สำนวน bigwig

สำนวน bigwig

# สำนวน bigwig

คำว่า big กับ wig พอนำมารวมกันจะกลายเป็นสำนวน แปลว่า “บุคคลสำคัญ, ผู้มีอิทธิพล” ค่ะ ส่วนมากเราก็มักจะหมายถึง คนสำคัญในองค์กรใดองค์กรหนึ่ง หรือผู้ที่มีอำนาจที่สามารถชี้เป็นชี้ตายได้ ตัวอย่างเช่น

  • Don’t make him angry. He is really a bigwig in the company.
    อย่าทำให้เขาโกรธเชียวล่ะ เขาเป็นคนสำคัญในบริษัทเลยนะ

อีกสำนวนหนึ่งที่คล้ายๆกันก็คือ คำว่า big shot ค่ะ
สำนวนนี้ก็แปลว่า คนสำคัญ, ผู้มีอิทธิพล ได้เหมือนกันค่ะ
เช่น

  • He is a big shot in media business in Thailand.
    เขาเป็นเจ้าพ่อธุรกิจสื่อในประเทศไทย

…อย่าลืมติดตามกันได้ในเพจ English 360 องศา