คำศัพท์ภาษาอังกฤษ : ส่วนต่างๆของร่างกาย [Body Parts]

ส่วนต่างๆของร่างกาย
 • head ศรีษะ
 • forehead หน้าผาก
 • hair ผม
 • roots of hair รากผม
 • scalp หนังศรีษะ
 • eye ตา
 • eyelash , lash ขนตา
 • eyebrow คิ้ว
 • eyelid หนังตา, เปลือกตา
 • upper eyelid เปลือกตาบน
 • lower eyelid เปลือกตาล่าง
 • cornea กระจกตา, แก้วตา
 • ear หู
 • lobe/ear lobe ติ่งหู
 • lip ริมฝีปาก
 • mouth ปาก
 • gum เหงือก
 • tooth (plural: teeth) ฟัน
 • jaw ขากรรไกร
 • tongue ลิ้น
 • nose จมูก
 • nostril รูจมูก
 • bridge ดั้งจมูก
 • nose tip ปลายจมูก
 • cheek แก้ม
 • dimple ลักยิ้ม
 • mustache หนวด
 • beard เครา
 • sideburns จอนหู
 • chin คาง
 • neck คอ
 • throat ลำคอ
 • Adam’s apple ลูกกระเดือก
 • shoulder ไหล่
 • collarbone กระดูกไหปลาร้า
 • back หลัง
 • body ร่างกาย
 • breast หน้าอก
 • belly ท้อง
 • buttocks ก้น
 • hip/buttocks สะโพก
 • bottom, bum ก้น
 • waist เอว
 • arm แขน
 • armpit/underarm รักแร้
 • armpit hair ขนรักแร้
 • upper arm ต้นแขน
 • forearm แขนช่วงล่าง
 • thumb นิ้วหัวแม่มือ
 • elbow ข้อศอก
 • wrist ข้อมือ
 • hand มือ
 • palm ฝ่ามือ
 • fingerprint ลายนิ้วมือ
 • fist กำปั้น
 • finger nail เล็บมือ
 • finger นิ้ว
 • thumb นิ้วหัวแม่มือ
 • index finger นิ้วชี
 • middle finger นิ้วกลาง
 • ring finger นิ้วนาง
 • little finger นิ้วก้อย
 • knee เข่า
 • leg ขา
 • thigh ต้นขา
 • lower leg ขาท่อนล่าง
 • shin หน้าแข้ง
 • calf น่อง (plural: calves)
 • ankle ข้อเท้า
 • foot (plural: feet) เท้า
 • sole (of foot) ฝ่าเท้า
 • heel ส้นเท้า
 • toe นิ้วเท้า
 • toe nail เล็บเท้า
 • big toe หัวแม่เท้า
 • little toe นิ้วก้อยเท้า

ศัพท์เสริม

 • sweat เหงื่อ
 • earwax ขี้หู
 • saliva น้ำลาย
 • spittle/spit น้ำลาย
 • phlegm เสมหะ, เสลด
 • shape รูปร่าง

อ่านเพิ่มเติม ศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับร่างกาย