ตอนที่ 29 : คำคล้าย….ชวนสับสน!!??

คำคล้าย….ชวนสับสน!!??

คำคล้าย….ชวนสับสน!!??

ในภาษาอังกฤษมีคำศัพท์อยู่หลายคำที่อาจจะเขียนเหมือนกันหรือออกเสียงคล้ายๆกัน  ซึ่งก็สร้างความสับสนให้กับคนใช้ภาษาอังกฤษไม่น้อยเลยทีเดียว  ลองมาดูกันสิว่ามีคำว่าอะไรบ้าง

—- advise // advice  —-

adviseเป็นคำกริยา  แปลว่า  ให้คำแนะนำ, แนะนำ

 • She advised me to go to the doctor for a checkup.
  เธอแนะนำให้ฉันไปหาหมอเพื่อตรวจร่างกาย

adviceเป็นคำนาม  แปลว่า  คำแนะนำ

 • He doesn’t need my advice.
  เขาไม่ต้องการคำแนะนำของฉัน

—- compliment // complement—-

compliment  หมายถึง  คำชม  คำยกยอ หรือ  ชม,ยกยอ

 • The manager complimented him on his achievement.
  ผู้จัดการชื่นชมเขาที่ทำงานได้สำเร็จ

complementหมายถึง ส่วนที่ทำให้สมบูรณ์

 • The wine would be nice complement to your dish.
  ไวน์จะเป็นองค์ประกอบที่ทำให้อาหารจานนี้สมบูรณ์

—- affect // effect —-

affectเป็นคำกริยา  แปลว่า  กระทบ

 • That kind of behavior affects your honour.
  พฤติกรรมแบบนั้นมันกระทบกับเกียรติของคุณ

effectเป็นคำนาม  แปลว่า  ผลกระทบ

 • Aspirin has no effect on the blood pressure.
  แอสไพรินไม่มีผลกระทบกับความดันเลือด

—– accept // except —-

Accept แปลว่า ยอมรับ  ตอบรับ

 • I’m afraid I can’t accept your invitation.
  ฉันเกรงว่าจะรับคำเชิญของคุณไม่ได้

Except แปลว่า  ยกเว้น,  ไม่นับรวม

 • I can except no one from the rules.
  ฉันไม่สามารถให้ใครเป็นข้อยกเว้นจากกฎได้

—- principle // principal —-

Principle แปลว่า  แหล่งที่มา  ทฤษฎี  หลักเกณฑ์

 • It’s against my principles to tell a lie.
  การพูดโกหกมันขัดกับหลักการของฉัน

Principal  แปลว่า ผู้ที่มีตำแหน่งสูงสุด

 • Our principal is accessible to students.
  ครูใหญ่ของเราเข้าถึงนักเรียน

—- aboard // abroad —-

Aboard แปลว่า  อยู่บนยานพาหนะประเภทหนึ่ง เช่น  รถไฟ เครื่องบิน

 • It’s time to get aboard.
  ได้เวลาขึ้นเครื่องแล้ว

Abroad  แปลว่า  ในต่างประเทศ

 • How long did you stay abroad?
  คุณอยู่ต่างประเทศนานแค่ไหนแล้ว

คำเหล่านี้มักจะทำให้เราสับสนเวลาใช้  ตรวจสอบให้ดีก่อนใช้นะคะ ^^