทั่งสิ่งที่เราคิดเราบอกกับตนเองกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราโดยอัตโนมัติ เราอาจจะมีความคิดในใจว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการเรียนภาษาอังกฤษล่ะ สาเหตุสำคัญที่มันเกี่ยวข้องกับการเรียนภาษาอังกฤษก็เพราะเราจะโปรแกรมจิตใต้สำนึกเราด้วยความความคิดเชิงบวกโดยใช้ภาษาอังกฤษไงล่ะคะ เช่น เราพูดกับตัวเราเองทุกวันว่า Speaking English is very easy. I believe in myself. เป็นต้น

Positive Affirmations

 • I am healthy and happy. ผมมีสุขภาพดีและมีความสุข
 • Everything is getting better every day. ทุกอย่างจะดีขึ้นในทุกๆวัน
 • Wealth is pouring into my life. ความมั่งคั่งจะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของฉัน
 • I am sailing on the river of wealth. ฉันกำลังล่องเรือในแม่น้ำแห่งความมั่งคั่ง
 • I am getting wealthier each day. ฉันได้รับความมั่งคั่งในแต่ละวัน
 • My mind is calm. ใจของฉันมีความสงบ
 • I am calm and relaxed in every situation.ฉันสงบและผ่อนคลายในทุกสถานการณ์
 • My thoughts are under my control. ความคิดของฉันอยู่ภายใต้การควบคุมของฉัน
 • I radiate love and happiness. ฉันแผ่ความรักและความสุขออกมา
 • I am surrounded by love. ฉันล้อมรอบไปด้วยความรัก
 • I have the perfect job for me. ฉันมีงานที่สมบูรณ์แบบสำหรับตนเอง
 • I am living in the house of my dreams. ฉันอาศัยอยู่ในบ้านในฝันของฉัน
 • I have good and loving relations with my wife/husband. ฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีในความรักกับภรรยา/สามีของฉัน
 • I have a wonderful and satisfying job. ฉันมีงานที่ยอดเยี่ยมและมีความพึงพอใจต่องาน
 • I am successful in whatever I do. ฉันประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ฉันทำ