การอ่านวันที่ ในภาษาอังกฤษ (How to say dates in English)

การอ่านวันที่ ในภาษาอังกฤษ

# การอ่านวันที่ ในภาษาอังกฤษ

เวลาเขียนวันที่ จะเขียนได้สองแบบคือ
American English จะเขียน
เดือน / วัน / ปี
แต่ British English จะเขียนเป็น
วัน / เดือน / ปี

เช่น
May 31th 2014 (American English)

31th May 2014 (British English)

วิธีการอ่านวันที่ เราจะอ่านแบบลำดับที่ และต้องมี the นำหน้าเสมอค่ะ วันที่อ่านได้สองแบบคือ อาจจะเอาเดือนขึ้นก่อน หรือวันที่ขึ้นก่อนก็ได้ เช่น

1st June 2014 อ่านว่า
The first of June two thousand fourteen
หรือ
June 1st 2014 อ่านว่า
June the first two thousand fourteen

** ถ้าเอาวันที่ขึ้นก่อนต้องมี of
แต่ถ้าเอาเดือนขึ้นก่อนไม่ต้องมี of

** แถมๆ ^^ วิธีการอ่านปี ค.ศ. ให้เราแยกทีละสองตัว เช่น
1987
อ่านว่า nineteen eighty-seven
แต่ถ้ามี 0 คั่น ให้อ่านว่า โอ เช่น
1905
อ่านว่า nineteen oh five
แต่ถ้าปี 2000 ขึ้นไป ให้อ่านว่า
two thousand แล้วตามด้วยเลขข้างหลัง เช่น
2006
อ่านว่า two thousand six

…อย่าลืมติดตามกันได้ในเพจ English 360 องศา