สีต่างๆ ในภาษาอังกฤษ [colors]

สีในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างบทสนทนาเบื้องต้น

 • What color is your house? บ้านคุณสีอะไร
 • What color is your car? รถคุณสีอะไร
 • My car is white.  รถผมสีขาว
 • I ran a red light. ฉันขับรถฝ่าไฟแดง
 • What colour do you like?  คุณชอบสีอะไร
 • What’s your favorite color? คุณชื่นชอบสีอะไร
 • My favorite colour is red. สีที่ผมชื่อชอบคือสีแดง
 • I like green.  ผมชอบสีเขียว
 • What color of clothing do you usually wear?  ปกติคุณชอบใส่เสื้อผ้าสีอะไร
 • Does the color fade away?  สีตกไหมครับ

ศัพท์ที่น่าสนใจ

 • add some color to your life เติมสีสันให้ชีวิตของคุณ
 • navy blue สีน้ำเงินเข้ม
 • blueprint พิมพ์เขียว
 • out of the blue ไม่ได้คาดคิด
 • blue-collar worker คนใช้แรงงาน
 • brown สีน้ำตาล
 • brown bread ขนมปังโฮลวีต
 • brown rice/whole grain rice ข้าวกล้อง
 • brown sugar น้ำตาลทรายแดง
 • color-blind ตาบอดสี (He is color-blind. เขาตาบอดสี)
 • Light color สีอ่อน
 • Dark color สีเข้ม, สีแก่
 • faded adj. สีตก
 • Color Faded on Clothing สีตกใส่เสื้อผ้า
 • maroon  สีเลือดหมู, แดงเลือดหมู
 • black สีดำ
 • blackmail การข่มขู่เอาเงิน
 • black eye ตาฟกช้ำดำเขียว
 • blacklist บัญชีดำ, รายชื่อคนทำผิด
 • black market ตลาดมือ
 • black market tickets ตั๋วผี
 • black sheep แกะดำ, คนผ่าเหล่า
 • black out ไฟดับ
 • black magic ไสยศาสตร์
 • grey สีเทา, gray
 • grey hair ผมหงอก
 • grey market ตลาดสีเทา (ตลาดที่ขายสินค้าแบบไม่เป็นทางการ)
 • grey area พื้นที่สีเทา(ไม่ชัดเจน)
 • red eyes ตาแดง
 • see red โกรธ, โมโห
 • in the red เป็นหนี้
 • red packet อั่งเปา
 • red line เส้นแด(รถยนต์)
 • red hot สินค้าขายดี
 • redneck คนที่มาจากบ้านนอก
 • catch someone red-handed จับได้คาหนั้งคาเขา
 • red-light district ย่านโคมแดง, ย่านสาวขายบริการ
 • red meat เนื้อวัว, เนื้อหมู, เนื้อลูกแกะ
 • red-faced  อายจนหน้าแดง
 • red card ใบแดง
 • red wine ไวน์แดง
 • run a red light ขับรถฝ่าไฟแดง
 • show someone’s  true colors แสดงธาตุแท้
 • blue adj. สีฟ้า เศร้าโศก
 • once in a blue moon นานๆครั้ง
 • You look blue. เธอดูเศร้า
 • white-collar worker คนที่ทำงานในออฟฟิศ
 • green with envy อิจฉา
 • greens ผักสีเขียว (You have to eat your greens. คุณต้องกินผักสีเขียว)
 • green sward  สนามหญ้าสีเขียว (พื้นที่ๆปกคลุมด้วยหญ้าสีเขียว)
 • greenskeeper ผู้ดูแลสนามกอล์ฟ
 • green world โลกสีเขียว
 • greenhouse effect ภาระเรือนกระจก
 • get the green light ได้ไฟเขียว (ได้รับอนุญาติ)
 • white flag ธงขาว
 • raise the white flag ยกธงขาว (ยอมแพ้)
 • tell a white lie โกหกเพื่อรักษาน้ำใจ (โกหกสีขาว)
 • whitewash ล้างความผิด
 • white knight อัศวินขี่ม้าขาว
 • whiteout pen, a correction pen ปากกาลบคำผิด
 • pinky n. นิ้วก้อย
 • pinky swear n.  การให้คำสัญญาโดยการเกี่ยวนิ้วก้อยกัน
 • see the world in pink กำลังมีความรัก
 • shocking pink สีชมพูแบบเข้มๆgreens ผักสีเขียวorange ส้มpurple/violet สีม่วง
 • platinum  สีแพลทินัม
 • gold สีทอง
 • gold foil ทองคำเปลว
 • gold shop ร้านทอง
 • goldsmith ช่างทอง
 • gold mine เหมืองทองคำ
 • gold bars ทองคำแท่ง
 • gold chain / gold necklace สร้อยคอทองคำ
 • goldfish  ปลาทอง
 • gold rush การตื่นขุดทอง
 • gold digger นักขุดทอง, ผู้หญิงที่หลอกผู้ชายเพื่อโกยเงิน
 • golden rule กฎเหล็ก
 • a golden opportunity. มันเป็นโอกาสทอง
 • a heart of gold คนใจบุญ
 • silver เงิน
 • bronze ทองแดง
 • yellow pages n. สมุดโทรศัพท์โฆษณาสินค้า
 • yellow card ใบเหลือง
 • yellow fever ไข้เหลือง

สีต่างๆ ในภาษาอังกฤษ [colors]

 แถบสีภาษาอังกฤษภาษาไทย
Whiteสีขาว
blackสีดำ
grayสีเทา
khakiสีกากี
light blueสีฟ้า
blueสีน้ำเงิน
greenสีเขียว
light greenสีเขียวอ่อน
redสีแดง
pinkสีชมพู
orangeสีส้ม
yellowสีเหลือง
brownสีน้ำตาล
purpleสีม่วง
goldสีทอง
silverสีเงิน