สำนวน “fond of”

สำนวน (to be) fond of

สำนวน (to be) fond of…..

สำนวน “fond of” แปลว่า ชอบ ชื่นชอบ โปรดปราน หรือ หลงไหลก็ได้
สำนวนนี้จะต้องใช้กับ

 • Verb to be หรือ
 • linking verb (look, seem, become, appear, remain, etc. ) เพราะคำว่า fond เป็น คำคุณศัพท์ (Adjective)

ตัวอย่างประโยค เช่น

 • She is fond of sweets.
  เธอชอบของหวานมาก
 • What are you fond of?
  คุณชอบอะไรหรือ
 • She seems to be fond of talking about herself.
  ดูเหมือนเธอจะชอบพูดเรื่องของตัวเองนะ
 • He seems very fond of you.
  ดูเหมือนเขาจะชอบเธอมากนะ
 • I’m very fond of lobster, but it’s damn expensive.
  ฉันชอบกุ้งลอบสเตอร์เอามากๆ แต่มันโคตรจะแพงเลย

** หลัง of ต้องเป็นคำนามหรือคำสรรพนามนะคะ ^^

…อย่าลืมติดตามกันได้ในเพจ English 360 องศา