นวัตกรรมเม็ดฟู่ ศาสตร์ชะลอวัย

กริยาวิเศษณ์แสดงความถี่ในภาษาอังกฤษ [Adverbs Of Frequency In English]

กริยาวิเศษณ์แสดงความถี่ในภาษาอังกฤษ

กริยาวิเศษณ์แสดงความถี่ในภาษาอังกฤษ [Adverbs Of Frequency In English]

Adverbs of Frequency คือ กริยาวิเศษณ์แสดงความถี่ โดยเราจะนำ Adverbs of Frequency มาช่วยในการบ่งบอกถึงความบ่อยหรือความถี่ (how often) ของเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งคำเหล่านี้นั้นมีอยู่มากมาย โดยที่มักเห็นได้ทั่วไป นั่นก็คือ

alwaysเป็นประจำ, อย่างสมํ่าเสมอ
oftenบ่อยๆ
frequentlyบ่อยๆ
usuallyโดยปกติ
sometimesบางครั้ง
mostlyโดยส่วนใหญ่
normallyโดยปกติแล้ว
generallyโดยทั่วไป
repeatedlyซ้ำไปซ้ำมา
occasionallyในบางโอกาส
*seldomไม่ค่อยจะ, นานๆครั้ง
*hardlyแทบจะไม่
*barelyแทบจะไม่
*rarelyแทบจะไม่
*scarcelyแทบจะไม่
*neverไม่เคย

*คำว่า seldom, hardly, barely, rarely, scarcely, never เป็นคำที่มีความหมายเป็นเชิงปฏิเสธอยู่แล้ว เราจึงไม่ควรทำให้ประโยคเป็นรูปปฏิเสธอีก เมื่อใช้คำเหล่านี้ เช่น I hardly cook. = ฉันแทบจะไม่เคยทำกับข้าวเลย
และนอกจากคำเหล่านี้ยังมี Adverbs อีกมากมายที่สามารถนำมาใช้ในการบ่งบอกถึงความถี่ได้ เช่น

 

infrequentlyนานๆที
habituallyทำเป็นประจำจนเป็นนิสัย
chieflyโดยส่วนใหญ่
continuouslyติดต่อกัน, เรื่อยๆ
constantlyสม่ำเสมอ
commonlyโดยทั่วไป
regularlyสม่ำเสมอ
sporadicallyนานๆครั้ง
periodicallyเป็นบางครั้งบางคราว
intermittentlyเป็นพักๆ
spasmodicallyเป็นพักๆ

 

และนอกจากคำเหล่านี้แล้ว ยังกลุ่มคำที่ผสมกันซึ่งสามารถแสดงถึงความถี่ได้ เช่น once a week, twice a day, every year และอื่นๆ

 

ตำแหน่งในการวาง Adverbs of Frequency

1.หากประโยคมี Verb to be เราจะต้องใส่ Adverbs of Frequency ไปหลัง Verb นั้นๆ

 

Verb to beAdverb of Frequency
AnnaIsalwayslate
AnnaIsn’tusuallylate

2.หากประโยคมีการใช้ Main Verb จะต้องใส่ Adverbs of Frequency ไปหน้า Verb นั้นๆ

 

Adverb of FrequencyMain Verb
Annaalwayswatchesa television

 

3. เมื่อใดก็ตามที่ประโยคมี การใช้ Auxiliary Verb (กริยาช่วย) หรือ ประโยคนั้นเป็นประโยคปฏิเสธ เรามักจะใส่ Adverbs of Frequency ไปข้างหลัง Auxiliary Verb นั้นๆ

 

Auxiliary VerbAdverb of FrequencyMain Verb
Annacannevercomeearly
Annadoesn’tusuallyreadbooks
Annahasalwayscooked

*เราสามารถเติม Adverbs of Frequency ไปหลัง may, might, can, could และอื่นๆได้ ยกเว้น “have to” และ “used to” Adverb จะต้องอยู่ด้านหน้าเสมอ เช่น I always have to go to a hospital. / I usually used to go trekking.

 

4. หากเป็นประโยคคำถาม ให้เรานำ Adverb of frequency มาวางไว้หน้า Main Verb

 

Adverb of FrequencyMain Verb
Doyouoftenstayhome?
Haveyouneverbeento China?

 

5. เราสามารถวาง Adverbs of Frequency บางตัว ไว้หน้าประโยคได้
Sometimes we sleep in a classroom.
We play football occasionally.

เครดิต : https://www.dek-eng.com

Online Marketing
ออนไลน์คือทางรอด ไม่ใช่ทางเลือก สมัครวันนี้เรียนฟรี รับจำนวนจำกัด คลิ๊กเลย!