สำนวน rub it in

สำนวน rub it in

# สำนวน rub it in

ปกติคำว่า rub จะแปลว่า นวด, ขัด, ถู แต่พอมาเป็นสำนวน rub it in จะแปลว่า “ซ้ำเติม, เยาะเย้ย, ถากถาง, ตอกย้ำ”
เช่น

I know I shouldn’t have lied to him. Don’t rub it in!
ชั้นรู้ว่าชั้นไม่ควรไปโกหกเขา อย่ามาซ้ำเติมได้ั๊มั๊ยล่ะ

If you wanna rub it in, go ahead.
ถ้าอยากเยาะเย้ยกันนักก็เชิญได้เลย

Stop rubbing it in! You’re getting on my nerves.
หยุดซ้ำเติมซะทีได้มั๊ย แกกำลังทำให้ชั้นประสาทกิน

I know I’m fat. Don’t rub it in!
ชั้นรู้ว่าอ้วน อย่ามาตอกย้ำได้มั๊ย

…อย่าลืมติดตามกันได้ในเพจ English 360 องศา