ความแตกต่างระหว่าง Trip, Journey, Tour ในการท่องเที่ยว

ความแตกต่างระหว่าง Trip, Journey, Tour

Trip, Journey, Tour  มันต่างกันยังไง?

** มาดูที่คำว่า trip กับ journey ก่อนเลยค่ะ สองคำนี้มีความหมายคล้ายๆกัน แปลว่า “การเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง” แต่ต่างกันเล็กน้อยตรงที่ว่า journey จะเป็นการเดินทางที่มีระยะทางไกลกว่า และอาจจะมีความยากลำบากมากกว่า เราสามารถใช้กริยา take หรือ go on กับ trip ได้ เช่น

  • I’m going on a trip to Malaysia next week.
  • She will take a trip to Europe next month.

เราอาจจะใส่คำขยายด้านหน้าเพื่อบอกจุดประสงค์การเดินทางก็ได้เช่น

  • business trip (การเดินทางเพื่อทำธุรกิจ/ทำงาน)
  • sightseeing trip (การเดินทางเพื่อทัศนศึกษา)

** ส่วนคำว่า tour เป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยา แปลว่า การเดินทางเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ เพื่อความเพลิดเพลินหรือสร้างความสุขให้ตัวเอง อาจหมายรวมถึงการเดินทางของศิลปินหรือนักร้อง เช่น การทัวร์คอนเสริ์ต

  • That band are touring to promote their new album.
    นักร้องวงนั้นกำลังเดินทางไปโปรโมทอัลบัมใหม่ของพวกเขา
  • A tour guide will take us on a city tour tomorrow.
    ไกด์นำเที่ยวจะพาเราไปเที่ยวชมเมืองในวันพรุ่งนี้

…อย่าลืมติดตามกันได้ในเพจ English 360 องศา