ตอนที่ 43 : การใช้ due to

การใช้ due to

การใช้ due to

ปกติแล้ว  due คำเดียว เป็นคำคุณศัพท์แปลว่า  ถึงกำหนดชำระ  ที่ค้างชำระ  ถ้าเป็นคำนาม หมายถึง  ค่าธรรมเนียม  ค่าสมาชิก  แต่ถ้าเป็น due to แล้วละก็มันจะกลายเป็นคำเชื่อมแปลว่า  “เพราะว่า”  เอาไว้บอกเหตุผล  มีความหมายเหมือนกับ because ค่ะ  เช่น

 • The train was delayed due to the bad weather.
  รถไฟมาช้าเพราะสภาพอากาศไม่ดี
 • Due to my clumsiness, I tripped over the dog.
  เพราะความซุ่มซ่ามฉันเลยสะดุดสุนัขล้มลง

**คำถามคือdue to กับ because ใช้แทนกันได้มั้ยข้อนี้คนไทยมักจะใช้กันผิดอยู่บ่อยๆ  ถ้าสังเกตจากประโยคด้านบนคำที่ตามหลัง due to จะเป็นคำนามหรือนามวลีเพราะ to ใน due to เป็นคำบุพบท  และคำบุพบทก็จะต้องตามด้วยคำนามเท่านั้นค่ะ  แต่คำว่า because ต้องตามด้วยประโยค  ถ้าเราลองใช้ because แทน due to ในประโยคด้านบนจะได้ประโยคที่ว่า

 • The train was delayed because the weather was bad.
 • Because I was clumsy, I tripped over the dog.

แต่ถ้าเป็น because of  ก็สามารถตามด้วย คำนามได้เช่นเดียวกับ due to เช่น

 • Because of the delay, I nearly missed the meeting.
  เพราะความล่าช้าผมเกือบจะพลาดการประชุม

นอกจากคำว่า due to แล้ว ยังมีคำอื่นๆที่ใช้แทน due to และใช้ในลักษณะเดียวกันคือตามด้วยคำนามอยู่อีกหลายคำ ดังนี้ค่ะ

Owing to

 • We have cancelled the trip owing to the heavy storm.
  พวกเรายกเลิกทริปเพราะมีพายุอย่างหนัก

Thanks to

 • Thanks to the new favorable import regulations, our import volume has increased significantly this quarter.
  เพราะกฎข้อบังคับใหม่ของการส่งออกเป็นที่น่าพอใจ  ปริมาณการส่งออกจึงเพิ่มขึ้นในไตรมาสนี้

On account of

 • Major disasters occur more frequently on account of global warming.
  ภัยธรรมชาติใหญ่ๆเกิดบ่อยขึ้นเพราะภาวะเรือนกระจก

**อย่าลืมนะคะว่า due to ต้องตามด้วยคำนามหรือกลุ่มคำนาม เพราะจุดนี้เป็นจุดที่มักจะใช้ผิดกันบ่อยๆ