stay tuned อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหรือเปลี่ยนคลื่นไปไหน

stay tuned อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหรือเปลี่ยนคลื่นไปไหน

stay tuned

ถ้าใครเคยดูรายการโทรทัศน์หรือฟังรายการวิทยุของต่างประเทศ ก็น่าจะเคยได้ยินวลีนี้แน่ๆค่ะ
stay tuned. We will be right back. ซึ่งพิธีกรก็จะพูดตอนก่อนพักโฆษณาหรือที่ฝรั่งเค้าใช้คำว่า commercial break นั่นแหละค่ะ

พอจะเดากันออกมั๊ยคะว่ามันแปลว่าอะไร

  • Stay tuned แปลว่า อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหรือเปลี่ยนคลื่นไปไหน ไงล่ะคะ ประมาณว่าให้รอติดตามรายการของเค้าต่อไปนั่นแหละค่ะ

** เอามาแบ่งปัน เผื่อใครเคยได้ดูหรือได้ฟังจะได้รู้ว่าเค้าพูดว่าอะไร ^^

…อย่าลืมติดตามกันได้ในเพจ English 360 องศา