สำนวน in the pipeline

สำนวน in the pipeline

# สำนวน in the pipeline

ครั้งแรกที่แอดมินเจอสำนวนนี้ปุ๊บ ก็แปลตรงตัวอย่างไร้เดียงสาว่า “ในท่อ” พอมาตอนหลังก็ได้รู้ว่า มันแปลว่า “กำลังดำเนินการ, กำลังเตรียมการ”
เช่น
The new system is in the pipeline.
ระบบใหม่กำลังอยู่ในขั้นดำเนินการ

What’s in the pipeline?
ตอนนี้กำลังเตรียมการทำอะไรอยู่

…อย่าลืมติดตามกันได้ในเพจ English 360 องศา