win-win สถานการณ์ที่ทั้งสองฝ่ายต่างก็ได้ประโยชน์

สถานการณ์ win win

# win-win

คำว่า win-win เขียนติดกันอย่างนี้เลยค่ะ มักใช้คู่กับคำว่า situation เป็น win-win situation หมายถึง “สถานการณ์ที่ทั้งสองฝ่ายต่างก็ได้ประโยชน์” เช่น ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ บริษัทคู่ค้าทั้งสองบริษัทต่างก็ได้ประโยชน์จากการซื้อและขายครั้งนี้ ก็เรียกว่าเป็น win-win situation ได้ค่ะ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะใช้ได้กับคำว่า situation อย่างเดียวนะคะ ยังใช้กับคำอื่นๆได้อีก ไปดูตัวอย่างกันค่ะ

  • It doesn’t seem to be a win-win solution for both of us.
    มันดูเหมือนจะไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่เราทั้งสองจะได้ประโยชน์
  • This isn’t always a win-win strategy.
    นี่มันไม่ใช่กลยุทธ์ที่จะทำให้เราได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายเสมอไปหรอกนะ

…อย่าลืมติดตามกันได้ในเพจ English 360 องศา