คำคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษ (Adjective)

Adjective

Adjective (คำคุณศัพท์)

คำคุณศัพท์หรือ Adjective (Adj.) มีหน้าที่อย่างเดียวเลยคือขยายคำนามและสรรพนาม เช่น

 • He is a strong man.     เขาเป็นคนแข็งแรง   (strong เป็น Adj. ขยายคำนาม man)
 • This street is always crowded. ถนนเส้นนี้แออัดตลอดเลย ( crowded เป็น Adj. ขยายนาม street)

เมื่อรู้หน้าที่ของ Adjective แล้ว ปัญหาคือเวลาเขียนจะวางมันไว้ในตำแหน่งไหนของประโยค…เราวาง Adjective ไว้ได้ในตำแหน่งต่อไปนี้ค่ะ

1. หน้าคำนามที่มันขยาย   เช่น

 • I like drinking warm water.
 • The thin man can run very fast.

** แต่มีข้อยกเว้นสำหรับ Adjective บางตัวที่ไม่สามารถนำมาวางไว้หน้าคำนามได้ เช่น sorry, afraid, alive, ill, alone, awake, alike, aware, etc. เช่น

ถูก =   Those animals are alive.

ผิด = Those are alive animals.

2. ตามหลัง Verb to be เช่น

 • My son isn’t naughty.
 • I’m hungry.

3. ตามหลัง Linking verb กลุ่มของ Linking verb คือ look, seem, become, turn, get, appear, keep, smell, sound, remain, etc. เช่น

 • This soup smells good.
 • It’s getting dark.
 • It sounds great.

4. วางไว้หลังคำนามหรือคำสรรพนามที่เป็นกรรมของประโยค เพื่อให้ประโยคสมบูรณ์ หรือพูดง่ายๆว่า ในส่วนนี้คือ “ส่วนเติมเต็มของประโยค (complement)” เช่น

 • He makes me happy.
 • We painted the room blue.

*** ถ้าเราต้องการขยายคำนามคำหนึ่งโดยใช้ Adjective หลายๆตัว ก็จะมีวิธีการเรียงลำดับประเภทของ Adjective ดังนี้

opinion —> size —> age —> shape —> color—> origin —> material —>NOUN

Opinion คือ ทัศนะความเห็น เช่น beautiful, handsome

Size คือ ขนาด เช่น big, small, large

Age คือ อายุ เช่น old, new, ancient

Shape คือ รูปร่าง เช่น round, square

Color คือ   สี เช่น   red, blue, green

Origin คือ จุดกำเนิด เช่น French, English, Chinese

Material คือ วัสดุ เช่น silk, plastic, wooden

เช่น

 • Do you see my old brown American dog?

บางคนอาจจะสงสัยว่า แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าคำๆนี้คือ Adjective คำตอบง่ายๆเลยคือ เช็คจากดิกชันนารี แต่ก็มีวิธีการสังเกตอยู่บ้างโดยดูจากพยางค์ที่ลงท้าย เช่น

ถ้าลงท้ายด้วย -ous, -ic, -ful, -less, -ive, -ble / -able, -ish   เช่น

generous, enormous, electric, careful, careless, elective, visible, portable, childish

แต่บางคำก็ไม่ใช่ Adjective เสมอไป ถ้าไม่ใช่คำที่เราคุ้นเคยวิธีที่ดีที่สุดคือ การตรวจสอบจากพจนานุกรมค่ะ