ถามทางในภาษาอังกฤษ (Asking and giving directions in English)

Asking and giving directions in English

การสอบถามเส้นทางในภาษาอังกฤษ

ปกติถ้าจะถามเส้นทางว่า ไป (place) ยังไง เราก็จะถามว่า How do I get to (place) ? เช่น

 • Excuse me, How do I get to the bus stop? ขอโทษครับ ผมจะไปป้ายรถเมล์ได้อย่างไร
 • I’m lost. ผมหลงทาง

ประโยคที่ควรรู้ในการสอบถามเส้นทางในภาษาอังกฤษ

 • Excuse me, I’m looking for a Hotel. Is there a Hotel around here?
  ขอโทษครับ ผมกำลังหาโรงแรม ไม่ทราบว่ามีโรงแรมบริเวณนี้ไหมครับ
 • Excuse me,  where is the hospital?
  ขอโทษครับ ไม่ทราบว่าโรงพยาบาลอยู่ที่ไหนครับ
 • Excuse me, could you tell me how to get to the hospital?
  ขอโทษครับ คุณพอจะบอกผมได้ไหมครับว่าจะไปโรงพยาบาลได้อย่างไร?
 • You go straight and then you turn left. เดินตรงไป แล้วเลี้ยวซ้าย
 • I’ll show you the way. ผมจะพาคุณไป (to show the way พาไปถึงจุดหมายปลายทาง)
 • Please follow me.  กรุณาตามผมมา
 • Thank you. ขอบคุณครับ

ศัพท์น่ารู้

 • above (อะเบ๊าฝ) ด้านบน
 • after (อ๊าฟเตอร/แอ๊ฟเตอร)  เลยไป
 • After you. เชิญคุณไปก่อน
 • around ใกล้ๆ ==> It’s around the corner. อยู่ใกล้ๆกับหัวมุม
 • at the corner ตรงหัวมุม
 • at the end of the road สุดถนน ==>  Walk to the end of this road.  เดินไปจนสุดถนนเส้นนี้
 • below ด้านล่าง
 • behind (บีฮายดึ) ด้านหลัง ==> The hospital is behind the post office. โรงพยาบาลอยู่หลังที่ทำการไปรษณีย์
 • beside ติดกับ
 • before ก่อน
 • between อยู่ระหว่าง
 • bus stop ป้ายรถเมล์
 • catch a taxi / take a taxi ไปแท๊กซี่
 • cross ข้าม ==> cross over the road ข้ามถนน
 • crossroads/intersection  สี่แยก
 • go straight ตรงไป / go straight on ตรงไป / go straight ahead / go straight down. ตรงไป
  ==> Go straight down this street. ตรงไปตามถนนนี้
  ==> Go straight down this aisle. ตรงไปตามทางเดินนี้ (aisle ทางเดินในซุปเปอร์)
  ==> Go straight down this aisle. The jeans are to the right.
  ==> Go straight down from this aisle for about 20 metres.  ตรงไปตามทางเดินนี้ประมาณ 20เมตร
  ==> Go straight ahead for about 10 minutes. เดินตรงไปประมาณ 10นาที
 • go along the road ไปตามถนน / go along the river ไปตามแม่น้ำ / walk along the road เดินไปตามถนน
 • go past the… ผ่าน…  / go past the police station ผ่านสถานีตำรวจ
 • go over the bridge ข้ามสะพานไป
 • go up the hill เดินขึ้นเนิน / go down the hill เดินลงเนิน
 • go through the park  เดินทะลุผ่านสวนสาธารณะ
 • in front of (อินฟร๊อทท๊อฟ) ด้านหน้า ==> The hospital is in front of the post office. โรงพยาบาลอยู่หน้าที่ทำการไปรษณีย์
 • junction ทางแยก ==> T-junction สามแยก
 • next to ถัดจาก
 • near ใกล้ ==> The hospital is near the post office. โรงพยาบาลอยู่ใกล้กับที่ทำการไปรษณีย์
 • next to ข้างๆ/ติดกับ ==> The bookshop is next to school. ร้านหนังสืออยู่ติดกับโรงเรียน
 • on top of อยู่บน
 • on your right ข้างขวา / on your left ข้างซ้าย ==> It’ll be on your left.   มันจะอยู่ข้างซ้ายของคุณ
 • opposite (อ๊อพโพซิท) ตรงข้าม ==> opposite the police station อยู่ตรงข้ามสถานีตำรวจ
 • past (พาสท/แพสท) เลยไป
 • side ด้านข้าง ==> right side ฝั่งขวา , left side ฝั่งซ้าย
 • traffic การจราจร ==> traffic lights สัญญาณไฟจราจร, traffic jam รถติด
 • take a left เลี้ยวซ้าย
 • take a right เลี้ยวขวา
 • take the first left. เลี้ยวซ้ายแยกแรก
 • take the first right. เลี้ยวขวาแยกแรก
 • take the second left. เลี้ยวซ้ายแยกที่สอง
 • take the second right. เลี้ยวขวาแยกที่สอง
 • take the lift. / take the(ดิ) elevator. ==> การใช้ลิฟท์ บันได บันไดเลื่อน ใช้กริยา take
 • take the stairs ใช้บันได
 • take the(ดิ) escalators ใช้บันไดเลื่อน (เอสเคเลเทอร์สส)
 • to the left ฝั่งซ้าย, ทางซ้าย
 • to the right ฝั่งขวา, ทางขวา
 • turn เลี้ยว ==> turn right เลี้ยวขวา, turn left เลี้ยวซ้าย
 • turn left. / take a left. เลี้ยวซ้าย
 • turn right. / take a right. เลี้ยวขวา
 • under ด้านใต้