preposition + relative pronoun (from which, to which, on which…) ใช้ยังไง

preposition + relative pronoun (from which, to which, on which…) ใช้ยังไง

preposition + relative pronoun (from which, to which, on which…) ใช้ยังไง

ก่อนอื่นคงต้องสาธยายเริ่มต้นกันตั้งแต่ relative clause กันก่อน เผื่อใครอาจจะยังสับสน ตามไม่ทัน

Relative clause คือ อนุประโยคย่อยที่ทำหน้าที่ขยายคำนาม

โครงสร้าง relative clause ก็คือ

                    relative pronoun (who, whom, which, that) + ประโยค

who / whom           ใช้ขยายคำนามที่เป็นคน
which                      ใช้ขยายคำนามที่เป็น สิ่งของหรือสัตว์ (หรือขยายสถานที่ก็ได้)
that                        ใช้ขยายคำนามได้ทั้งคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ได้หมดเลย

ทีนี้ปัญหาคือ เราอาจจะเจอ preposition + relative pronounเวลาอ่านถึงกับงง ว่ามันมายังไง มาแล้วความหมายเปลี่ยนมั้ย คืออะไร?? เช่น

 • The officeat which I work is really far from my place.
  ออฟฟิตที่ฉันทำงานมันไกลจากบ้านฉันมาก

หลายคนก็สงสัยว่า at ทำไมถึงไปอยู่หน้า which ได้ จริงๆแล้วมันย้ายมาจากตรงนี้ค่ะ

 • The office which I work at is really far from my place.

เหตุผลที่เราเขียนแบบนี้ได้ก็คือ คำนามที่ relative clause ไปขยายนั้น เป็นกรรมของบุพบท เราสามารถย้ายบุพบทไว้หน้า relative pronounได้ค่ะ

** สำหรับ relative pronoun ที่เป็นthat เราไม่สามารถย้าย preposition มาไว้หน้า that ได้ค่ะ ดังนั้นมันก็เลยต้องอย่าหลัง คำกริยาเช่นเดิม เช่น

 • The officethat I work at is really far from my place.

ตัวอย่างอื่นๆ นะคะ

 • That womanto whom I talked is our new manager.
  ผู้หญิงคนนั้นที่ฉันคุยด้วยเป็นผู้จัดการคนใหม่ของพวกเรา

มาจากประโยค

 • That woman whom I talked to is our new manager.
 • The streetin which he lives is very busy all the time.
  ถนนที่เธออาศัยอยู่มันวุ่นวาย (มีรถวิ่ง คนเดิน) ตลอดเวลา
 • The dayon which I had a wedding party was my happiest day.
  วันที่จัดงานแต่งงานเป็นวันที่ฉันมีความสุขมากที่สุด
 • The organizationfor which he works is trying to raise money for charity.
  องค์กรที่เขาทำงานอยู่กำลังระดมทุนเพื่อการกุศล

** ในประโยคคำถามที่เป็น wh-question บางครั้งเราก็ใช้ preposition วางไว้หน้า wh-question ได้เลย เช่น

 • In which street does he live?
  บ้านเขาอยู่ถนนเส้นไหน

มาจาก    Which street does he live in?