คำขยาย adjectives และ adverbs

คำขยาย adjectives และ adverbs

Modifiers of Adjectives and Adverbs

ก่อนอื่นต้องมาทำความเข้าใจกับคำว่า modifier กันก่อน modifier หมายถึง “คำขยาย” ในที่นี้เรากำลังพูดถึงคำขยายที่นำมาขยายความคำคุณศัพท์ (adjective) หรือคำกริยาวิเศษณ์ (adverb) ซึ่งก็คือ คำกริยาวิเศษณ์นั่นเองค่ะ หน้าที่ของกริยาวิเศษณ์นั้นคือขยายคำกริยา, คำคุณศัพท์และขยายตัวมันเองก็ได้คือกริยาวิเศษณ์   กริยาวิเศษณ์หรือ adverb ที่ใช้ขยายคำคุณศัพท์และกริยาวิเศษณ์ส่วนใหญ่จะเป็น adverb of degree คือคำที่บอกระดับมาก มากที่สุด ที่สุด เช่น very, so, pretty, fairly, quite, rather, exactly, too, as, more, most คำพวกนี้เวลานำไปขยายจะวางไว้หน้าคำคุณศัพท์หรือกริยาวิเศษณ์ที่มันไปขยาย ตัวอย่างเช่น

 • Samantha is pretty bossy.
  ซาแมนธาค่อนข้างจะชอบทำตัวเป็นเจ้านาย

(pretty ในประโยคนี้ไม่ได้เป็น Adj. ที่แปลว่า น่ารักนะคะ แต่ในประโยคทำหน้าที่เป็น adv. แปลว่า “ค่อนข้าง” มีความหมายเหมือน quite และ rather ค่ะ ในประโยคนี้ pretty ขยายคุณศัพท์คำว่า bossy)

 • It’s not too late to apologize.
  มันยังไม่สายเกินไปที่จะขอโทษ
 • You’re so nice.
  คุณเป็นคนน่ารักมากๆ
 • This is rather strange.
  เรื่องนี้มันค่อนข้างแปลกๆนะ

ตัวอย่างที่ขยาย adv. เช่น

 • He speaks German very well.
  เขาพูดภาษาเยอรมันได้ดีมาก
 • Sofia comes here quite often.
  โซเฟียมาที่นี่ค่อนข้างบ่อย

นอกจากนี้ยังมี Adverb ตัวอื่นๆที่ใช้ขยายคุณศัพท์หรือกริยาวิเศษณ์ได้อีก เช่น entirely, completely, perfectly, thoroughly, extremely, particularly, tremendously, extraordinarily, wonderfully, awfully, frightfully เช่น

 • The trip was extremely exciting.
  ทริปนั้นน่าตื่นเต้นสุดๆไปเลย
  (extremely ขยาย adj. คำว่า exciting )
 • This organization relies entirely on voluntary donations.
  องค์กรนี้อยู่มาได้โดยอาศัยเงินที่ได้รับบริจาคมาทั้งหมด

** Adjective สามารถใช้ prepositional phrase หรือ บุพบทวลีมาขยายก็ได้ บุพบทวลีคือ กลุ่มคำที่ขึ้นต้นด้วยคำบุพบท เช่น

 • In the past, most wives were dependent on their husbands.
  ในอดีต ภรรยาส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาสามี
 • He is good at English but weak in mathematics.
  เขาเก่งภาษาแต่อ่อนคณิตศาสตร์
 • It’s not easy to understand.
  มันไม่เรื่องง่ายเลยที่จะเข้าใจ
 • He is a man difficult to deal with.
  เขาเป็นคนที่ยากจะรับมือด้วย