Linking Verb คือกริยาที่ใช้แสดงสภาพ หรือความรู้สึกของประธาน

Linking Verb

Linking Verb

เอาอีกแล้ว หนีไม่พ้นเรื่อง verb อีกแล้ว มีหลายชนิดหลายประเภทซะเหลือเกิน คราวนี้เป็นเรื่อง Linking verb ค่ะ Linking verb คืออะไร? มันก็คือคำกริยาประเภทหนึ่งเอาไว้แสดงภาพหรือแสดงความรู้สึกของประธาน ถ้าพูดให้ง่ายหน่อยก็คือมันไม่ได้บอกการกระทำเหมือน action verb ตัวอื่นๆ แต่เอาไว้อธิบายหรือเพิ่มเติมรายละเอียดให้ประธานหรือขยายประธานนั่นเอง ปกติแล้ว verb ที่แสดงการกระทำหรือ action verb ทั่วๆไป ถ้าเป็น transitive verb หรือกริยาที่ต้องการกรรมก็จะมีกรรมตามหลัง หรือถ้าเป็น intransitive verb กริยาที่ไม่ต้องการกรรม ก็อาจจะมีส่วนขยายพวกกริยาวิเศษณ์ (adverb) หรือ บุพบทวลี (prepositional phrase) มาขยาย แต่ Linking verb ไม่ได้มีกรรมมารองรับค่ะ แต่คำที่ตามหลังมันมาจะเป็นคำคุณศัพท์ เพราะเหตุที่ว่ามันไปขยายคำนามหรือประธานตัวนั้นๆว่าเป็นอย่างไร หรือรู้สึกอย่างไร มีลักษณเป็นอย่างไร

ตัวอย่างของกริยา Linking verb ก็เช่น

look              ดู                            sound                   ฟังดู
taste             มีรสชาติ                 become                กลายเป็น
turn              กลายเป็น               remain                 ยังคง
feel               รู้สึก                         smell                   มีกลิ่น
appear          ปรากฏ                   stay                      ยังอยู่

แต่จะเห็นว่าบางคำถ้ามองแบบเผินๆจะเป็นได้ทั้ง action verb และ linking verb งานเพิ่มอีกแล้วค่ะ!! แล้วมันดูยังไง? ลองดูประโยคต่อไปนี้ค่ะ

 • She looks sad.    เธอดูเศร้าๆ

ประโยคนี้ look ไม่ได้เป็น action verb ที่แปลว่า มองดู ไม่ได้แปลว่า เธอมองดูไปที่ความเศร้า แต่อย่างใด แต่เป็น linking verb ที่บอกสภาพของ she ว่า ดูเศร้าๆ

 • She looks at the window.   เธอมองไปที่หน้าต่าง

ประโยคนี้ look เป็น action verb แสดงกริยาอาการ มอง ว่า เธอมองไปที่หน้าต่าง ลองดูตัวอย่างประโยคอีกหนึ่งประโยคค่ะ

 • It tastes good.   มันมีรสชาติดี
 • I taste the soup.    ฉันชิมซุป

taste ในประโยคแรก แปลว่า “มีรสชาติ” ซึ่งไม่ใช่กริยาที่บอกอาการการกระทำ แต่บอกลักษณะหรือสภาพของประธานว่า มีรสชาติดี มีรสชาติอร่อย
แต่ taste ในประโยคที่สอง เป็นกริยาที่บอกการกระทำ แปลว่า “ชิม” taste ในประโยคนี้จึงไม่ใช่ linking verb

วิธีสังเกตง่ายๆอีกวิธีหนึ่งคือ ถ้าเราเอา verb to be ไปแทนที่กริยาที่เป็น linking verb ความหมายประโยคจะไม่เปลี่ยนไปจากเดิม เช่น

She looks sad.         เปลี่ยนเป็น               She is sad.

ความหมายก็ยังคงเหมือนเดิมคือ แปลว่า เธอเศร้า     แต่ถ้าเป็น

She looks at the window.      เปลี่ยนเป็น    She is at the window.

ความหมายจะไม่ได้แปลว่าเธอมองไปที่หน้าต่างแล้ว แต่แปลว่า เธออยู่ที่หน้าต่างแทน ดังนั้นความหมายเปลี่ยน look จึงไม่ใช่ linking verb

ตัวอย่างการใช้ linking verb ค่ะ

 • Your plan sounds great.
  แผนของคุณฟังดูเยี่ยมมากเลย
 • My sister remains sad after her dog died.
  น้องสาวของฉันยังเศร้าอยู่หลังจากหมาเธอตาย
 • I felt bored when I was in the meeting yesterday.
  ฉันรู้สึกเบื่อตอนที่อยู่ในที่ประชุมเมื่อวาน