การใช้ Reflexive Pronoun

การใช้ Reflexive Pronoun

# reflexive pronoun

คำว่า reflexive หมายถึง สะท้อนกลับ ฉะนั้น reflexive pronoun จึงหมายถึง คำสรรพนามที่สะท้อนกลับนั่นเอง แล้วมันสะท้อนกลับไปไหนล่ะ?? มันก็สะท้อนกลับไปหาตัวประธานนั่นเอง งงมั๊ย?? ลองมาดูตัวอย่างกันค่ะ

อ้อ !! หน้าตาของ reflexive pronouns ก็อย่างเช่นคำพวก myself, yourself, itself, herself, himself, ourselves, themselves (สองอันหลังนี่เป็นพหูพจน์ค่า)

reflexive pronouns ใช้ยังไงได้บ้าง??

** ใช้เป็นกรรมของประโยค เมื่อประธานและกรรมเป็นบุคคลเดียวกัน ย้ำนะคะ!! ว่าต้องเป็นคนๆเดียวกัน เช่น

 • I see myself in a mirror.
  ฉันเห็นตัวเองในกระจก

แต่ถ้าเป็น I see herself in a mirror.  อันนี้ผิดค่ะ เพราะ ตัวประธาน I กับ herself นั้นเป็นคนละคนกัน ง่ายๆคือมันไม่สะท้อนกลับไปหาตัวประธานนั่นเอง (มันไปสะท้อนหาใครก็ไม่รู้!! ^^)

 • She killed herself. เธอฆ่าตัวตาย
 • John bought himself a book. (มี himself เป็นกรรมรองและ book เป็นกรรมตรง)
 • I cut myself. ฉันทำมีดบาดตัวเอง

** ใช้เน้นว่าประธานเป็นผู้กระทำกริยานั้นๆด้วยตัวเอง จะวางไว้ติดกับประธานหรือวางไว้ท้ายประโยคก็ได้ เช่น

 • I myself unlocked the door. ฉันไขประตูด้วยตัวฉันเอง  เพื่อเน้นว่าฉันเป็นคนไขประตูเองเลยนะ ไม่ใช่คนอื่น
 • They themselves wrote the essay. พวกเขาเขียนเรียงความด้วยตัวของพวกเขาเอง (essay เขียนเรียงความ)
 • He drove that car himself. เขาขับรถคันนั้นด้วยตัวเอง
 • I did it myself.  ฉันทำด้วยตัวเอง

** ใช้ในความหมายว่า “ทำตามลำพังด้วยตัวเอง” มักตามหลัง by เช่น

 • She likes to work by herself.
  เธอชอบทำงานตามลำพังของเธอเอง
 • My uncle lives by himself.
  ลุงของฉันอยู่ตามลำพัง
 • They built their house by themselves.
  พวกเขาต่างสร้างบ้านด้วยตัวเอง
 • He went to the theater by himself.
  เขาไปโรงภาพยนตร์ด้วยตัวเองลำพัง
 • he can swim by himself.
  เขาสามารถว่ายน้ำด้วยตัวเอง (โดยลำพัง) ได้

…อย่าลืมติดตามกันได้ในเพจ English 360 องศา