English 360 องศา : # Biography / Autobiography เหมือนกันมั๊ย?

Biography กับ Autobiography เหมือนกันมั๊ย

Biography กับ Autobiography เหมือนกันมั๊ย?

คำตอบคือ : ทั้งสองคำแปลว่าประวัติส่วนตัวของบุคคลเหมือนกัน แต่ที่ต่างกันเล็กน้อยก็คือ

  • autobiography จะหมายถึง ประวัติส่วนตัวที่เจ้าของเป็นคนเขียนขึ้นมาเอง
  • แต่ biography จะหมายถึงประวัติส่วนตัวของบุคคลที่เขียนโดยคนอื่นไม่ใช่เจ้าของประวัติเขียน

** คำว่า “auto” เป็นคำภาษากรีก ที่แปลว่า “ตนเอง” เมื่อนำไปรวมกับ biography จึงแปลว่าการเขียนหรือบอกเล่าประวัติชีวิตตนเอง

…อย่าลืมติดตามกันได้ในเพจ English 360 องศา