สำนวน stuck in the traffic

รถติดในภาษาอังกฤษ

สำนวน stuck in the traffic

There’s a lot of traffic today.
วันนี้รถติดมากค่ะ
ใช้ประโยคนี้ก็ได้ค่ะ
I’m stuck in the traffic.

แต่ถ้ารถไม่ติดเลย รถเคลื่อนตัวได้ดี ใช้ประโยคนี้ค่ะ

There is no traffic today. หรือ There isn’t any traffic today.

…อย่าลืมติดตามกันได้ในเพจ English 360 องศา