บทสนทนาการใช้โทรศัพท์ [phone calls]

บทสนทนาการใช้โทรศัพท์ (phone calls)

ผู้โทร (Making contact)

 • ฮัลโล ==> Hello
 • สมศักดิ์พูดสายอยู่ครับ ==> This is Somsak speaking.

ผู้รับสาย (Taking a call)

 • ใครพูดสายอยู่ครับ ==> Who’s speaking? / who’s calling?
 • ขอโทษครับ ไม่ทราบเรียนสายกับใครอยู่ครับ ==> Who’s calling please?
 • สมพรกำลังพูดสายครับ ==> Somporn speaking.
 • นี่คือสมพร ==> it’s Somporn here.
 • ผมขอพูดสายกับคุณสมศรีหน่อยได้ไหมครับ ==> Could I speak to Somsri please?
 • ผมต้องการพูดกับคุณสมศรี ==> I’d like to speak to Somsri.
 • ผมโทรมาจากกรุงเทพฯ ==> I’m calling from Bangkok.
 • ขอโทษครับ ผมไม่ได้ยิน รบกวนช่วยพูดอีกครั้งได้ไหมครับ ==> Sorry. I didn’t catch that. Could you say it again please?
 • ขอโทษครับ ไม่มีคนชื่อนี้นะครับ ==> I’m sorry. There’s nobody here by that name.
 • ผมเกรงว่าคุณจะโทรผิดเบอร์แล้วครับ ==> I’m afraid you’ve got the wrong number. /I think you’ve dialled the wrong number.
 • ไม่ทราบว่าโทรมาจากไหนครับ ==> Where are you calling from?
 • คุณรู้ทราบไหมว่าเบอร์ต่อภายในของเขาเบอร์อะไร? ==> Do you know what extension he’s on?
 • กรุณารอสักครู่ ==> Hold the line please. / Just a moment please. / One moment, please
 • ผมจะต่อสายให้ ==> I’ll put him on.
 • ขอบคุณที่ถือสายรอครับ ==> Thank you for holding.
 • ขอโทษครับ เขาติดสายอยู่ ==> I’m sorry, He’s on another call.
 • ขอโทษครับ เขาติดประชุมอยู่ ==> I’m sorry, he’s in a meeting.
 • ขอโทษครับ วันนี้เขาไม่ได้อยู่ที่ออฟฟิศครับ ==> I’m sorry. He’s out of the office today.
 • รบกวนคุณโทรกลับมาใหม่ได้ไหมครับ ==> Could you call back later?


ฝากข้อความ (Leaving a message/ Taking a message)

 • ขอฝากข้อความไว้หน่อยได้ไหม ==> Can I leave a message? / Can I take a message?
 • คุณอยากจะฝากข้อความไว้ไหม ==> Would you like to leave a message?
 • คุณบอกให้เขาโทรกลับหาผมหน่อยได้ไหม ==> Could you ask him to call me? / Could you ask him/her to call me back?
 • คุณบอกเขาหน่อยได้ไหมว่าผมโทรมา ==> Could you tell him/her that I called?
 • รบกวนบอกชื่อด้วยครับ ==> Could you give me your name please?
 • ขอเบอร์โทรศัพท์ของคุณหน่อยได้ไหม ==> Can I take your number?
 • เบอร์โทรศัพท์ของคุณคือเบอร์อะไร ==> What’s your number? / What’s your number please?
 • สะกดให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ ==> Could you spell that please?