การเปลี่ยน Verb ให้เป็น Adjective โดยเติม -ed/-ing

การเปลี่ยน Verb ให้เป็น Adjective โดยเติม -ed, -ing

Adjective ที่เติม –ed และ –ing

Adjective หรือ คำคุณศัพท์ ทำหน้าที่ขยายคำนาม
มีคำกริยาแสดงความรู้สึกอยู่กลุ่มหนึ่งที่แปลว่า “ทำให้เกิดความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่ง” เมื่อนำมาเติม –ed และ –ing แล้วจะกลายเป็นคำคุณศัพท์   เช่น

interest (v.) ==>   interesting   interested
terrify (v.) ==>   terrifying   terrified
amaze (v.) ==> amazing amazed
frustrate (v.) ==> frustrating   frustrated
excite (v.)   -==> exciting     excited
bore (v.) –==> boring   bored
satisfy (v.) –==> satisfying   satisfied
surprise (v.)   –==> surprising   surprised
please (v.) —==>   pleasing   pleased

ตัวอย่างประโยค

  • The news surprises me a lot. ข่าวนี้ทำให้ฉันประหลาดใจมาก
  • The news is very surprising.   ข่าวนี้น่าประหลาดใจมาก
  • I’m very surprised with the news. ฉันรู้สึกประหลาดใจกับข่าวนี้มาก

ความหมายของ คุณศัพท์ที่เติม –ed และเติม -ing นั้นจะคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันซะทีเดียว ซึ่งหลายคนใช้ผิดกันบ่อยเลยค่ะ

*** Adjective ที่ลงท้ายด้วย -ed จะแปลว่า รู้สึก……   ดังนั้นประธานจึงต้องเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะมันต้องมีความรู้สึก เช่น

  • I’m bored when I’m alone.   ฉันรู้สึกเบื่อเวลาที่อยู่คนเดียว
  • He’s satisfied with his salary.   เขารู้สึกพอใจกับเงินเดือนของเขา
  • The dog is very terrified.   หมาตัวนั้นรู้สึกกลัวมากๆ

แต่ถ้าเป็น Adjective ที่ลงท้ายด้วย -ing จะแปลว่า น่า….   เช่น

  • The show is really interesting.     โชว์นี้น่าสนใจจริงๆ
  • The food is boring.   อาหารมันน่าเบื่อ
  • The dog is terrifying.   หมาตัวนั้นมันน่ากลัว

*** ถ้านำไปใช้อย่างไม่ระมัดระวัง ความหมายก็จะเปลี่ยนทันทีเลยค่ะ ลองดู 2 ประโยคนี้นะคะ

I’m boring.   กับ I’m bored.

ประโยคแรกแปลว่า “ฉันน่าเบื่อ” แต่ ประโยคหลังแปลว่า   “ฉันรู้สึกเบื่อ”

*** หรือ 2 ประโยคนี้ค่ะ   I’m interesting กับ I’m interested

ประโยคแรกแปลว่า “ฉันน่าสนใจ” แต่ประโยคหลังแปลว่า “ฉันรู้สึกสนใจ”   ซึ่งถ้าใช้แบบไม่ระวังอาจจะสื่อความหมายผิดๆได้ ทำให้คนฟังเข้าใจผิด