คำขอโทษในภาษาอังกฤษ “apologize”

คำขอโทษในภาษาอังกฤษ "apologize"

“It’s too late to apologize.”
ประโยคนี้เป็นท่อนหนึ่งในเพลง apologize ของ Timbaland
แปลว่า “มันสายเกินไปที่จะขอโทษแล้ว”

คำว่า “apologize” เป็นคำกริยา (v.) หมายถึง ขอโทษ มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า sorry เช่นในประโยคต่อไปนี้

  • I apologize for coming late. ผมขอโทษที่มาสาย

ถ้าหากว่าต้องการขอโทษใครก็ให้พูดว่า apologize to (someone)  และต้องการขอโทษเรื่องอะไรก็ให้ใช้ว่า apologize for……  เช่น

  • You should apologize to her for stepping on her feet.
    คุณควรจะขอโทษเธอซะที่ไปเหยียบเท้าเธอเข้าน่ะ

ลองไปฟังเนื้อหาในเพลงนี้ดูนะคะ ^^

เพลง Apologize ของ Timbaland

I’m holding on your rope
Got me ten feet off the ground
And I’m hearing what you say
But I just can’t make a sound
You tell me that you need me
Then you go and cut me down
But wait…
You tell me that you’re sorry
Didn’t think I’d turn around and say..

That it’s too late to apologize, it’s too late
I said it’s too late to apologize, it’s too late

I’d take another chance, take a fall, take a shot for you
And I need you like a heart needs a beat
(But that’s nothing new)
Yeah yeah

I loved you with a fire red, now it’s turning blue
And you say
Sorry like an angel, heavens not the thing for you,
But I’m afraid

It’s too late to apologize, it’s too late
I said it’s too late to apologizes, it’s too late
Woahooo woah

It’s too late to apologize, it’s too late
I said it’s too late to apologize, it’s too late
I said it’s too late to apologize, yeah yeah
I said it’s too late to apologize, a yeah

I’m holding your rope
Got me ten feet off the ground…

…ติดตามได้ในเพจ English 360 องศา