สำนวนที่เกี่ยวกับ Take

สำนวน take time

สำนวนที่เกี่ยวกับ Take

  • take a bath อาบน้ำ เช่น How frequently do you take a bath? . คุณอาบน้ำบ่อยแค่ไหน
  • take a walk ไปเดินเล่น เช่น Come take a walk with me. ไปเดินเล่นกับฉัน
  • take a chance ลองดู/ลองเสี่ยงดู
  • Take it outside เอามันออกไปข้างนอก
  • take the opportunity ฉวยโอกาส
  • take someone’s place แทนที่ใครบางคน เช่น I wish someone would take my place. ฉันปราถนาใครบางคนที่จะแทนที่ฉัน
  • take it easy ทำตัวตามสบายๆ/ใจเย็น
  • take a look ดูให้หน่อย เช่น Will you take a look at it for me? ช่วยดูให้ฉันหน่อยได้ไหม
  • take time อยากทำอะไรก็ทำไป เช่น Don’t worry, take your time. ไม่ต้องกังวลนะ อยากทำอะไรก็ทำไป
  • take care ดูแล/ระวัง เช่น Take care (of yourself) ดูแลตัวเองด้วย